Đề thi chắc nghiệm Hóa học Lớp 11

62.Nung nóng 27,3g hỗn hợp NaNO3, Cu(NO3)2 , hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào 89,2ml H2O thì còn dư 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lượng oxi hòa tan không đáng kể) . Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là :

A.18g B.8,5g C.8,6g D.18,8g

63.Cho 6,4g Cu tác dụng với 120ml dd X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng) thì thể tích NO (đktc) thu được là :

A.0,67lít B.1,344 lít C.0,896 lít D.14,933 lít

64.Hòa tan 13,5g Al vào dd HNO3 dư thu được hỗn hợp khí NO, N2O. Biết tỉ khối của hỗn hợp khí so với hiđro bằng 19,2.Thể tích mỗi khí (đktc)

là : A. 2,24 lít ; 3,36 lít B. 3,36lit ; 1,12 lít

C. 11,12 lít ; 2,24 lít D. 4,48 lít ; 3,36 lít

65.Đổ từ từ dd có chứa 16,8g KOH vào dd có chứa 11,476g H3PO4. Khối lượng các muối thu được là : A.10,44g KH2PO4 ; 8,5g K3PO4

B. 10,44g K2HPO4 ; 12,72g K3PO4

C. 10,24g K2HPO4 ; 13,5g KH2PO4

D. 10,2g K2HPO4 ; 13,5g KH2PO4 ; 8,5g K3PO4

 

doc4 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chắc nghiệm Hóa học Lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề thi chắc nghiệm Hóa học Lớp 11.doc
Tài liệu liên quan