Đồ án Thiết kế thiết bị cô đặc nước cam bằng phương pháp lạnh

Đặt vấn đề

- Tính toán cân bằng vật chất cho 1kg nhập liệu (vào nồi cô đặc) với nồng độ chất khô ban đầu là x = 10%. Sản phẩm có nồng độ chất khô là 30%. Năng suất 5000T/năm.

- Vì không có giản đồ kết tinh của nước cam nên ta có thể chọn giản đồ kết tinh của nước táo làm cơ sở để xác định nhiệt độ kết tinh của nước cam theo nồng độ (vì thành phần hoá học nước táo gần với thành phần hoá học của nước cam)

- Trong thực tế, lượng chất khô trong dịch nước cam là hỗn hợp phức tạp nhiều cấu tử nhưng để đơn giản ta xem dịch nước cam ép là hỗn hợp hai cấu tử tan lẫn gồm nước và chất khô tan trong nước.

 

doc57 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3417 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế thiết bị cô đặc nước cam bằng phương pháp lạnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDAMH QTTB - Nuoc cam co dac - Tuan Anh-nhap-9'.6.06.doc
  • docDAMH QTTB - Nuoc cam co dac.doc
  • dwgIn-BVCT&DCCN.dwg
Tài liệu liên quan