Đề tài Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho bài ôn tập lịch sử lớp 5

2. XÂY DỰNG MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.

Bài 1: Hãy điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Trích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta.Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp., vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.

Không! chúng ta thà.tất cả, chứ nhất định.mất nước, nhất định không chịu.”

b.Trong tình thế .chính quyền cách mạng non trẻ đã vượt qua .từng bước đẩy lùi .

c. Sau . ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập .”của ở Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta trang vàng chói lọi:

“ Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên .

d. 17 giờ 30 phút ngày ., tướng và Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Lá cờ tung bay trên nóc hầm chỉ huy của

 

doc10 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 5307 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho bài ôn tập lịch sử lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phòng giáo dục đào tạo nghi lộc trường tiểu học nghi hưng đề tài xây dựng một số câu hỏi Trắc nghiệm khách quan cho bàI ôn tập lịch sử lớp 5 ***** Họ và tên:Nguyễn thị nhan Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: trường tiểu học nghi hưng SKKN thuộc lĩnh vực : Môn : Lịch sử Năm học: 2008 - 2009. a.Phần mở đầu 1. Đặt vấn đề Văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII tiếp tục nhấn mạnh: “Giáo dục - Đào tạo phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, hoàn thành tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực con người cho CNH – HĐH đất nước. Cùng với đổi mới nội dung giáo dục theo hướng cơ bản, hiện đại phải tăng cường giáo dục công dân, giáo dục thế giới quan khoa học, lòng yêu nước, ý chí vươn lên vì tương lai của bản thân và tiền đồ của đất nước. Bản sắc dân tộc và tính chất tiên tiến của nền văn hóa phải được thấm đậm trong mọi lĩnh vực sao cho người lao động mới của đất nước có cách tư duy độc lập, có cách làm vừa hiện đại vừa mang sắc thái Việt Nam “. Thực hiện những chủ trương đúng đắn đó, bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đổi mới toàn diện và đồng bộ GD - ĐT trong đó có đổi mới chương trình tiểu học và đặc biệt đi sâu vào đổi mới phương pháp dạy học . Trong việc đổi mới phương pháp dạy học cần: - Tập trung vào dạy cách học, đặc biệt là giúp học sinh biết cách và có nhu cầu tự học. - Coi trọng và khuyến khích dạy học trên cơ sở hoạt động học tập tích cực,học tập một cách thông minh, chủ động sáng tạo của học sinh. - Khuyến khích giáo viên sử dụng đúng mức, đúng chỗ, đúng lúc các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học truyền thống cũng như hiện đại để phát huy tối đa các mặt mạnh của từng phương pháp và của sự phối hợp giữa các phương pháp Môn lịch sử là môn yêu cầu học sinh nắm được các sự kiện, hoạt động, nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đối có hệ thống theo dòng thời gian.Hệ thống kiến thức môn Lịch sử ở tiểu học quá nhiều.Người ta nói kiến thức môn Lịch sở ở tiểu học như là “Đại học” thu nhỏ.Vậy làm thế nào để trong cùng một thời gian nhất định mà có thể thâu tóm được nhiều đơn vị tri thức khác nhau.Điêù đó đòi hỏi người giáo viên phải tổ chức hướng dẫn cho học sinh tích cực chủ động hoạt động dưới sự trợ giúp của đồ dùng dạy học: Vật thật, tranh ảnh, mô hình, bài tậpỉtắc nghiệm, băng đĩa hình, đèn chiếu(nếu có) để từng học sinh, từng nhóm học sinh phát hiện và chiếm lĩnh nội dung học tập rồi thực hành vận dụng nội dung đó theo năng lực của từng cá nhân Trong quá trình dạy học, bản thân tôi rất tâm đắc với nội dung của các bài ôn tập lịch sử lớp 5.Bởi vì môn lịch sử là môn học chứa đựng lượng thông tin nhiều, tích hợp nội dung của nhiều môn học nhất là trong bài ôn tập của từng phần , từng chương. 2.Thực trạng dạy học môn lịch sử lớp 5. Năm học 2008 - 2009, tôi được BGH nhà trường phân công dạy lớp 5A, khi dạy đến bài 11:Ôn tập : Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945), tôi đã tổ chức kiểm tra khảo sát thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu ở lớp 5A(do tôi phụ trách) có 20 học sinh) Tôi cho các em làm theo 4 bài tập của bài ôn tập, với đề bài như sau: 1. Từ khi thực dân pháp xâm lược nước ta đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì? 2. Hãy nêu một số nhân vật, sự kiên lịch sử trong giai đoạn 1858-1945. 3.Hãy kể lại một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất. 4. Nêu tên sự kiên lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian. 1858 1930 1945 Kết quả thu được như sau: Giỏi:0 em, chiếm 0% Khá:3 em, chiếm 15% Trung bình:12 em, chiếm 60% Yếu:5 em, chiếm 25% Từ kết quả đó ta thấy tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi không cao, các em không thể nhớ các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử một cách chi tiết. Đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học là hiếu động, dễ nhớ nhưng lại chóng quên. Vì vậy việc xây dựng một bài tập mà trong cùng một thời gian có thể tổng hợp được nội dung thông tin của cả chương là vấn đề vô cùng cần thiết. Từ đó các em có thể tìm ra, nhớ được một hoặc hai đặc điểm tiêu biểu nhất của một sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, giúp các em có thể nhớ được nhiều, nhớ lâu, nhớ chính xác các sự kiện , hiện tượng và nhân vật lịch sử. * Vấn đề thực trạng hiện nay: Nghiên cứu nội dung chương trình sách giáo khoa, tôi thấy: chương trình mới kế thừa những thành tựu và khắc phục những hạn chế của chương trình cũ, đồng thời bổ xung một số kiến thức, kỹ năng thiết thực, thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu và định hướng đổi mới của môn học. Đặc biệt chương trình đã đưa vào phần mềm về lịch sử địa phương. - Điều kiện kinh tế, trình độ dân trí của người dân được nâng cao, cải thiện dần nên nền giáo dục có sự ảnh hưởng tích cực. Hơn nữa Đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Đó là động lực thúc đẩy phát triển giáo dục. Bên cạnh những thuận lợi nêu trên còn có những khó khăn nhất định sau: - Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn chưa đủ trang thiết bị phục vụ dạy học. - Phụ huynh học sinh còn hạn chế về thời gian, một số gia đình thiếu sự quan tâm đối với việc học hành của con cái. - Vì vậy những khó khăn trên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình dạy học nói chung, việc dạy học môn lịch sử nói riêng. Từ những lý do trên tôi thực hiện đề tài: “ Xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan cho bài ôn tập lịch sử lớp 5 với mong muốn phát huy tối đa tính tích cực, chủ động của học sinh, nâng cao hiệu quả giờ lên lớp, góp phần thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục giúp học sinh nắm chắc được kiến thức lịch sử . B. Giải quyết vấn đề I. Các giải pháp thực hiện 1. Tìm hiểu kỹ thuật xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan. 2. Xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan. 3. Thực nghiệm II. Các biện pháp thực hiện 1. Tìm hiểu kỹ thuật xây dựng trắc nghiệm khách quan. a. Trắc nghiệm đúng - sai Là bài kiểm tra được xây dựng từ 1 – 2 mệnh đề và yêu cầu người học lựa chọn mệnh đề nào là đúng, mệnh đề nào là sai. Gồm 2 loại: a.1. Một mệnh đề đưa ra có 2 lựa chọn ( Điền Đ hoặc S ) a.2. Một mệnh đề đưa ra có 1 lựa chọn. ( Điền dấu) b.Trắc nghiệm lựa chọn: Là loại bài tập mà các nhà sư phạm đưa ra nhiều mệnh đề ( từ 3 mệnh đề trở lên ) và yêu cầu học sinh lựa chọn mệnh đề nào phù hợp với yêu cầu đề ra. VD : a. a. a. b. b. b. c. c. c. d. d. e. Trắc nghiệm nối cột. Là loại bài tập mà nhà sư phạm đưa ra nội dung ở các cột khác nhau ( cột A và cột B ) rồi sau đó yêu cầu người học thực hiện việc nối nội dung giữa các cột với nhau sao cho phù hợp với yêu cầu đề bài. a. b. c. a. b. c. a. b. c. d e. f g d. Bài tập điền vào ô trống. -Là loại bài tập mà nhà sư phạm đưa ra một mệnh đề (có thể là một câu) hoặc nhiều mệnh đề (có thể là một đoạn văn) chưa trọn vẹn.Yêu cầu người học điền một từ hoặc một cụm từ đôi khi là một con số để câu hoặc đoạn văn trở nên hoàn thiện và có ý nghĩa. - Lưu ý: Từ, cụm từ hoặc con số có thể cho trước hoặc không cho trước; chúng có thể tương đương với chỗ trống hoặc không tương.Nếu không có từ cho trước thì từ cần điền phải là danh từ động từ,tính từ.Từ cần điền phải là từ duy nhất. e.Bài tập hỗn hợp . Là dạng bài trong đó việc xây dựng kĩ thuật được tạo bởi các dạng Te st trên(thường thường c. phối hợp với d.) tạo nên một bài kiểm tra hoàn chỉnh đối với học sinh. g. Bài tập sắp xếp. Là loại bài tập mà nhà sư phạm đưa ra nhiều mệnh đề, yêu cầu người học điền các số 1,2,3,...vào ô trống để sắp xếp các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử theo trình tự nhất định 2. Xây dựng một số bài tập trắc nghiệm khách quan. Bài 1: Hãy điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: a. Trích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta.....Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp....., vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không! chúng ta thà.....tất cả, chứ nhất định....mất nước, nhất định không chịu.....” b.Trong tình thế….chính quyền cách mạng non trẻ đã vượt qua…..từng bước đẩy lùi…. c. Sau…. ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập…..”của ……ở Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta trang vàng chói lọi: “ Chín năm làm một Điện Biên Nên vành hoa đỏ, nên ……. d. 17 giờ 30 phút ngày….., tướng…… và Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Lá cờ …… tung bay trên nóc hầm chỉ huy của …… Bài 2: Em hãy đánh dấu vào ô trống trước ý đúng. - Ngày 18/12/1946 quân Pháp đánh chiếm Hải Phòng. - Ngày 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đe dọa Việt Nam. b. - Thu đông năm 1947 ta mở chiến dịch biên giới. - Thu đông năm 1950 ta mở chiến dịch biên giới. c. - Ngày 13/3/ 1954 quân ta nổ súng mở màn chiấn dịch Điện Biên Phủ. - Ngày 30/3/1954 quân ta nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. d. - Trung ương Đảng dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp và nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. - Trung ương Đảng dưới sự chủ trì của Võ Nguyên Giáp đã họp và nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ . e. - Anh Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên diệt thù trong trận đánh đồi Độc Lập. - Anh Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên diệt thù trong trận đánh đồi Him Lam. Bài 3: Nối các mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho phù hợp . Thu đông 1947 2 - 9 - 1945 20 - 12 - 1946 7 - 5 - 1954 13 - 3 - 1954 - Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. - Pháp tấn công lên Việt Bắc - Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ Đáp án Bài 1: Hãy điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: a. Trích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng.Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không! chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ .” b. Trong tình thế “ Nghìn cân treo sợi tóc “chính quyền cách mạng non trẻ đã vượt qua hiểm nghèo từng bước đẩy lùi “ giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. c. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ”của thực dân pháp ở Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta trang vàng chói lọi: “ Chín năm làm một Điện Biên Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!” c.17giờ 30 phút ngày7-5-1954,tướng Đờ Cát-tơ-ri và Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống.Lá cờ”quyết chiến quyết thắng”tung bay trên nóc hầm chỉ huy của giặc Pháp. Bài 2: Em hãy đánh dấu vào ô trống trước ý đúng. - Ngày 18/12/1946 quân Pháp đánh chiếm Hải Phòng. - Ngày 18/121/1946 Pháp gửi tối hậu thư đe dọa Việt Nam. b. - Thu đông năm 1947 ta mở chiến dịch biên giới. - Thu đông năm 1950 ta mở chiến dịch biên giới. c. -Ngày 13/3/1954quân ta nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. -Ngày 30/3/1954 quân ta nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. - Trung ương Đảng dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp và nêu quyết tâmgiành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. - Trung ương Đảng dưới sự chủ trì của Võ Nguyên Giáp đã họp và nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ . e. - Anh Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên diệt thù trong trận đánh đồi Độc Lập. - Anh Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên diệt thù trong trận đánh đồi Him Lam. Bài 3: Nối các mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho phù hợp . Thu đông 1947 2 - 9 - 1945 20 - 12 - 1946 7 - 5 - 1954 13 - 3 - 1954 - Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. - Pháp tấn công lên Việt Bắc - Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ. - Mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. - Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 3. Thực nghiệm. 3.1. Mục đích thực nghiệm. - Kiểm nghiệm tính khả thi của việc xây dựng bài tập cho bài ôn tập lịch sử lớp 5 - Thực thi để rút kinh nghiệm điều chỉnh kịp thời cho việc dạy – học. 3.2. Nội dung thực nghiệm. Thực thi dạy học bài: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc ( Bài 18 ). 3.3. Đối tượng thực nghiệm. Học sinh lớp 5A trường Tiểu học Nghi Hưng (Tổng số 20 học sinh). 3.4.Tiến hành dạy thực nghiệm. Kế hoạch bài dạy Bài 18 : Ôn tập chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc A.Mục tiêu: Giúp học sinh: -Nhớ lại những sự kiện tiêu biểu từ 1945-1954,lập được bảng thống kê đơn giản thống kê các tư liệu. - Qua đó rèn luyện học sinh kĩ năng tổng kết theo niên đạicác sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn lịch sử này. B.Đồ dùng dạy học. - Bản đồ hành chínhViệt Nam. - Phiếu học tập. C.Bài cũ. Giáo viên gọi 3 học sinh lên bảng trả lời câu hỏi: - Kể lại những tám gương tiêu biẻu của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. -Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ -Kể tên những bài đã học trong chương:Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc. D.Các hoạt động dạy học. 1. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập a.Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố những sự kiện, hiện tượng, nhân vật tiêu biểu từ 1945 – 1954. b. Cách tiến hành:Hoc sinh làm việc cá nhân - Giáo viên phát phiếu bài tập (trắc nghiệm) khách quan. - Học sinh nêu yêu cầu của từng bài tập. - Học sinh làm bài theo phiếu. - Học sinh trình bày kết quả-lớp nhận xét,bổ sung. - Giáo viên kết luận.(như đáp án) 2. Hoạt động 2 :Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê. a. Mục tiêu : Giúp học sinh lập được bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu theo niên đại. b. Cách tiến hành : Học sinh làm việc theo nhóm. - Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập : Lập bảng thống kê đơn giản theo niên đại các sự kiện lịch sử tiêu biểu theo từng mục: Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội. - Giáo viên giao việc cho từng tổ: + Nhóm 1 : Tìm hiểu các sự kiện năm 1946, 1947. + Nhóm 2 : Tìm hiểu các sự kiện năm 1950, 1951. + Nhóm 3 : Tìm hiểu các sự kiện năm 1952, 1954. - Học sinh từng nhóm thảo luận - ghi kết quả. - Các nhóm báo cáo kết quả - lớp nhận xét, bổ sung. - Giáo viên kết luận ghi bảng từng mục của từng sự kiện. Năm Quân sự Chính trị Kinh tế Văn hóa-xã hội 1946 19-12-1946, toàn quốc kháng chiến “Không một tấc đất bỏ hoang”. Cả nước tăng gia sản xuất Phong trào bình dân học vụ phát triển mạnh 1947 Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 1950 Chiến dịch biên giới thu đông 1950 Mở rộng giao lưu quốc tế Đẩy mạnh sản xuất Xây dựng cuộc sống mới 1951 Đại hội Đảng lần thứ hai ( 2-1951 ) 1952 Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1-5-1952) 1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ E. Củng cố, dặn dò: - Học sinh nhắc lại các sự kiện lịch sử trong giai đoạn: chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc. - Sưu tầm một số bài thơ, ca dao, bài hát về chiến thắng Điện Biên Phủ 4. Nhận xét - kết quả. 4.1. Ưu điểm. Qua tiết dạy thực nghiệm nêu trên, các phương pháp, phương tiện dạy học được áp dụng đúng lúc,đúng chỗ, phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong việc tiếp thu tri thức. Tất cả lớp các em đều được tham gia hoạt động để chiếm lĩnh tri thức. - Bài tập trắc nghiệm khách quan đánh giá mang tính khách quan cao, trong cùng một thời gian kiểm tra được nhiều tri thức khác nhau, học sinh hứng thú thực hiện. 4.2. Nhược điểm. - Mất nhiều thời gian cho soạn nội dung và khó - Chuẩn bị công phu, chính xác nếu không sẽ dẫn đến nội dung thao tác thừa, nhàm chán. 4.3. Kết quả thực nghiệm. Sau khi thực nghiệm tiết dạy trên tôi thu kết quả như sau: Đạt điểm giỏi:6 em chiếm 30% Đạt điểm khá :12 em chiếm 60% Đạt điểm trung bình :2 em chiếm 10% 4.4. Bài học kinh nghiệm. Để có được tiết dạy “ Nhẹ nhàng và hứng thú” đòi hỏi giáo viên phải nghiên cứu bài kỹ, lập kế hoạch chính xác, lựa chọn phương tiện, đồ dùng dạy học thích hợp mang lại hiệu quả cao, kết hợp các phương pháp hướng dẫn học sinh tiếp thu bài phù hợp với từng đối tượng học sinh , câu hỏi “ lệnh” ngắn gọn dể hiểu , hướng cho học sinh ham thích hoạt động học tập . Các em được hoạt động nhiều , tích cực tự giác để chiếm lĩnh tri thức . c. Phần kết luận Qua quá trình nghiên cứu, điều tra thực trạng và tiến hành thực nghiệm,tôi thấy rằng việc xây dựng và sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan trong tiết ôn tập lịch sử đã mang lại hiệu quả rất đáng khích lệ.Với phương pháp học tập mới này giúp cho học sinh được học tập một cách chủ động, tích cực, độc lập với tinh thần hứng thú cao, tập trung vào quá trình tự tìm tòi khám phá tri thức. Trong đó giáo viên chỉ là người hướng dẫn, học sinh tự huy động vốn hiểu biết của mình để tự chiếm lĩnh tri thức mới. Từ đó, phát triển được tư duy, tính độc lập suy nghĩ, khả năng sáng tạo ở trẻ và tránh được hiện tượng thầy giảng- trò nghe. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có mặt mạnh và mặt hạn chế nhất định. Để sử dụng phương pháp này đạt kết quả cao, đòi hỏi giáo viên phải luôn tìm tòi,sáng tạo, nghiên cứu tỉ mỉ sách giáo khoa, sách giáo viên,tài liệu tham khảo, đặc biệt là phải nghiên cứu kỹ thuật xây dựng phiếu bài tập mang đầy đủ thông tin, chính xác, phù hợp với đặc điểm, trình độ nhận thức của học sinh.Đồng thờigiáo viên cần phải : - Nắm được đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh Tiểu học :Tư duy cụ thể chiếm ưu thế, các em rất tò mò, ham hiểu biết, từ đó lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học phù hợp, khơi dậy tính tò mò ham hiểu biết của học sinh, cũng như tạo hứng thú cho học sinh học tập. - Nắm vững nội dung chương trình, huy động được những hiểu biết, tri thức vốn có của học sinh để học sinh tự mình có thể chiếm lĩnh được những kiến thức của bài dạy một cách độc lập, sáng tạo, lấy học sinh làm nhân vật trung tâm của giờ dạy . - Tổ chức các tiết học cần nhẹ nhàng, tự nhiên sao cho mọi học sinh đều hoạt động một cách chủ động. Trên đây là một vài ý kiến nhỏ của cá nhân tôi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bằng những giải pháp cụ thể thích hợp và có hiệu quả. Song sử dụng “trắc nghiệm” trong bài ôn tập là phương pháp mới, hơn nữa tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện phương pháp này nên khi thực thi không tránh khỏi những thiếu sót. Mặt khác,thời gian đòi hỏi để thực hiện phương pháp này còn hạn hẹp,trang thiết bị phục vụ cho môn học chưa đầy đủ.Tôi kính mong sự góp ý,giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo,của đồng nghiệp để tôi dần hoàn thiện mình trong công tác giảng dạy, góp phần đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp giáo dục,nâng cao hiệu quả giờ lên lớp. Tôi xin chân thành cảm ơn! Nghi Hưng ngày 15/5/2009 Người viết : Nguyễn Thị Nhan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho bài ôn tập lịch sử lớp 5.doc
Tài liệu liên quan