Luận án Đánh giá tính đồng nhất về hiệu lực vacxin dại type fuenzalia sản xuát tại viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

Luận án Đánh giá tính đồng nhất về hiệu lực vacxin dại type fuenzalia sản xuát tại viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Các kết quả nghiên cứu

Chương 4: Các kết luận và đề nghị

pdf42 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1567 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đánh giá tính đồng nhất về hiệu lực vacxin dại type fuenzalia sản xuát tại viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan