Giáo án Khoa học 4 - Tuần 32 - Tiết 63 + 64

KHOA HỌC

TIẾT 64 : TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

 - Giúp HS nắm về sự trao đổi chất ở động vật .

 2 . Kỹ năng :

 - Kể ra được những gì động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường và phải thải ra môi trường trong quá trình sống .

 - Vẽ và trình bày được sơ đồ trao đổi khí , trao đổi thức ăn ở động vật .

 3 . Thái độ :

 - Giáo dục HS yêu thích và tìm hiểu khoa học .

II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1.KN giao tiếp – tự nhận thức : HS nêu được trong quá trình sống ĐV thường xuyên lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

2. KN xác định giá trị: HS vẽ và trình bày được sự trao đổichất ở động vật.

3. KN đặt mục tiêu: HS biết áp dụng những kiến thức đã học vào xuộc sống hành ngày.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 1014 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học 4 - Tuần 32 - Tiết 63 + 64, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HỌC TIẾT 63 : ĐỘNG VẬT ĂN GÌ ĐỂ SỐNG ? I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS biết nguồn thức ăn của động vật . 2 . Kỹ năng : - Biết phân loại động vật theo thức ăn của chúng ; kể được tên một số con vật và thức ăn của chúng . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu khoa học . II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG: 1.KN giao tiếp – tự nhận thức: HS biết phân loại loài động vật theo nhóm thức ăn của chúng. 2.KN xác định giá trị : HS biết kể tên 1 số loài vật và thức ăn của chúng. 3. KN đặt mục tiêu: Có khả năng áp dụng những kiến thức KH trong việc chăm sóc động vật. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : SGK, Hình trang 126, 127 SGK- Sưu tầm tranh , ảnh những ĐV ăn các loại thức ăn khác nhau. HS : SGK , VBT . IV . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 18 phút 7 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ :động vật cần gì để sống ? - Động vật sống và phát triển bình thường cần phải có những điều kiện gì - Nếu thiếu một trong những điều kiện nêu trên thì thế nào ? - GV nhận xét – Chấm điểm . Bài mới :Động vật ăn gì để sống - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau Mục tiêu : Giúp HS phân loại động vật theo thức ăn của chúng. Kể tên một số con vật và thức ăn của chúng . - GV tổ chức HS hoạt động theo nhóm . - GV phát giấy cho mỗi nhóm . - Yêu cầu HS mỗi nhóm dán các con vật theo nhóm . - Kể tên các con vật mà nhóm em đã sưu tầm được theo nhóm thức ăn của nó . + Nhóm ăn cỏ . + Nhóm ăn thịt . + Nhóm ăn hạt . + Nhóm ăn côn trùng , sâu bọ . + Nhóm ăn tạp . - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng . - Yêu cầu HS xem các sản phẩm . Hoạt động 2 : Trò chơi Đố bạn con gì? Mục tiêu : Giúp HS nhớ lại những đặc điểm chính của con vật đã học và thức ăn của nó .HS được thực hành kĩ năng đặt câu hỏi loại trừ . - GV phổ biến cách chơi : + GV dán vào lưng 1 HS hình vẽ bất kì một con vật + Yêu cầu HS đó đặt câu hỏi để các bạn trả lời đúng / sai và sẽ đoán xem con vật đó là con gì . + Cả lớp chỉ trả lời đúng hoặc sai . + Tìm được đúng sẽ được quà . - GV quan sát – nhận xét những HS trả lời đúng . Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Phần lớn động vật dành thời gian cho việc gì ? - Các loài động vật khác nhau thức ăn của chúng có giống nhau không ? - Yêu cầu 1 HS đọc phần Bạn cần biết . - Giáo dục HS bảo vệ môi trường 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Trao đổi chất ở động vật - Hát - Động vật cần có đủ không khí , thức ăn , nước uống và ánh sáng thì mới tồn tại , phát triển bình thường . - Nếu thiếu một trong những điều kiện nêu trên thì động vật sẽ chết hoặc yếu ớt , mất dần mỗt số khả năng cóthể thích nghi với môi trường - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động nhóm – Lớp - HS hoạt động theo nhóm . - Nhóm trưởng tập hợp tranh , ảnh của những con vật ăn các loại thức ăn khác nhau các bạn đã sưu tầm được . - Sau đó , phân chúng thành các nhóm theo thức ăn của chúng. + Nhóm ăn cỏ : Bò , trâu , hươu , nai, + Nhóm ăn thịt : Sư tử , cọp , báo , sói, beo , cá sấu , - Trình bày tất cả lên giấy khổ to . - Các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm mình . - Lớp nhận xét , bổ sung . - Đi xem sản phẩm của nhóm khác và đánh giá lẫn nhau . Hoạt động lớp - HS lắng nghe GV phổ biến trò chơi - HS chơi thử . - HS chơi theo nhóm để nhiều em được tập đặt câu hỏi . Hoạt động lớp - Phần lớn động vật dành thời gian cho việc kiếm ăn . - Các loài động vật khác nhau thức ăn của chúng khác nhau . Có loài ăn thực vật , có loài ăn thịt , có loài ăn sâu bọ , . - 1 HS đọc mục Bạn cần biết / 127 . Kiểm tra Thảo luận Thực hành Trình bày Trực quan Trò chơi Củng cố MT/LH Rút kinh nghiệm : KHOA HỌC TIẾT 64 : TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS nắm về sự trao đổi chất ở động vật . 2 . Kỹ năng : - Kể ra được những gì động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường và phải thải ra môi trường trong quá trình sống . - Vẽ và trình bày được sơ đồ trao đổi khí , trao đổi thức ăn ở động vật . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS yêu thích và tìm hiểu khoa học . II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 1.KN giao tiếp – tự nhận thức : HS nêu được trong quá trình sống ĐV thường xuyên lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì? 2. KN xác định giá trị: HS vẽ và trình bày được sự trao đổichất ở động vật. 3. KN đặt mục tiêu: HS biết áp dụng những kiến thức đã học vào xuộc sống hành ngày. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Hình trang 128 , 129 SGK . Giấy A2 , bút vẽ . HS : SGK ,VBT . IV . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 15 phút 10 phút 3 phút 1 phút Khởi động : Bài cũ :Động vật ăn gì để sống ? - Phần lớn động vật dành thời gian cho việc gì ? - Các loài động vật khác nhau thức ăn của chúng có giống nhau không? - GV nhận xét – Chấm điểm . Bài mới :Quá trình trao đổi chất ở ĐV - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Phát hiện những biểu hiện bên ngoài của trao đổi chất ở động vật . MuÏc tiêu : Giúp HS tìm trong hình vẽ những gì động vật phải lấy từ môi trường , những gì phải thải ra môi trường trong quá trình sống . - GV yêu cầu HS quan sát hình 1 SGK / 128 . - Kể tên những gì được vẽ trong hình . - Phát hiện những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của động vật . - Phát hiện những yếu tố còn thiếu để bổ sung . - Kể tên những yếu tố mà động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường và phải thải ra môi trường trong quá trình sống . - Quá trình trên được gọi là gì ? à GV kết luận. Hoạt động 2 : Thực hành vẽ sơ đồ trao đổi chất ở động vật . Mục tiêu : Giúp HS vẽ và trình bày sơ đồ trao đổi chất ở động vật - GV tổ chức HS hoạt động nhóm 4 . - GV phát giấy cho mỗi nhóm . - Yêu cầu : Vẽ sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật . - GV quan sát , giúp đỡ từng nhóm. - Giáo dục HS ý thức bảo vệ động vật Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Thế nào là sự trao đổi chất ở động vật ? - Giáo dục HS bảo vệ môi trường. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Về nhà xem lại bài . - Chuẩn bị : Quan hệ thức ăn trong TN - Hát - Phần lớn động vật dành thời gian cho việc kiếm ăn . - Các loài động vật khác nhau thức ăn của chúng khác nhau . Có loài ăn thực vật , có loài ăn thịt , có loài ăn sâu bọ , . - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động nhóm – Lớp - HS quan sát tranh , suy nghĩ và thảo luận theo nhóm đôi . - Aùnh sáng , không khí , cây cỏ , sư tử , bò , nai , vịt , - Bò và nai ăn cỏ , sư tử ăn thịt bò, vịt ăn các loài động vật ở dưới nước . - Để duy trì sự sống , động vật phải thường xuyên lấy từ môi trường thức ăn , nước , khí ô-xi có trong không khí . - Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất ở động vật . - Lớp nhận xét . Hoạt động nhóm – Lớp - HS làm việc theo nhóm . - Mỗi nhóm vẽ sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật . - Nhóm trưởng hướng dẫn các bạn lần lượt giải thích sơ đồ đã vẽ . - Các nhóm treo sản phẩm ở bảng , cử đại diện trình bày trước lớp . - Lớp nhận xét – bổ sung . Hoạt động lớp - Để duy trì sự sống , động vật phải thường xuyên lấy từ môi trường thức ăn , nước , khí ô-xi có trong không khí .Trong quá trình sống , động vật thường xuyên thải ra môi trường : khí cac-bô-níc , phân , nước tiểu .Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất ở động vật . - Lớp nhận xét . Kiểm tra Trực quan Động não Hỏi – đáp Thực hành Củng cố MT/LH Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHOA HOC.doc