Đồ án Lên men rượu bưởi

Đề mục Trang

Chương 1: MỞ ĐẦU 1

Chương 2:TỔNG QUAN 2

2.1 Nguyên liệu sản xuất rượu bưởi 2

 2.1.1 Nguồn gốc bưởi 2

2.1.2 Phân loại 4

2.1.3 Đặc điểm thực vật và hình thái cây có múi - bưởi 11

2.1.4 Thu hoạch và bảo quản 12

2.1.5 Thành phần hóa học của quả bưởi 13

2.1.6 Một số lợi ích từ bưởi 15

2.1.7 Tình hình về sản lượng bưởi ở Việt Nam 17

2.1.8 Một số sản phẩm từ bưởi 17

2.2 Cơ sở khoa học và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lẹn men rượu 18

2.2.1 Cơ sở khoa học của quá trình lên men rượu 18

2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu 20

2.3 Tổng quan về rượu vang quả 24

2.3.1 Đặc điểm chung của rượu vang quả 24

2.3.2 Thành phần và giá trị của rượu vang quả 24

 

doc1 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 1277 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Lên men rượu bưởi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHÚ Ý: SV phải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyết minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KTCN TPHCM KHOA : MT và CNSH BỘ MÔN: CNSH HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ BÉ MSSV: 105111005 NGÀNH : CÔNG NGHỆ SINH HỌC LỚP: 05DSH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC ------------------------ 1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp Lên men rượu bưởi 2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu): - Khảo sát nguyên liệu bưởi. - Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu. - Tối ưu quá trình lên men rượu. - Bước đầu đánh giá đánh giá sơ bộ chất lượng sản phẩm. 3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 01/04/2009 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 24/06/2009 5. Họ tên người hướng dẫn Phần hướng dẫn 1/ T.S Nguyễn Thúy Hương 2/ Nội dung và yêu cầu LVTN đã được thông qua Bộ môn. Ngày tháng năm 20 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng kết: Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNV DO AN TOT NGHIEP.doc
Tài liệu liên quan