Giáo án Lớp 2 - Kỳ 1 (Tuần 7)

MÔN: LUYỆN TỪ

Tiết: TỪ NGỮ MÔN HỌC ĐỘNG TỪ “AI LÀM GÌ?”

I. Mục tiêu

1Kiến thức: Nắm được tên các môn học ở lớp em

- Bước đầu làm quen với khái niệm động từ, tập đặt câu theo mẫu Ai? Làm gì?

2Kỹ năng: Rèn cách tìm động từ và đặt câu đúng

3Thái độ: Có thói quen dùng từ đúng và nói viết thành câu.

II. Chuẩn bị

- GV: Tranh.Bảng phụ, bút dạ.

- HS: SGK

 

doc27 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 3840 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 - Kỳ 1 (Tuần 7), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 7.doc
Tài liệu liên quan