Đồ án Trạm trộn bê tông nhựa nóng

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu. 1

Chương I: Tổng quan về trạm trộn bê tông nhựa nóng và phương án

I. Trạm trộn Bê tông nhựa nóng. 4

II. Các phương án thiết kế chế tạo. 14

Chương II: Tính toán thiết kế bồn chứa- xả Bê tông nhựa nóng. 21

1. Xác định các thông số chính 21

2. Tính vỏ bồn chứa. 24

3. Tính cấp nhiệt (Sấy vật liệu Bê tông nhựa nóng). 40

Chương III: Tính chọn cửa xả và hệ thống thuỷ lực đóng mở cửa xả. 84

1. Cấu tạo cửa xả. 84

2. Tính chọn hệ thống xi lanh thuỷ lực đóng mở cửa xả. 85

Chương IV: Tính toán kết cấu thép của tháp trộn. 89

1. Tải trọng tĩnh tác dụng lên kết cấu chân đỡ. 90

2. Tổng hợp lực tác dụng lên kết cấu thép chân đỡ: 94

3. Phân tích lực và tính toán. 94

Chương V: Quy trình lắp giáp vận hành. 96

I. Quy trình lắp dựng. 96

II. Quy trình vận hành và bảo dưỡng sửa chữa. 99

Chương VI: Tính toán sơ bộ giá thành. 100

 

 

 

 

 

doc108 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 6271 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Trạm trộn bê tông nhựa nóng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyÕt Minh.doc
  • docS¬ ®å ¶nh tr¹m BTNN.doc
  • rarTram tron asphalt.rar
  • rarTTbe tong nhua nong.rar