Đề thi học kì I môn hóa học khối 10

Câu 5 (2 điểm):Cho 12,1 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe vào 500 gam dung dịch HCl 3,65% thu được

dung dịch X và khí H2. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Sau phản ứng dung dịch HCl còn dư hay hết? Chứng minh?

b. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí

đến khối lượng không đổi thu được 8 gam chất rắn Z. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn

hợp ban đầu.

pdf3 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 3351 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì I môn hóa học khối 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐỀ THI HỌC KÌ HÓA 10 tỉnh Nghệ An.pdf
Tài liệu liên quan