Đồ án Thiết kế thiết bị cô đặc một nồi gián đoạn dung dịch NaCl

MỤC LỤC

Lời nói đầu 2

Chương I: Giới thiệu tổng quan

I.Nhiệm vụ của đồ án 3

II.Tính chất nguyên liệu và sản phẩm 3

III.Cô đặc 4

IV.Quy trình công nghệ 5

Chương II : Thiết kế thiết bị chính A.Cân bằng vật chất và năng lượng 8

I. Cân bằng vật chất 8

II. Cân bằng năng lượng 9

B. Tính thiết kế thiết bị chính

I.Hệ số truyền nhiệt 14

II.Bề mặt truyền nhiệt và thời gian cô đặc 21

III.Buồng đốt và đáy 23

IV. Buồng bốc và nắp 24

C. Tính cơ khí cho thiết bị chính 27

I.Buồng đốt 27

II.Buồng bốc 28

III.Đáy 30

IV.Nắp 32

V. Tính cách nhiệt cho thân 32

VI.Mối ghép bích 33

VII.Vỉ ống 34

VIII.Khối lượng và tai treo 35

IX.Các ống dẫn ,cửa 37

Chương III :Tính chi tiết thiết bị phụ

I.Thiết bị ngưng tụ Baromet 39

II.Bơm 44

Chương IV : Tính giá thành thiết bị 49

 

Kết luận 51

Tài liệu tham khảo 52

 

 

doc52 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 5610 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế thiết bị cô đặc một nồi gián đoạn dung dịch NaCl, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docco dac NaCl.doc
  • dwgban vechinh1.dwg
  • docBia.doc
  • dwgbve.dwg
  • dwgquy trinh.dwg
Tài liệu liên quan