Đề thi và Đáp án Thi học sinh giỏi Toán Lớp 4 Học kỳ 2 (2007-2008)

4/ Cả tử số và mẫu số của phân số cùng chia hết cho số nào dưới đây để được phân số

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

5/ ( 15m236dm2 + 42m24dm2 ) X 5 = ? dm2

A. 28700dm2 B. 28800dm2 C. 610000dm2 D. 61000dm2

6/ Giá trị của biểu thức: : + X là:

A. B. C. D.

7/ Thương của số lớn nhất có 6 chữ số và số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10101 B. 1001 C. 111111 D. 101001

8/ Tổng của hai số lẻ là 82. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 3 số lẻ nữa. Hai số đó là:

A. 37 và 45 B. 39 và 47 C. 35 và 43 D. 33 và 41

9/ Trung bình cộng của ba số là 938, số thứ nhất là 456, số hứ hai là 998. Số thứ ba là:

A. 1360 B. 1260 C. 1280 D. 1370

 

doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 7547 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi và Đáp án Thi học sinh giỏi Toán Lớp 4 Học kỳ 2 (2007-2008), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ...................................... THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 4 Lớp: ............. Năm học: 2007 - 2008 Giám thị 1: .................. Môn: Toán Mã phách: ............ Giám thị 2: .................. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mã phách: .............. I. Phần trắc nghiệm: (10điểm) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: 1/ Tìm x, biết x là số lẻ chia hết cho 5 và 1236 < x < 1247 A. x = 1240 B. x = 1242 C. x = 1245 D. x = 1246 2/ Hình bình hành ABCD ở hình vẽ bên, có: CD = 18 dm ; AH = CD Diện tích hình bình hành đó là: A B A. 180dm2 B. 90dm2 C. 20dm2 D. 18dm2 D H C 3/ 18giờ28phút - 9giờ56phút = ? A. 7 giờ 56 phút B. 8 giờ 4 phút C. 8 giờ 30 phút D. 8 giờ 32 phút 4/ Cả tử số và mẫu số của phân số cùng chia hết cho số nào dưới đây để được phân số A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 5/ ( 15m236dm2 + 42m24dm2 ) X 5 = ? dm2 A. 28700dm2 B. 28800dm2 C. 610000dm2 D. 61000dm2 6/ Giá trị của biểu thức: : + X là: A. B. C. D. 7/ Thương của số lớn nhất có 6 chữ số và số lớn nhất có hai chữ số là: A. 10101 B. 1001 C. 111111 D. 101001 8/ Tổng của hai số lẻ là 82. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 3 số lẻ nữa. Hai số đó là: A. 37 và 45 B. 39 và 47 C. 35 và 43 D. 33 và 41 9/ Trung bình cộng của ba số là 938, số thứ nhất là 456, số hứ hai là 998. Số thứ ba là: A. 1360 B. 1260 C. 1280 D. 1370 10/ A. > B. = C. < D. Không có dấu nào II. Phần tự luận: (10điểm) 1/ Thực hiện các phép tính sau bằng cách nhanh nhất: a/ 2 X 3 X 4 X 8 X 50 X 25 X 125 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... HS không làm bài vào phần gạch chéo này. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b/ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2/ Tìm x , biết : ( x +1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + …….+ ( x + 50 ) = 2275 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3/ Một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật, chu vi hình vuông là 64m, diện tích hình chữ nhật là 320m2. Tính diện tích hình vuông và chu vi hình chữ nhật. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ĐÁP ÁN TOÁN - LỚP 4 I. Phần trắc nghiệm: 10điểm - Mỗi câu đúng 1điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C A D D A A A A A C II. Phần tự luận: 10điểm Câu 1: 4điểm (2điểm) a/ ..........= 3 X ( 2 X 50 ) X ( 4 X 25 ) X ( 8 X 125 ) (1điểm) = 3 X 100 X 100 X 1000 = 30000000 (1điểm) (2điểm) b/ ..........= ( + ) + ( + ) + ( + ) (1điểm) = + + = 1 + 2 + 2 = 5 (1điểm) Câu 2: Tìm x: (2điểm) ( x + 1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + ...............+ ( x + 50 ) = 2275 ( x + x + x + .......... + x ) + ( 1 + 2 +3 + .......... + 50 ) = 2275 50 số hạng 50 số hạng x X 50 + ( 1 + 50 ) + ( 2 + 49 ) + ( 3 + 48 ) + ......... + ( 25 + 26 ) = 2275 25 cặp số x X 50 + 51 + 51 + 51 + ............ + 51 = 2275 25 số hạng x X 50 + 51 X 25 = 2275 x X 50 + 1275 = 2275 x X 50 = 2275 - 1275 x X 50 = 1000 x = 1000 : 50 x = 20 ** [ Thực hiện được việc tìm x theo cách tính nhanh và đúng kết quả: 2 điểm Tính theo cách không thuận tiện nhưng đúng kết quả: 1 điểm ] Câu 3: ( 4điểm ) Bài giải: Cạnh hình vuông là: 64 : 4 = 16 (m) (1điểm) Vì cạnh hình vuông cũng là chiều rộng hình chữ nhật. Vậy chiều dài hình chữ nhật là: 320 : 16 = 20 (m) (1điểm) Diện tích hình vuông là: 16 X 16 = 256 (m2) (1điểm) Chu vi hình chữ nhật là: ( 20 + 16 ) X 2 = 72 (m) (1điểm) ĐS: Diện tích hình vuông: 256 m2 Chu vi hình chữ nhật: 72 m ** [Mỗi lời giải và phép tính đúng: 1điểm Không ghi ĐS : Trừ 0,5điểm. Không tính điểm vẽ hình ]

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề thi và Đáp án Thi học sinh giỏi Toán Lớp 4 Học kỳ 2 (2007-2008).doc
Tài liệu liên quan