Giáo án Lớp 4 Tuần 26 - Trường tiểu học Kim Đồng

Tăng cường Toán

LUYỆN TẬP VỀ PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức về phân số; 4 phép tính trên phân số; tính giá trị biểu thức; giải toán văn liên quan đến phân số

2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 

docx26 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 596 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 26 - Trường tiểu học Kim Đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hân số. - Bài tập cần làm BT1, 2. II. Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ. - SGK, SGV. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: - Hát. 2. Bài cũ: Phép nhân phân số. - Gọi 3 HS lên bảng làm BT3a, b/136, lớp làm nháp. a) b) - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: - GTB: Luyện tập. HĐ: Hoạt động cả lớp. * Luyện tập: Bài 1: Tính rồi rút gọn. - Gọi 1 HS nêu yêu cầu BT. - Gọi 4 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) c) d) - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 2: Tính (theo mẫu). - Gọi 1 HS nêu yêu cầu BT. - Gọi 3 HS làm bảng, lớp làm vào vở. * Muốn chia số tự nhiên cho phân số ta nhân số tự nhiên với mẫu số rồi chia cho tử số. a) b) c) - GV nhận xét, chốt ý đúng. Bài 3: Tính bằng hai cách (HSKG). - Gọi 1 HS nêu yêu cầu BT. - Gọi 2 HS làm bảng, lớp làm vào vở. a) b) - GV nhận xét, chốt ý đúng. Bài 4: Làm theo mẫu. - Gọi 1 HS nêu yêu cầu BT. - Gọi 3 HS làm bảng, lớp làm vào vở. - GV nhận xét, chốt ý đúng. 4. Củng cố: - GV nhận xét đánh giá tiết học. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài: Luyện tập chung. - HS hát. 2 HS lên bảng làm BT3a, b/136, lớp làm nháp. a) b) - HS nhận xét ban. - HS nhắc lại tên bài. Bài 1: 1 HS nêu yêu cầu BT. 4 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) c) d) - HS nhận xét, chữa bài. Bài 2: 1 HS nêu yêu cầu BT. 3 HS làm bảng, lớp làm vào vở. a) b) c) - HS nhận xét, chữa bài (nếu sai). Bài 3: 1 HS nêu yêu cầu BT. 2 HS làm bảng, cả lớp làm vào vở. hoặc hoặc - HS nhận xét, chữa bài (nếu sai). Bài 4: 1 HS nêu yêu cầu BT. 3 HS làm bảng, lớp làm vào vở. Vậy: gấp 4 lần Vậy: gấp 3 lần Vậy: gấp 2 lần - HS nhận xét, chữa bài (nếu sai). - HS lắng nghe, tiếp thu. - HS lắng nghe và thực hiện. Tăng cường Toán LUYỆN TẬP VỀ PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức về phân số; phép chia phân số; giải toán văn liên quan đến phân số 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Tính theo mẫu Mẫu : ................................................................................................. ................................................................................................. a) b) Bài 2. Tính ............................................................................................................. ............................................................................................................. a) b) Bài 3. Tìm x: x x a) b) ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... Bài 4. Diện tích hình chữ nhật là . Chiều dài là . Tính chu vi hình chữ nhật đó? Bài giải c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Tăng cường Toán LUYỆN TẬP VỀ PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức về phân số; 4 phép tính trên phân số; tính giá trị biểu thức; giải toán văn liên quan đến phân số 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Tính: a) = ............................................................................................ b) = ........................................................................................... c) = ........................................................................................... Bài 2. Tính : a) = ................................................................................. b) = .................................................................................... c) = ................................................................................. d) = ................................................................................. Bài 3. Tính : a) =............... b) =.................. Bài 4. Lớp 4A có 30 học sinh tham gia làm vệ sinh trường học. Cô giáo cử số học sinh làm vệ sinh lớp học, số học sinh làm vệ sinh sân trường. Hỏi lớp 4A còn lại bao nhiêu học sinh? Bài giải c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Tập làm văn LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I. Mục tiêu: - Nắm được 2 cách kết bài ( mở rộng, không mở rộng) trong bài văn miêu tả cây cối; vận dụng kiến thức đã biết để bước đầu viết được đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả một cây mà em thích. II. Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ ghi sẵn BT4. - SGV, SGK, Phấn màu. III. Hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: - Hát. 2. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối. - Gọi 2 HS đọc đoạn mở bài giới thiệu chung về một cái cây mà em định tả. - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: - GTB: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối. + Một bài văn miêu tả cây cối gồm những bộ phận nào? + Có những cách kết bài nào? HĐ: Hoạt động nhóm. * Hướng dẫn làm bài tập. Bài 1: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi. - GV giúp HS những HS gặp khó khăn. - GV chữa lỗi ngữ pháp, dùng từ cho HS. - GV nhận xét đánh giá. Bài 2: - Gọi 1 HS đọc nội dung bài tập. - GV nhắc lại yêu cầu và cho HS đọc thầm lại nội dung yêu cầu, trả lời câu hỏi vào nháp. - GV giúp HS những HS gặp khó khăn. - Gọi HS đọc bài làm của mình. - GV nhận xét, đánh giá. Bài 3: - Gọi HS đọc nội dung bài tập. - Yêu cầu HS viết một đoạn văn đoạn kết bài mở rộng vào nháp. - GV giúp HS những HS gặp khó khăn. - Gọi HS đọc bài làm của mình. - GV nhận xét, tuyên dương những HS có ý văn hay sát với ý của mỗi đoạn. Bài 4: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - Gọi HS đọc 3 đề bài (ghi sẵn ở bảng phụ). - Gọi vài HS cho biết trong 3 loại cây trên, cây nào em đã thấy gần gũi, trồng ở nơi em sống. - GV yêu cầu HS tự viết đoạn kết bài theo kiểu mở rộng cho cây vừa chọn. - Gọi HS trình bày đọan viết. - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS. 4. Củng cố: - Gọi 2 HS nhắc lại nội dung bài học. - GV nhận xét đánh giá tiết học. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà viết lại bài văn miêu tả và chuẩn bị bài: Luyện tập miêu tả cây cối. - HS hát. 2 HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - HS nhận xét bạn. - HS nhắc lại tên bài. + Gồm 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. + Có 2 cách kết bài là kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng. Bài 1: 1 HS đọc to trước lớp. - HS trao đổi theo nhóm đôi. - Đại diện vài nhóm trình bày. - Đoạn a,b để kết bài. Đoạn a nói lên tình cảm của người tả đối với cây. Đoạn b nêu lên lợi ích và tình cảm của người tả đối với cây. Đây là kết bài mở rộng. - HS nhận xét, bổ sung. Bài 2: 1 HS đọc to trước lớp. - Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi: VD: a) Cây đó là cây bàng. b) Cây bàng tỏa bóng mát, lá để gói xôi, quả ăn được, cành để làm chất đốt. c) Cây bàng gắn bó với tuổi học trò của mỗi chúng em. - HS nhận xét, bổ sung. Bài 3: 1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm. - HS thực hành viết đoạn kết bài mở rộng vào nháp. . - Vài HS đọc bài làm của mình. - HS nhận xét, tuyên dương bạn. Bài 4: 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 3 HS đọc 3 đề bài (ghi sẵn ở bảng phụ). - Vài HS trình bày. - HS làm bài. - HS đọc bài làm của mình. - HS nhận xét, tuyên dương bạn. 2 HS nhắc lại nội dung bài học. - HS lắng nghe tiếp thu. - HS lắng nghe và thực hiện. Buổi chiều: Luyện từ và câu LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ? I. Mục tiêu: - Nhận biết được câu kể Ai là gì? Trong đoạn văn, nêu được tác dụng của câu kể tìm được (BT1); biết xác định CN, VN trong mỗi câu kể Ai là gì? đã tìm được (BT2); viết được đoạn văn ngắn có dùng câu kể Ai là gì? (BT3). II. Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ viết BT2. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: - Hát 2. Bài cũ: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm. - GV 4 HS trả lời trước lớp. + Dũng cảm có nghĩa là gì? - GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: - GTB: Luyện tập về câu kể Ai là gì? * Hướng dẫn làm bài tập: HĐ 1: Hoạt động nhóm. Bài 1: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS các nhóm thảo luận và tự làm bài vào vở. - Yêu cầu đại diện nhóm nêu tác dụng. 1. Câu kể Ai là gì? Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân. - GV nhận xét, đánh giá. HĐ 2: Hoạt động cá nhân. Bài 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ. - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - Gọi 3 HS làm bảng phụ, lớp làm bài vào vở. - Yêu cầu HS gạch dưới chủ ngữ của các câu vừa tìm. Chủ ngữ a) Nguyễn Tri Phương Cả hai ông b) Ông Năm c) Cần trục - GV kết luận, chốt lại ý đúng. HĐ 3: Hoạt động nhóm đôi. Bài 3: Viết đoạn văn ngắn. - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn. + GV gợi ý: HD học sinh cần tưởng tượng tình huống cùng bạn đến thăm bạn Hà bị ốm. Gặp bố mẹ của Hà, trước hết cần phải chào hỏi, nêu lí do đến thăm, sau đó giới thiệu với bố và mẹ Hà từng người trong nhóm. + Giới thiệu cách tự nhiên. - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. - Yêu cầu đổi chéo bài chữa lổi cho nhau. - GV y/c HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh. - GV kết luận, chốt lại ý đúng. 4. Củng cố: - Gọi 2 HS nêu lại nội dung bài học.. - GV nhận xét đánh giá tiết học. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà xem lại các bài tập và chuẩn bị bài: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm. - HS hát. 4 HS thực hiện theo y/cầu của GV. + Có dũng khí dám đương đầu với nguy hiểm để làm những việc nên làm. - HS nhận xét bạn. - HS nhắc lại tên bài. Bài 1: 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - HS các nhóm thảo luận và tự làm bài vào vở. - Đại diện nhóm nêu tác dụng. Tác dụng Dùng để giới thiệu. Dùng để nêu nhận định. Dùng để giới thiệu. Dùng để nêu nhận định. - HS nhận xét chữa bài. Bài 2: 1 HS nêu yêu cầu bài tập. 3 HS làm bảng phụ, lớp làm bài vào vở - HS gạch dưới chủ ngữ của các câu vừa tìm. Vị ngữ là người Thừa Thiên. đều không phải là người Hà Nội. là dân ngụ cư của làng nạy là cánh tay kì diệu của các chú công... - HS nhận xét, chữa bài. Bài 3: 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - HS thảo luận nhóm bàn. - HS tự làm bài vào vở. - HS đổi chéo bài chữa lổi cho nhau. 4 HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh. - HS nhận xét, bổ sung.. 2 HS nêu lại nội dung.. - HS lắng nghe, tiếp thu. - HS lắng nghe và thực hiện. Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục tiêu: - Kể lại được câu chuyện đãã nghe, đã đọc nói về lòng dũng cảm dũng cảm. - Hiểu được nội dung chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể và biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện (đoạn truyện). II. Đồ dùng dạy - học: - Đề bài viết sẵn trên bảng lớp. - Một số truyện thuộc đề tài của bài kể chuyện như: truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện danh nhân, có thể tìm ở các sách báo dành cho thiếu nhi, hay những câu chuyện về người thực, việc thực. III. Hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: - Hát. 2. Ktbc: - Luyện tập chung. - Gọi 2 HS lên bảng kể lại truyện và TLCH. + Vì sao truyện có tên là: Những chú bé không chết? - GV nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới: - GTB: Kể chuyện đã nghe đã đọc. * Hướng dẫn kể chuyện. HĐ 1: Hướng dẫn tìm hiểu yêu cầu đề bài: - GV ghi đề bài lên bảng, hướng dẫn HS phân tích đề. - Yêu cầu HS đọc đề bài và gạch dưới các từ quan trọng. - GV nhận xét đánh giá. HĐ 2: HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - Cho HS kể chuyện theo cặp và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - Cho HS thi kể trước lớp. - GV tổ chức cho HS nhận xét, bình chọn, tuyên dương bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hay nhất, bạn đặt câu hỏi hay nhất. - Kể câu chuyện ngoài SGK và nêu rõ ý nghĩa. (HSKG). - GV nhận xét đánh giá. 4. Củng cố: - GV nhận xét đánh giá tiết học, 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị bài: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. - HS hát. 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu. +... - HS nhận xét, tuyên dương bạn. - HS nhắc lại tên bài. - Đề bài: Kể lại một câu chuyện kể về lòng dũng cảm mà em đã được nghe, được đọc. - Đọc và gạch: Kể lại một câu chuyện nói về lòng dũng cảm mà em đã được nghe hoặc được đọc. 4 HS đọc nối tiếp các gợi ý 1,2, 3,4 - Một số HS nối tiếp nhau giới thiệu tên câu chuyện của mình. - HS nhận xét bổ sung. - Kể theo cặp và trao đổi ý nghĩa câu chuyện. - HS thi kể và cả lớp nghe, đặt câu hỏi cho bạn trả lời. - HS nhận xét, bình chọn, tuyên dương bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hay nhất, bạn đặt câu hỏi hay nhất. - HS kể câu chuyện ngoài SGK và nêu rõ ý nghĩa (HSKG). - HS nhận xét bổ sung. - HS lắng nghe tiếp thu. - HS lắng nghe và thực hiện. Thứ tư ngày 14 tháng 03 năm 2018 Tập đọc GA-VRỐT NGOÀI CHIẾN LŨY I. Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm một, hai khổ thơ trong bài với giọng vui, lạc quan. - Đọc đúng các tên riêng nước ngoài; biết đọc đúng lời đối đáp giữa các nhân vật và phân biệt với lời người dẫn truyện. - Hiểu ND: Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt. II. Đồ dùng dạy - học: - Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK (phóng to nếu có ). - Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc. III. Hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: - Hát. 2. Bài cũ: Thắng biển. - Gọi 2 HS đọc và TLCH trong SGK. - GV nhận xét đánh giá. 3. Bài mới: - GTB: Ga-v rốt ngoài chiến luỹ. + Bức tranh vẽ một em thiếu niên đang chạy trong bom đạn với cái giỏ trên tay. Những tiếng bom rơi, đạn nổ bên tai không thể làm tắt đi nụ cười trên gương mặt chú bé. - Trong giờ tập đọc hôm nay các em sẽ gặp một chú bé rất dũng cảm gan dạ trong bài Ga-v rốt ngoài chiến luỹ. Đây là đoạn trích trong tác phẩm nổi tiếng Những người khốn khổ của nhà văn Pháp Vich-to Huy-go. Hình ảnh chú bé Ga-v rốt được khác hoạ trong đoạn trích, các em cùng đọc bài và tìm hiểu. HĐ 1: Hướng dẫn luyện đọc. - Gọi 1 HS đọc toàn bài. + Bài có mấy đoạn? - Gọi 3 HS đọc nối tiếp từng đoạn. - GV kết hợp sửa phát âm cho từng HS, luyện đọc đúng tên riêng: Ga-vrốt, Ăng-giôn-ra, Cuốc-phây-rắc. - GV hướng dẫn HS giải nghĩa từ khó. - Cho HS đọc theo nhóm. - GV đọc mẫu bài, đọc diễn cảm cả bài. HĐ 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài. - Yêu cầu HS đọc thầm, thảo luận nhóm và TLCH. 1. Ga-vrốt ra ngoài chiến luỹ để làm gì? 2. Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga-vrốt? 3. Vì sao tác giả lại nói Ga-vrốt là một thiên thần? 4. Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga-vrốt? + Nội dung chính của bài là gì? - GV nhận xét đánh giá. HĐ 3: Hướng dẫn đọc điễn cảm . - GV đọc diễn cảm đoạn Ga-vrốt dốcghê rợn . Đọc đúng giọng các nhân vật, đọc với cảm hứng ca ngợi. - Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc cả bài, lớp theo dõi. - GV cho các nhóm thi đọc diễn cảm đoạn. - Gọi đại diện nhóm thi đọc diễn cảm cả bài - GV nhận xét và tuyên dương từng HS. 4. Củng cố: - Gọi 2 HS nêu nội dung chính của bài. - GV nhận xét đánh giá tiết học. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài: Dù sao trái đất vẫn quay! - HS hát. 2 HS đọc và TLCH trong SGK. - HS nhận xét bạn. - HS nhắc lại tên bài. + HS lắng nghe. 1 HS đọc lại toàn bài. + Có 3 đoạn. - Đ.1: Ăng-giôn-ra ... đến gần chiến luỹ. - Đ.2: Cậu làm trò ... đến Ga-vrốt nói. - Đ.3: Ngoài đường ... đến thật ghê rợn. 3 HS đọc nối tiếp từng đoạn. - HS lắng nghe và luyện đọc cá nhân. - HS đọc phần chú giải: Chiến lũy, nghĩa quân, thiên thần, ú tìm. - HS luyện đọc theo nhóm đôi. - HS theo dõi tìm ra giọng đọc của bài. 2 HS đọc lại cả bài. - HS đọc thầm, thảo luận nhóm và TLCH. 1. Ga-vrốt nghe Ăng-giôn-ra thông báo rằng chừng mười lăm phút nữa nghĩa quân hết đạn nên em ra ngoài chiến luỹ để nhặt đạn cho nghĩa quân. 2. Ga-vrốt không sợ nguy hiểm, ra ngoài chiến lũy để nhặt đạn cho nghĩa quân dưới làn mưa đạn của địch. Cuốc-phây-rắc hét lên giục Ga-vrốt vào chiến lũy nhưng Ga-vrốt vẫn nán lại để nhặt đạn - lúc ẩn, lúc hiện giữa làn đạn giặc, chơi trò ú tim với cái chết... 3. Tác giả nói Ga-vrốt là một thiên thần là do Ga-vrốt dũng cảm, bất chấp nguy hiểm, len lỏi giữa chiến trường nhặt đạn cho nghĩa quân - một hành động, một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. 4. Ga-vrốt làmột nhân vật dũng cảm, em rất khâm phục Ga-vrốt. * Nội dung: Bài văn ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt. - HS nhận xét bổ sung. - HS luyện đọc diễn cảm. 3 HS tiếp nối nhau đọc, cả lớp theo dõi. - Các nhóm thi đọc diễn cảm đoạn. - Đại diện nhóm thi đọc diễn cảm cả bài. - HS nhận xét và tuyên dương bạn. 2 HS nêu nội dung chính của bài. - HS lắng nghe tiếp thu. - HS lắng nghe và thực hiện. Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Thực hiện được phép chia hai phân số. - Biết cách tính và viết gọn phép chia một phân số cho một số tự nhiên. - Biết tìm phân số của một số. II. Đồ dùng dạy - học: - Bảng nhóm, phấn màu. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: - Hát. 2. Bài cũ: Luyện tập. - Gọi 2 HS đứng trả lời miệng tại chổ. + Muốn nhân một tổng với một số ta làm như thế nào? + Muốn nhân một hiệu với một số ta làm như thế nào? - GV nhận xét đánh giá. 3. Bài mới: GTB: Luyện tập chung. HĐ 1: Hướng dẫn luyện tập: Bài 1: Tính. - Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. - Gọi 3 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. * Khi chia 1 cho một phân số ta được phân số đảo ngược của phân số đó. a) b) c) - GV nhận xét, đánh giá. Bài 2: Tính (theo mẫu): - Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. - Gọi 3 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. * Muốn chia một phân số cho một số tự nhiên ta có thể nhân mẫu số với số tự nhiên và giữ nguyên tử số. a) b) c) - GV nhận xét, đánh giá. Bài 3: Tính. (HSKG) - Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. - Gọi 2 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) - GV nhận xét, đánh giá. HĐ 2: Củng cố cách tính chu vi diện tích hình chữ nhật: Bài 4: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. - Gọi 1 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. - GV nhận xét, đánh giá. 4. Củng cố: - GV nhận xét đánh giá tiết học. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà xem lại các bài tập và chuẩn bị bài: Luyện tập chung. - HS hát. 2 HS đứng trả lời miệng tại chổ. +... +... - HS nhận xét bạn. - HS nhắc lại tên bài. Bài 1: 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. 3 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) c) - HS nhận xét, chữa bài. Bài 2: 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. 3 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) c) - HS nhận xét, chữa bài. Bài 3: 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. 2 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) - HS nhận xét, chữa bài. Bài 4: 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. 1 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. Giải: Chiều rộng của mảnh vườn là: (m) Chu vi của mảnh vườn là: (m) Diện tích của mảnh vườn là: (m2) Đáp số: Cv:192m Dt: 2160m2 - HS nhận xét, chữa bài. - HS lắng nghe, tiếp thu. - HS lắng nghe và thực hiện. Thứ năm ngày 15 tháng 03 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Thực hiện được các phép tính với phân số. II. Đồ dùng dạy - học: - Các đồ dùng liên quan tiết học. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: - Hát. 2. Bài cũ: Luyện tập chung. - Gọi 3 HS làm bảng lớp BT1/135, lớp làm nháp. * HS ghi nhớ: Khi chia 1 cho một phân số ta được phân số đảo ngược của phân số đó. a) b) c) - GV nhận xét đánh giá. 3. Bài mới: - GTB: - Luyện tập chung. HĐ 1: Ôn tập về cộng, trừ trên các phân số. Bài 1: Tính. - Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. - Gọi 3 HS làm bảng, lớp làm vào vở. a) b) c) - GV nhận xét, đánh giá. Bài 2: Tính. - Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. - Gọi 3 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) c) - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. HĐ 2: Ôn tập về nhân, chia trên các phân số. Bài 3: Tính. - Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. - Gọi 3 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) c) - GV nhận xét, đánh giá. Bài 4: Tính. - Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. - Gọi 3 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) c) - GV nhận xét, đánh giá. Bài 5: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. - Gọi 1 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. - GV nhận xét, đánh giá. 4. Củng cố: - GV nhận xét đánh giá tiết học. 5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà học bài, xem lại các bài tập và chuẩn bị bài: Luyện tập chung. - HS hát. 3 HS làm bảng lớp, lớp làm nháp. a) b) c) - HS nhận xét bạn. - HS nhắc lại tên bài. Bài 1: 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. 3 HS làm bảng, lớp làm vào vở. a) b) c) - HS nhận xét, chữa bài. Bài 2: 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. 3 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) c) - HS nhận xét, chữa bài (nếu sai). Bài 3: 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. 3 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) c) - HS nhận xét, chữa bài (nếu sai). Bài 4: 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. 3 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. a) b) c) - HS nhận xét, chữa bài (nếu sai). Bài 5: 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. 1 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở. Giải: Số đường còn lại sau buổi sáng là: 50 - 10 = 40(kg) Buổi chiều bán được số kg đường là: 40 x = 15(kg) Cả hai buổi bán được số kg là: 10 + 15 = 25(kg) Đáp số: 25kg đường - HS nhận xét, chữa bài. - HS lắng nghe, tiếp thu. - HS lắng nghe và thực hiện. Tập làm văn LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI I. Mục tiêu: - Lập được dàn ý sơ lược bài tả cây cối nêu trong đề bài. - Dựa vào dàn ý đã lập, bước đầu viết được các đoạn thân bài, mở bài, kết bài cho bài văn tả cây cối đã xác định. II. Đồ dùng dạy và học: - Bảng phụ viết sẵn nội dung cần ghi nhớ về 2 cách mở bài và kết bài (trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn miêu tả cây cối. - Tranh ảnh minh hoạ về một số loại cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa . III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: - Hát 2. Bài cũ: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối. - Gọi 2 HS đọc lại đoạn kết bài mở rộng về nhà các em đã viết lại hoàn chỉnh (BT4). - GV nhận xét đánh giá. 3. Bài mới: - GTB: Luyện tập miêu tả cây cối. *Hướng dẫn luyện tập: Đề bài: Tả một cây bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích. - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài, nhận xét và gạch dưới từ quan trọng, - Gọi HS nêu một số cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa và yêu cầu hs chọn loại cây mà các em yêu thích. *Xây dựng dàn ý: - Gọi HS nêu các bước khi lập dàn ý một bài văn tả cây cối. + GV nhắc nhỡ HS: - Xác định cây mình tả là cây gì? - Nhớ lại các đặc điểm của cây? - Sắp xếp lại các ý thành dàn ý. - Yêu cầu HS dựa vào gợi ý 1 và viết ra nháp dàn ý cây chọn tả. - Gọi HS đọc dàn ý lập được. - GV nhận xét, đánh giá. *Chọn cách mở bài: - Gọi 2 HS nhắc lại hai cách mở bài. - Yêu cầu HS tự chọn cách mở bài và viết phần mở bài cho cây mình chọn tả. - Gọi HS đọc đoạn mở bài. - GV nhận xét, đánh giá. *Viết từng đoạn thân bài: - Gọi HS nêu lại ở thân bài ta cần viết những ý gì? - Gọi HS đọc gợi ý 3/SGK và cho biết đoạn này tả gì? + GV nhận xét và lưu ý HS: * Phần thân bài: cần có đủ 2 đoạn tả bao quát và t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an Tuan 26 Lop 4.docx