Đề tài Xây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên ngành thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng iso 14001 : 2004

Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp

Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn

Lời cảm ơn

Thuật ngữ và định nghĩa i

Danh mục viết tắt iv

Danh mục bảng biểu v

Danh mục hình vẽ vi

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

I.1 Đặt vấn đeà 001

I.2 Tính cấp thiết của đề tài 002

I.3 Mục tiêu của đề tài 003

I.4 Ý nghĩa khoa học - thực tiễn 003

I.4.1 Ý nghĩa khoa học 003

I.4.2 Ý nghĩa thực tiễn 003

I.5 Nội dung của đề tài 004

I.6 Đối tượng nghiên cứu 004

I.7 Phương pháp nghiên cứu 004

I.7.1 Phương pháp luận 004

II.7.2 Phương pháp cụ thể 007

I.8 Giới hạn của đề tài 007

I.9 Phương hướng phát triển 007

I.10 Bố cục của đề tài 007

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

II.1 Tổng quan về HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 (EMS) 009

II.1.1 Giới thiệu về EMS 009

II.1.2 Nguyên tắc của EMS 010

II.2 Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001 012

II.2.1 Giới thiệu về ISO 012

II.2.2 Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 14001 012

II.3 Các yêu cầu của HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 015

II.4 Sự cần thiết của HTQLMT trong xu hướng hội nhập toàn cầu 016

II.5 Tính tương thích của TC ISO 14001: 2004 với các Hệ thống quản lý khác 018

II.6 Xu hướng phát triển của Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 019

II.7 Tình hình áp dụng ISO 14001 trên Thế giới và Việt Nam 020

II.7.1 Tình hình áp dụng ISO 14001: 2004 trên thế giới 020

II.7.2 Tình hình áp dụng ISO 14001: 2004 tại Việt Nam 021

 

doc8 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 1056 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên ngành thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng iso 14001 : 2004, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I.1 Đặt vấn đề I.2 Tính cấp thiết của đề tài I.3 Mục tiêu của đề tài I.4 Ý nghĩa khoa học - thực tiễn I.5 Nội dung của đề tài I.6 Đối tượng nghiên cứu I.7 Phương pháp nghiên cứu I.8 Giới hạn của đề tài I.9 Phương hướng phát triển I.10 Bố cục của đề tài CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT II.1 Tổng quan về Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 II.2 Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 14001 II.3 Các yêu cầu của Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 II.4 Tình hình áp dụng ISO 14001 trên Thế giới và Việt Nam II.5 Những lợi ích và khó khăn của việc thực hiện Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 CHƯƠNG III TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THÉP VIỆT NAM III.1 Giới thiệu về ngành Thép III.2 Tổng quan về tình hình sản xuất - tiêu thụ Thép trên thế giới và Việt Nam III.3 Chiến lược phát triển ngành Thép Việt Nam III.4 Một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược III.5 Tác nhân gây ô nhiễm môi trường của ngành sản xuất Thép III.6 Thuận lợi và khó khăn của ngành Thép khi áp dụng ISO 14001:2004 CHƯƠNG IV KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC VÀ PHÂN LOẠI NHÓM ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IV.1 Khả năng đảm bảo nguồn lực để đào tạo nhận thức ISO 14001: 2004 IV.2 Sự cần thiết phải có Chương trrình đào tạo nhận thức ISO 14001: 2004 IV.3 Các loại hình đào tạo hiện nay IV.4 Cơ sở của việc phân nhóm IV.5 Phân loại nhóm đào tạo nhận thức ISO 14001 CHƯƠNG V NỘI DUNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHỤC VỤ CÔNG TÁC ÁP DỤNG ISO 14001: 2004 V.1 Ban lãnh đạo V.2 Ban quản lý ISO V.3 Khối văn phòng V.4 Khối công nhân CHƯƠNG VI ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀO PHẦN MỀM ACCESS ĐỂ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG BÀI GIẢNG VI.1 Mục đích của chương trình VI.2 Nội dung chương trình VI.3 Cách sử dụng chương trình CHƯƠNG VII KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ VII.1 Kết luận VII.2 Kiến nghị VII.3 Những vấn đề còn tồn tại PHỤ LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTrang dau chuong.doc
 • docNhiem vu.doc
 • docphu luc.doc
 • docMuc luc hc.doc
 • docbia THAO.doc
 • docdanh muc bang bieu.doc
 • docThuat ngu.doc
 • docDanh muc cac tu viet tat.doc
 • docthuat ngu 1.doc
 • docdanh muc hinh ve-giao dien.doc
 • docLoi cam on.doc
 • docthuat ngu 2.doc
Tài liệu liên quan