Đồ án Thiết kế cải tạo hệ thống phanh cho xe tải chở cột điện theo tiêu chuẩn ECE R13

MỤC LỤC

Lời nói đầu . 2

Chương I. Những vấn đề chung và hệ thống phanh cho ô tô . 4

1.1. Vấn đề chở hàng siêu trường . 4

1.2. Giới thiệu chung về xe HINO . 5

1.3. Hệ thống phanh của xe HINO FF3H . 7

Chương II. Tiêu chuẩn ECE, cơ sở lý luận và phương pháp tính . 22

2.1. Các thông số của xe HINO FF3H sau khi đã thay đổi . 22

2.2. Tiêu chuẩn ECE, cơ sở lý luận và công thức tính toán . 23

2.3. Kiểm tra theo ECE với tỉ số phân chia lực phanh cũ . 33

2.4. Xác định tỉ số mới với xe kéo dài theo tiêu chuẩn ECE . 34

2.5. Đề xuất phương án cải tạo . 35

Chương III. Kiểm nghiệm hệ thống phanh . 37

3.1. Tính toán lực, mô men tác dụng và kiểm tra bền cơ cấu phanh trước. 37

3.2. Tính toán lực, mô men tác dụng và kiểm tra bền cơ cấu phanh sau. 55

3.3. Kết luận khả năng đáp ứng của cơ cấu phanh cũ . 69

Chương IV. Thiết kế cải tiến . 70

4.1. Cơ sở cho việc cải tiến . 70

4.2. Thiết kế lại van điều khiển thuỷ lực . 70

Kết luận chung . 75

Tài liệu tham khảo . 77

 

doc77 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2239 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế cải tạo hệ thống phanh cho xe tải chở cột điện theo tiêu chuẩn ECE R13, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế cải tạo hệ thống phanh cho xe tải chở cột điện theo tiêu chuẩn ECE R13.doc
  • dwgBan ve chi tiet.dwg
  • dwgDATN.dwg
  • dwgXe co so.dwg
Tài liệu liên quan