Giáo án lớp 2 môn Kể chuyện - Tuần 21 đến tuần 24

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:

1.1. Kiến thức: Biết đặt tên cho từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.

 Dựa vào trí nhớ, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện

1.2. Kĩ năng: Kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung

1.3. Thái độ: Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện, nhận xt.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu

2.1. C nhn

- Đặt tên cho từng đoạn cu chuyện.

2.2. Nhĩm học tập

- Kể tồn bộ nội dung cu chuyện.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

3.1. Giới thiệu bài mới: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

 

docx9 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Kể chuyện - Tuần 21 đến tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ chuyƯn CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Dựa vào trí nhớ, và gợi ý dưới mỗi đoạn, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện 1.2. Kĩ năng: - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung. 1.3. Thái độ: - Yêu thích mơn học - Mạnh dạn, tự tin 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1. Cá nhân. - Dựa vào gợi ý kể từng đoạn câu chuyện. 2.2. Nhĩm học tập: - Kể tồn bộ nội dung câu chuyện. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: Chim sơn ca và bơng hoa cúc trắng. 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo gợi ý Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn theo gợi ý với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu truyện Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp Cách tiến hành: - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 3:củng cố dặn dò - Hướng dẫn HS liên hệ thực tế. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện kể -3HS lần lượt kể từng đoạn - Đọc yêu cầu của bài - Kể từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể 4. Kiểm tra, đánh giá - Dựa vào gợi ý kể từng đoạn và tồn bộ nội dung câu chuyện: Chim họa mi và bơng cúc trắng. - GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm kể hay, cá nhân cĩ tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhĩm kể chưa hay. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Câu chuyện khuyen em điều gì? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài tập đọc: Vè chim và trả lời các câu hỏi. (trang 28) KĨ chuyƯn MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: Biết đặt tên cho từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. Dựa vào trí nhớ, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện 1.2. Kĩ năng: Kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung 1.3. Thái độ: Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện, nhận xét. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đặt tên cho từng đoạn câu chuyện. 2.2. Nhĩm học tập - Kể tồn bộ nội dung câu chuyện. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: Một trí khơn hơn trăm trí khơn 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1: Đặt lại tên cho từng đoạn, và cả chuyện Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn. Biết đặt tên cho từng đoạn, toàn bộ câu chuyện Cách tiến hành: - GV chia nhóm, Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý suy nghĩ đặt tên cho từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày - Cả lớp nghe, nhận xét - GV nhận xét, kết luận Hoạt động 2: Kể từng đoạn và toàn bộ câu truyện Mục tiêu: Giúp HS có thể kể từng đoạn vàkể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp Cách tiến hành: - Gvchianhóm, giao nhiệm vụ kể từng đoạn - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét -3HS lần lượt kể từng đoạn - Đọc yêu cầu của bài - Thảo luận trong nhóm - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - Nghe, nhận xét - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể 4. Kiểm tra, đánh giá - Kể tồn bộ nội dung câu chuyện: Một trí khơn hơn trăm trí khơn. - GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm kể hay, cá nhân cĩ tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhĩm kể chưa hay. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Qua câu chuyện này em nhận thấy điều gì? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài Bác sĩ Sĩi và trả lời các câu hỏi trang 42. KỂ CHUYỆN BÁC SĨ SĨI(Trang 42) 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức - Biết dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện Bác sĩ Sĩi. - Biết kể câu chuyện theo vai. 1.2. Kĩ năng - Kể được từng đoạn theo tranh. - Đĩng vai kể lại câu chuyện. 1.3. Thái độ - Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện. - Hứng thú với mơn học. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh. 2.2. Nhĩm học tập - Phân vai kể lại câu chuyện. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: Bác sĩ Sĩi 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu truyện Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp Cách tiến hành: - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện theo vai Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện Cách tiến hành: - Giao các vai trong câu truyện cho HS - Hướng dẫn giọng, điệu bộ của từng nhân vật - GV làm người dẫn chuyện , HS kể truyện theo vai - Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp - Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn - GV nhận xét, tuyên dương -3HS lần lượt kể từng đoạn - Đọc yêu cầu của bài - Kể từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể - Nhận vai, tập kể -Nhận xét, bình chọn 4. Kiểm tra, đánh giá - Biết kể từng đoạn, phân vai kể tồn bộ câu chuyện. - GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm kể hay, cá nhân cĩ tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhĩm kể chưa hay. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Qua câu chuyện này, bài học mà em rút ra được cho bản thân là gì? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài Nội quy Đảo Khỉ (trang43, 44) KĨ chuyƯn QUẢ TIM KHỈ 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức - Biết dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện Quả tim khỉ. - Biết kể câu chuyện theo vai. 1.2. Kĩ năng - Kể được từng đoạn theo tranh. - Đĩng vai kể lại câu chuyện. 1.3. Thái độ - Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện. - Hứng thú với mơn học. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh. 2.2. Nhĩm học tập - Phân vai kể lại câu chuyện. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: Quả tim khỉ 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp Cách tiến hành: - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu truyện theo vai Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện Cách tiến hành: - Giao các vai trong câu truyện cho HS - Hướng dẫn giọng, điệu bộ của từng nhân vật - GV làm người dẫn chuyện , HS kể truyện theo vai - Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp - Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn - GV nhận xét, tuyên dương -3HS lần lượt kể từng đoạn - Đọc yêu cầu của bài - Kể từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể 4. Kiểm tra, đánh giá - Biết kể từng đoạn, phân vai kể tồn bộ câu chuyện. - GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm kể hay, cá nhân cĩ tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhĩm kể chưa hay. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Qua câu chuyện này, bài học mà em rút ra được cho bản thân là gì? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài Voi nhà (trang 56)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuan 21-24.t2.docx
Tài liệu liên quan