Đề tài Xây dựng quy trình, công nghệ sản xuất barbital

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu 3

Phần I: Tổng quan 4

1.1. Tên, tính chất lý, hoá, tác dụng dược lý của barbital 4

1.1.1. Các loại tên và công thức của barbital 4

1.1.2.Tính chất vật lý của barbital 4

1.1.3.Tính chất hoá học của barbital 5

1.1.4.Ứng dụng của barbital 5

1.1.5.Tác dụng dược lý của barbital 5

1.2. Các phương pháp tổng hợp barbital 8

1.2.1. Phương pháp 1 8

1.2.2. Phương pháp 2 9

1.2.3. Phương pháp 3 9

1.2.4. phương pháp 4 10

1.3. Các công nghệ sản xuất 10

1.3.1. Công nghệ 1 10

1.3.2. Công nghệ 2 11

1.4. Qui trình công nghệ lựa chọn 11

1.4.1. Sơ đồ phản ứng 11

1.4.2. Mô tả tóm tắt qui trình công nghệ 12

1.4.3. Tính chất của các nguyên liệu chủ yếu sử dụng trong

công nghệ 14

1.4.3.1. Tính chất vật lý, hoá học của urê 14

1.4.3.2. Tính chất vật lý, hoá học của axit cloro axetic 18

1.4.3.3. Tính chất vật lý, hoá học của natri hiđroxit 19

1.4.3.4. Tính chất vật lý, hoá học của natri cyanua 21

1.4.3.5. Tính chất vật lý, hoá học của axit sunfuric 21

1.4.3.6. Tính chất vật lý, hoá học của etyl bromua 22

1.4.3.7. Tính chất vật lý, hoá học của rượu etylic 23

1.4.3.8. Tính chất vật lý, hoá học của dietyl malonat 24

1.4.3.9. Tính chất vật lý, hoá học của dietyl dietyl malonat 24

Phần II: Đề xuất qui trình sản xuất barbital 25

2.1. Sơ đồ phản ứng 25

2.2. Mô tả qui trình 25

2.3. Tính toán thiết kế dây chuyền sản xuất 25

2.3.1. Tính toán cân bằng vật chất 25

2.3.2. Tính toán hiệu suất 27

2.3.3. Tính toán thời gian 27

2.3.4. Sơ đồ nguyên lý qui trình sản xuất 28

2.3.5. Sơ đồ dây chuyền thiết bị 29

2.3.6. An toàn lao động 30

Kết luận 31

Tài liệu tham khảo 32

 

 

doc32 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2079 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng quy trình, công nghệ sản xuất barbital, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng quy trình sản xuất barbital.DOC
Tài liệu liên quan