Giáo án Hóa học 12 - Bài 1: Este (ban cơ bản)

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Học sinh nắm được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp của este.

 - Tính chất hoá học và phương pháp điều chế.

 - Viết đựơc công thức cấu tạo của các este, gọi tên của các este từ C2 – C4.

 - Viết được phương trình phản ứng thể hiện tính chất hoá học của este với những este bất kì.

 - Tính khối lượng cũng như xác định công thức cấu tạo với phản ứng xà phòng hoá.

II- PHƯƠNG PHÁP

 Đàm thoại, gợi mở, thí nghiệm nghiên cứu.

III- CHUẨN BỊ

 Este etyl axetat, dung dịch NaOH, H2SO4, đèn cồn, ống nghiệm.

IV- THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG

 1/ Kiểm tra bài cũ: Viết phương trình phản ứng của axit axetic với các chất sau: Na, Na2CO3, ancol etylic, ancol isopropylic.

 2/ Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: huong.duong | Lượt xem: 4956 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 12 - Bài 1: Este (ban cơ bản), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 1: ESTE (BAN CƠ BẢN) I- MỤC TIÊU BÀI HỌC - Học sinh nắm được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp của este. - Tính chất hoá học và phương pháp điều chế. - Viết đựơc công thức cấu tạo của các este, gọi tên của các este từ C2 – C4. - Viết được phương trình phản ứng thể hiện tính chất hoá học của este với những este bất kì. - Tính khối lượng cũng như xác định công thức cấu tạo với phản ứng xà phòng hoá. II- PHƯƠNG PHÁP Đàm thoại, gợi mở, thí nghiệm nghiên cứu. III- CHUẨN BỊ Este etyl axetat, dung dịch NaOH, H2SO4, đèn cồn, ống nghiệm. IV- THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG 1/ Kiểm tra bài cũ: Viết phương trình phản ứng của axit axetic với các chất sau: Na, Na2CO3, ancol etylic, ancol isopropylic. 2/ Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt dộng của trò I- KHÁI NIỆM DANH PHÁP: 1/ Khái niệm: Hoạt động 1: Từ câu hỏi kiểm tra cho học sinh phân tích trong phản ứng este hoá nhóm nào của axit đi ra? Và thế vào nhóm nào? Suy ra định nghĩa este (Định nghĩa: Sách giáo khoa) Hoạt động 2: Giáo viên phát vấn tiếp: nếu đi từ axit đơn chức được thay bằng gốc RO của ancol đơn chức thì công thức cấu tạo như thế nào? - Cho biết R, R1 có đặc điểm gì? (este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo: RCOOR1 (trong đó R, R1 là gốc hiđrocacbon, R có thể là H, R1 H) - Giáo viên phát vấn tiếp: Nếu R, R1 là gốc hiđrocacbon no thì công thức cấu tạo là gì? Có công thức phân tử như thế nào? (Este tạo bởi axit no đơn chức và ancol no đơn chức có công thức cấu tạo CxH2x + 1COOCmH2m + 1 (x ) Công thức phân tử: CnH2nO (n= x + m; n ) 2/ Danh pháp Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tham khảo sách giáo khoa, cho học sinh gọi tên một số este HCOOCH3, CH3COOCH3, CH2 =CH-C OOCH3 II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ Hoạt động 4: Các em ăn bánh dẻo có ngửi thấy mùi gì không ? ăn kem sầu riêng ? Đó chính là chất nào? Tiếp theo cho học sinh quan sát một số mẫu. Cho biết trạng thái, mùi vị, độ tan, nhiệt độ sôi c ủa este. (SGK) III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC: Hoạt động 5: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm SGK - Hướng dẫn học sinh quan sát hiện tượng trước và sau phản ứng rồi kết luận. Giáo viên đúc kết => phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là thuận nghịch và trong môi trường bazơ là một chiều. - Có thể cho các em viết thêm phương trình tổng quát. 1/ Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit à axit + ancol : CH3COOC2H5 + H2OD RCOOR’ + H2O D 2/ Phản ứng thuỷ phân trong môi trường kiềm: CH3COOC2H5 + NaOH RCOOR’ + NaOH GV giới thiệu ngoài este còn có phản ứng trên R, R’. IV- ĐIỀU CHẾ Hoạt động 6: Cho biết cách điều chế este? Cho thí dụ: cụ thể và tổng quát. Sau đó GV hỏi tiếp còn este nào khác mà không điều chế từ axit và ancol không? Nếu học sinh không biết, giáo viên nên giới thiệu phản ứng điều chế vinyl axetat. (thường cho axit + ancol à este + H2O) CH3COOH + C2H5OHD RCOOH + R’OH D Ngoài ra: có thể đi từ chất khác CH3COOH + CHºCH CH3COOCH=CH2 V- ỨNG DỤNG Hoạt động 7: Hãy đem các mẫu vật về ứng dụng của este và nêu lên và nêu lên sự ứng dụng đó đã áp dụng tính chất nào của este? GV đúc kết. Học sinh phân tích nhóm OH trong axit được thay bằng nhóm C2H5O và nhóm (CH3)2CH-O Học sinh nêu định nghĩa este và ghi bài vào tập. Học sinh nêu: RCOOR1 Học sinh nêu R có thể là H, R1 phải là gốc hiđrocacbon Học sinh viết công thức: CnH2n + 1COOH2m + 1 Từ các công thức cụ thể của CH3COOC2H5, CH3COOCH(CH3)2, ... Học sinh viết công thức phân tử: CnH2nO (n = x + m; n ) Học sinh quan sát cách gọi tên và vận dụng. Mùi dầu chuối, mùi sầu riêng chính là mùi của este HS trả lời HS làm thí nghiệm, các học sinh khác quan sát, nhận xét, giải thích và kết luận. HS biết phản ứng HS khác nhận xét đúng, sai. HS lên viết phản ứng tổng quát. HS ghi bài. HS nêu : axit + ancol Viết phương trình phản ứng. HS trả lời không HS ghi bài. HS nộp mẫu vật và phát biểu ý kiến của mình. V- CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Sử dụng câu 1, 2, 3, 4 để củng cố phần định nghĩa, tính chất hoá học và cách viết công thức cấu tạo của este. - Về làm hết các bài tập còn lại. - Xem trước bài Lipit, thế nào là Lipit, tính chất ? Đem mẫu vật.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docESTE BAN CO BAN.doc
Tài liệu liên quan