Đồ án Sử dụng lập trình socket với C# xây dựng chương trình chat room

(Bản scan)

Sử dụng lập trình socket với C# xây dựng chương trình chat room

Mục lục

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Chương 2: Cơ bản về Socket

Chương 3: Lập trình Socket trong C#

Chương 4: Xây dựng chương trình Chat room

 

pdf37 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 4073 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Sử dụng lập trình socket với C# xây dựng chương trình chat room, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf426.pdf