Đồ án Phương pháp xây dựng lưới và xử lý số liệu đo lún công trình cao tầng

MỤC LỤC

 

Mở đầu . 1

Chương 1: Khái quát chung . 3

1.1. Khái quát về chuyển dịch biến dạng công trình.3

1.2. Các phương pháp quan trắc độ lún công trình.6

Chương 2: Phương pháp xây dựng lưới và xử lý số liệu đo lún

công trình cao tầng . 9

2.1. Xác định độ chính xác quan trắc độ lún công trình và lựa chọn

chu kỳ đo hợp lý.9

2.2. Thiết kế mốc và lưới khống chế phục vụ đo lún công trình.12

2.3. Phương pháp đo đạc và xử lý số liệu đo lún.21

2.4. Phân tích độ ổn định của các mốc cơ sở.32

2.5. Bình sai lưới tự do. 34

2.6. Bình sai lưới khống chế cơ sở và lưới đo lún.37

2.7. Dự đoán lún.39

Chương 3: Thực nghiệm . .42

3.1. Đặc điểm công trình và yêu cầu cơ bản đối với

công tác đo độ lún.42

3.2. Thiết kế lưới.43

3.3. Bình sai lưới cơ sở và lưới quan trắc theo các chu kỳ.49

Kết luận và kiến nghị .64

Tài liệu tham khảo .65

 

 

 

doc66 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2293 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Phương pháp xây dựng lưới và xử lý số liệu đo lún công trình cao tầng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp xây dựng lưới và xử lý số liệu đo lún công trình cao tầng.doc
Tài liệu liên quan