Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công bích đuôi - Lê Phú Vinh

Mục lục

Lời nói đầu 4

Chương I: Chọn dạng sản xuất 5

Chương II: Phân tích chi tiết gia công 6

Chương III: Chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo phôi 8

Chương IV:Chọn tiến trình gia công các bề mặt của phôi 9

Chương V: Thiết kế nguyên công 14

Chương VI: Xác định lượng dư 25

Chương VII: Xác định chế độ cắt và thời gian nguyên công cơ bản 32

Chương VIII: Thiết kế đồ gá 45

Hình dạng của chi tiết sau khi gia công 53

Tài liệu tham khảo 54

doc55 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 4571 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công bích đuôi - Lê Phú Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChế tạo máy.DOC