Đồ án Thiết kế hệ thống điều chỉnh tự động cho quá trình chưng cất Acid fomic – Acid Acetic

Trang

Chương I : Giới thiệu 4

I. Đặt vấn đề 4

II. Mục đích đồ án 4

III. Nội dung đồ án 4

Chương II: Sơ lược về qui trình công nghệ 5

I. Cơ sở lí thuyết 5

II. Thuyết minh qui trình công nghệ 5

III. Các thông số của tháp chưng cất 5

Chương III: Tổng quan về hệ thống điều khiển tự động 10

I. Khái niệm 10

II. Phương thức điều khiển 11

III. Cấu trúc của hệ thống điều chỉnh 13

IV. Một số đặc tính của sự điều chỉnh 15

Chương IV: Khảo sát đối tượng công nghệ 18

I. Xác định nhiệm vụ điều chỉnh 18

II. Lựa chọn các thông số điều chỉnh 18

Chương V: Lựa chọn các kênh điền chỉnh 22

Chương VI: Các kênh điều chỉnh 24

I. Kênh 1: áp suất trong tháp – lưu lượng hơi đốt ở nồi đun 24

II. Nhiệt độ nhập liệu – lưu lượng dòng hơi đốt gia nhiệt 27

III. Mực chất lỏng trong tháp – lưu lượng dòng nhập liệu & lưu lượng dòng hơi đốt 30

Chương VII : Đánh giá và kết luận 33

Một số kí hiệu trong bản vẽ sơ đồ qui trình 34

Tài liệu tham khảo 35

 

doc18 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1964 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống điều chỉnh tự động cho quá trình chưng cất Acid fomic – Acid Acetic, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdemo.doc
Tài liệu liên quan