Đề tài Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm đồ mộc tại làng nghề đồ mộc Hữu Bằng-Thạch Thất-Hà Tây

Mục lục Trang

Đặt vấn đề

Chương 1: Tổng Quan

1.1 Khái quát vấn đề nghiên cứu

1.1.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước

1.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước

1.2 Phạm vi nghiên cứu

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.4 Nội dung nghiên cứu

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

2.1 Các khái niệm

2.1.1 Chất lượng sản phẩm

2.1.1.1 Khái niệm

2.1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm

2.1.1.3 Các đặc tính của sản phẩm

2.2 Kiểm tra chất lượng sản phẩm

2.2.1 Khái niệm

2.2.2 Phạm vi và ý nghĩa

2.2.3 Kiểm tra chất lượng sản phẩm

2.3 Kiểm soát chất lượng sản phẩm

2.3.1 Khái niệm

2.3.2 Phạm vi và ý nghĩa

2.3.3 Các yếu tố cần kiểm soát

2.4 Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng

2.4.1 Bước 1 xác định các yếu tố cần kiểm soát

2.4.1.1 Đầu vào

2.4.1.2 Máy móc thiết bị

2.4.1.3 Con người

2.4.1.4 Môi trường

2.4.1.5 Công nghệ và phương pháp

2.4.2 Bước 2 dự đoán các tác động xấu tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục

2.4.3 Bước 3 xây dượng hệ thống kiểm soát chất lượng

2.5 áp dụng thử.

2.6 Đánh giá-rút kinh nghiệm

2.7 Xây dựng hệ thông kiểm soát chất lượng chính thức

Chương 3: Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giường nằm tại làng nghề xã Hữu Bằng-Thạch thất – Hà Tây.

3.1 khái quát về làng nghề sản xuất đồ gỗ Hữu Bằng – Thạch Thất –Hà Tây

3.1.1 Lịch sử phát triển

3.1.2 Hiện trạng định hướng phát triển làng nghề

3.2 Lựa chọn sản phẩm

3.2.1 Khảo sát các loại sản phẩm

3.2.2 Lựa chọn sản phẩm chính

3.3 Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho sản phẩm mộc giường nằm tại làng nghề Hữu Bằng –Thạch Thất -Hà tây

3.3.1 Khảo sát thực tế

3.3.1.1 Đầu vào

3.3.1.2 Pha phôi

3.3.1.3 Sọc

3.3.1.4 Khoan

3.3.1.5 Lắp ráp

3.3.1.6 Đánh nhẵn

3.3.1.7 Trang sức

3.3.2 Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm

3.3.2.1 Yếu tố đầu vào

3.3.2.2 Pha phôi

3.3.2.3 Sọc

3.3.2.4 khoan

3.3.2.5 Lắp ráp

3.3.2.6 Đánh nhẵn

3.3.2.7 Trang sức

Chương 4: Kết Luận và Kiến nghị

4.1 Kết luận

4.2 Kiến nghị

 

doc42 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1601 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm đồ mộc tại làng nghề đồ mộc Hữu Bằng-Thạch Thất-Hà Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm đồ mộc tại làng nghề đồ mộc Hữu Bằng-Thạch Thất-Hà Tây.doc
Tài liệu liên quan