Đồ án Thiết kế bến tàu Bách hóa 30.000DWT cảng tổng hợp Thị Vải

MỤC LỤC

PHẦN 1 : QUY HOẠCH CẢNG

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 8

1.1. Cơ sở đầu tư xây dựng cảng thị vải 8

1.2. Hiện trạng giao thông trong khu vực 8

1.2.1. Giao thông đường bộ 8

1.2.2. Giao thông đường thủy nội địa 8

1.2.3. Giao thông đường sắt 8

1.2.4. Tuyến luồng từ biển đông vào cảng 8

CHƯƠNG 2 : VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 9

2.1. Vị trí công trình 9

2.2. Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng cảng 9

2.2.1. Đặc điểm địa lý và địa hình 9

2.2.2. Điều kiện khí tượng thủy văn 9

2.2.3. Địa chất công trình 13

CHƯƠNG 3 : DỰ BÁO HÀNG HÓA QUA CẢNG

VÀ ĐỘI TÀU TỚI CẢNG 18

3.1. Dự báo hàng hóa thông qua cảng 18

3.2. Đội tàu qua cảng 19

CHƯƠNG 4 : QUY MÔ CÔNG TRÌNH 20

4.1. Thiết bị bốc xếp hàng hóa của cảng 20

4.1.1. Thiết bị bốc xếp của bến Container 20

4.1.2. Thiết bị bốc xếp của bến hàng bách hóa

và bến hàng hóa khác 21

4.2. Sơ đồ công nghệ bốc xếp hàng hóa 23

4.2.1. Sơ đồ công nghệ bốc xếp của bến Container 23

4.2.2. Sơ đồ công nghệ bốc xếp của bến hàng bách hóa

và bến hàng hóa khác 23

4.3. Nhu cầu về số lượng bến của cảng 24

4.3.1. Nhu cầu về số lượng bến Container 25

4.3.2. Nhu cầu về số lượng bến hàng bách hóa 26

4.3.3. Nhu cầu về số lượng bến hàng hóa khác 28

4.4. Nhu cầu về kho bãi của cảng 29

4.4.1. Nhu cầu về chỗ xếp Container 29

4.4.2. Nhu cầu về kho bãi hàng bách hóa 30

4.4.3. Nhu cầu về kho bãi hàng hóa khác 32

4.5. Xác định các kích thước khu nước của cảng 33

4.5.1. Vũng bốc xếp và chạy tàu 33

4.5.2. Vũng quay vòng của tàu 34

4.5.3. Chiều rộng của luồng chạy tàu 34

4.5.4. Chiều sâu luồng chạy tàu 35

4.5.5. Mực nước thấp thiết kế 36

4.5.6. Cao trình đỉnh bến 37

4.5.7. Cao trình đáy bến 37

4.6. Xác định chiều dài các khu bến của cảng 38

4.6.1. Chiều dài khu bến Con tainer 38

4.6.2. Chiều dài khu bến hàng bách hóa và hàng hóa khác 38

4.7. Diện tích các công trình phụ trợ khác 38

4.7.1. Văn phòng cảng và các công trình phụ trợ của cảng 38

4.7.2. Nhà phục vụ 38

4.7.3. Xưởng sửa chữa 39

4.7.4. Hệ thống đường giao thông nội bộ trong cảng 39

4.8. Tổng hợp nhu cầu về khối lượng các hạng mục

công trình của cảng 39

CHƯƠNG 5 : XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ CỦA CẢNG 40

5.1. Số lượng thiết bị cho bến Container 40

5.2. Số lượng thiết bị cho bến hàng bách hóa 42

5.3. Số lượng thiết bị cho bến hàng hóa khác 44

5.4. Tổng hợp số lượng thiết bị cho cảng 46

CHƯƠNG 6 : BỐ TRÍ MẶT BẰNG CẢNG 47

6.1. Phương án 1 47

6.2. Phương án 2 47

6.3. So sánh và lựa chọn phương án 48

PHẦN 2 : THIẾT KẾ BẾN 30.000 DWT

CHƯƠNG 1 : TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BẾN 50

1.1. Tải trọng do tàu lên công trình bến 50

1.1.1. Lực neo tàu 50

1.1.2. Lực va tàu 53

1.2. Hoạt tải tác dụng lên công trình bến 54

1.3. Tải trọng do cần trục 54

1.4. Ap lực đất lên bản chắn đất 55

1.4.1. Xác định nội lực bản quá độ 55

1.4.2. Tính toán áp lực đất lên bản chắn đất 57

CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ SƠ BỘ CHO CÁC PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 59

2.1. Đề xuất các phương án kết cấu 59

2.1.1. Phương án 1 59

2.1.2. Phương án 2 60

2.2. Tính toán nội lực các phương án kết cấu 62

2.2.1. Phương án 1 62

2.2.1.1. Xác định sơ bộ áp lực thẳng đứng tác dụng lên đầu cọc 62

2.2.1.2. Tính sức chịu tải của cọc theo điều kiện đất nền 63

2.2.1.3. Chiều dài tương đương của cọc 65

2.2.1.4. Phân phối lực ngang tác dụng lên bến 67

2.2.1.5. Kiểm tra khả năng chịu lực ngang của cọc 72

2.2.1.6. Tính toán khung ngang 74

2.2.1.7. Tính toán dầm dọc không dưới ray cần trục 79

2.2.1.8. Tính toán dầm dọc dưới ray cần trục 82

2.2.1.9. Tính toán bản sàn 85

2.2.2. Phương án 2 86

2.2.2.1. Xác định sơ bộ áp lực thẳng đứng tác dụng lên đầu cọc 86

2.2.2.2. Tính sức chịu tải của cọc theo điều kiện đất nền 87

2.2.2.3. Chiều dài tương đương của cọc 89

2.2.2.4. Phân phối lực ngang tác dụng lên bến 91

2.2.2.5. Kiểm tra khả năng chịu lực ngang của cọc 93

2.2.2.6. Tính toán khung ngang 95

2.2.2.7. Tính toán dầm dọc không dưới ray cần trục 99

2.2.2.8. Tính toán dầm dọc dưới ray cần trục 103

2.2.2.9. Tính toán bản sàn 106

2.3. Tính toán bê tông cốt thép các phương án 107

2.3.1. Nguyên tắc tính toán 107

2.3.1.1. Tính toán cấu kiện theo trạng thái giới hạn thứ nhất 107

2.3.1.2. Tính toán cấu kiện theo trạng thái giới hạn thứ hai 109

2.3.2. Phương án 1 110

2.3.2.1. Các số liệu tính toán 110

2.3.2.2. Tính toán cốt thép dầm 110

2.3.2.3. Tính toán cốt thép bản mặt cầu 115

2.3.2.4. Tính toán kiểm tra cọc 117

2.3.3. Phương án 2 117

2.3.3.1. Các số liệu tính toán 117

2.3.3.2. Tính toán cốt thép dầm 118

2.3.3.3. Tính toán cốt thép bản mặt cầu 122

2.3.3.4. Tính toán kiểm tra cọc 124

CHƯƠNG 3 : TÍNH KHÁI TOÁN CHO HAI PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 126

3.1. Khái toán cho phương án kết cấu 1 126

3.2. Khái toán cho phương án kết cấu 2 126

3.3. So sánh và lựa chọn phương án kết cấu 127

CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ KỸ THUẬT PHƯƠNG ÁN CHỌN 129

4.1. Tính toán bản chắn đất 129

4.2. Tính toán bản quá độ 130

PHẦN 3 : THI CÔNG CÔNG TRÌNH BẾN

CHƯƠNG 1 : TRÌNH TỰ VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG 131

1.1. Trình tự thi công 132

1.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công 132

1.2.1. Công tác nạo vét 132

1.2.2. Công tác nghiệm thu , vận chuyển cọc 133

1.2.3. Công tác đóng cọc 133

1.2.4. Công tác bêtông 133

1.2.5. Công tác cốt thép 134

1.2.6. Công tác ván khuôn 135

1.3. Biện pháp thi công 135

1.3.1. Công tác định vị tuyến 135

1.3.2. Công tác nạo vét 136

1.3.3. Công tác đóng cọc 136

1.3.4. Thi công bản tựa tàu , dầm ngang , dầm dọc 136

1.3.5. Thi công bản mặt cầu 137

1.3.6. Thi công lớp bêtông phủ mặt cầu 137

1.3.7. Thi công bản chắn đất và cẩu lắp bản quá độ 137

1.3.8. Công tác hoàn thiện 137

CHƯƠNG 2 : TRÌNH TỰ VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG LĂNG THỂ ĐÁ LÒNG BẾN 138

2.1. Thiết bị chính sử dụng để thi công lăng thể đá 138

2.2. Thi công lăng thể đá lòng bến 138

2.2.1. Công tác chuẩn bị 138

2.2.2. Trình tự thi công 138

 

 

 

 

 

 

 

doc140 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 5684 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế bến tàu Bách hóa 30.000DWT cảng tổng hợp Thị Vải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHUYET MINH.doc
  • docBIA PHU LUC.doc
  • docBIA THUYET MINH.doc
  • docMUC LUC- PHU LUC.doc
  • docPHU LUC.doc