Đồ án Quy trình kiểm tra xe khách 47 chỗ

CHƯƠNG 1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO DƯỠNG KĨ THUẬT VÀ SỬA CHỮA LỚN ÔTÔ

1-Mục đích, yêu cầu của bảo dưỡng định kì và sửa chữa lớn ôtô 6

2-Các thông số của xe 8

3-Công tác chuẩn bị 9

3.1. Những tư liệu về tổ chức sản xuất của một xưởng bảo dưỡng 9

3.2. Giới thiệu những thiết bị cơ bản dùng trên trạm bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên 10

3.3. Các thiết bị công nghệ dùng trong bảo dưỡng 12

3.4. Các trang thiết bị, dụng cụ dùng trong sửa chữa 13

CHƯƠNG 2-QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KÌ ÔTÔ KHÁCH 47 CHỖ

1-Phương pháp tổ chức bảo dưỡng kĩ thuật 21

2-Chỉ tiêu kĩ thuật của quy trình 22

3-Quy trình công nghệ bảo dưỡng định kỳ 23

3.1. Bảo dưỡng hàng ngày 23

3.2. Bảo dưỡng định kì 24

3.2.1. Bảo dưỡng cấp I 25

3.2.2. Bảo dưỡng cấp 2 27

3.3. Phiếu công nghệ 33

CHƯƠNG 3-QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA LỚN 38

3.1.Sơ đồ công nghệ sửa chữa lớn 38

3.2. Các phương pháp tổ chức sửa chữa lớn 38

3.3.Tổ chức sửa chữa theo vị trí cố định 39

3.4.CÔNG TÁC TIẾP NHẬN XE VÀO SỬA CHỮA LỚN

1. Kiểm tra tình trạng xe vào 40

1.1.Công tác rửa xe 40

1.2. khử dầu mỡ, bụi than, cặn nước 40

2. Lập biên bản giao nhận xe 41

3.5.CÔNG TÁC THÁO XE 41

3.5.1. Tổng tháo xe 41

3.5.2.Tháo động cơ 47

3.5.3. Tháo cầu trước 53

3.5.4. Tháo cầu sau 55

3.5.5.tháo hộp số 58

3.5.6. tháo nhíp 58

3.6.CÔNG TÁC TẨY RỬA, KIỂM TRA, PHÂN LOẠI 59

3.6.1. Chuẩn bị 59

3.6.2. Phần tẩy rửa 60

3.6. 3. Phần kiểm tra phân loại 60

a). Mục đích của công tác kiểm tra phân loại chi tiết 60

b) Nguyên tắc kiểm tra phân loại 60

c) Kiểm chọn các chi tiết 61

1. Kiểm tra chân máy 61

2. Kiểm tra trục khuỷu 61

3. Kiểm tra thanh truyền 62

4. Kiểm tra nắp máy 62

5. Kiểm tra hệ thốngd phân phối khí 62

3.7.CÔNG TÁC PHỤC HỒI

3.7.1. Mài trục cơ 63

3.7.2. Sửa chữa trục cam 65

3.7.3. Sửa chữa thanh truyền 67

3.7.4. Sửa chữa xupap, ống dẫn hướng 68

3.7.5. Sửa chữa xilanh 70

3.7.6.Sửa chữa chốt piston 70

3.7.7. Sửa chữa hộp số 70

3.7.8. Sửa chữa nhíp xe 75

3.7.9.Sửa chữa bầu nhún 78

3.7.10. Sửa chữa ly hợp 80

3.7.11. Sửa chữa cac đăng 82

3.8.CÔNG TÁC LẮP RÁP

3.8.1. Lắp ráp động cơ 84

3.8.2. Lắp cầu trước 89

3.8.3. Lắp cầu sau 92

3.8.4. lắp hộp số 95

3.8.5. lắp nhíp xe 96

3.8.6. Tổng lắp toàn bộ xe 96

KẾT LUẬN 104

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

PHỤ LỤC 106

doc125 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3462 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Quy trình kiểm tra xe khách 47 chỗ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE TAI TOT NGHIEP.DOC
  • rarBAN VE.rar