Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (tiếp)

I. Ổn định:

II. Kiểm tra bài cũ:

- GV đề nghị HS nộp thư mình đã viết cho tổ chức LHQ để bày tỏ một nguyện vọng mình mong muốn.

III. Bài mới:

1. GT bài:

HĐ1: Tìm hiểu thông tin trong SGK.

- GV cho HSTL nhóm 4.

C1: Nêu tên một số tài nguyên thiên nhiên.

C2: Ích lợi của tài nguyên thiên nhiên ở nước ta đã hợp lí chưa, vì sao?

C3: Hiện nay việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở nước ta đã hợp lí chưa, vì sao?

C4: Nêu một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- GV nhận xét.

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 711 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Đạo đức - Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn: M«n: ®¹o ®øc B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn I. MỤC TIÊU: * Học sinh nêu được: + Chúng ta cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. + Sự cần thiết của việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. + Cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. * HS bày tỏ được thái độ đồng tình, tán thành những việc làm có lợi đối với tài nguyên thiên nhiên, lên án phê bình hành động có hại đối với tài nguyên. + Tự giác bảo vệ và yêu quý tài nguyên thiên nhiên – Khuyến khích mọi người cùng thực hiện. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi thông tin. - Phiếu thảo luận. - Phiếu rèn luyện. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: - GV đề nghị HS nộp thư mình đã viết cho tổ chức LHQ để bày tỏ một nguyện vọng mình mong muốn. III. Bài mới: 1. GT bài: HĐ1: Tìm hiểu thông tin trong SGK.. - 2HS đọc. - GV cho HSTL nhóm 4. - HS thảo luận. C1: Nêu tên một số tài nguyên thiên nhiên. - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung, nhận xét. C2: Ích lợi của tài nguyên thiên nhiên ở nước ta đã hợp lí chưa, vì sao? C3: Hiện nay việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở nước ta đã hợp lí chưa, vì sao? C4: Nêu một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. - GV nhận xét. - GV hỏi: + Tài nguyên thiên nhiên có quan trọng trong cuộc sống hay không? - HS trả lời. + Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên để làm gì? * Cho HS đọc ghi nhớ trong SGK. - 2 -> 3 HS đọc. HĐ2: Làm bài tập. - GV cho HS hoạt động nhóm 4. - GV phát giấy bút cho các nhóm. - Các nhóm thảo luận BT1 và hoàn thành thông tin theo mẫu. Các từ chỉ tên tài nguyên Lợi ích của tài nguyên thiên nhiên đó Biện pháp bảo vệ - GV yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận. - Lần lượt đại diện mỗi nhóm trình bày ý kiến 3 tài nguyên, nhóm khác lắng nghe bổ sung. - GV nhận xét và kết luận. HĐ3: Bày tỏ thái độ của em (BT3) - GV treo bảng phụ có ghi các ý kiến về sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. - HS thảo luận nhóm đôi – Sau đó giơ thẻ xanh đỏ hoặc vàng khi GV đọc xong ý kiến. - GV kết luận – LHTTế HĐ4: Củng cố, dặn dò. - 2 HS đọc lại ghi nhớ.. - GV nhận xét tiết học. 1. Yêu cầu HS về nhà hoàn thành phiếu thực hành có nội dung như sau: Tài nguyên thiên nhiên ở địa phương Tài nguyên thiên nhiên được sử dụng Biện pháp bảo vệ đang thực hiện Có tiết kiệm Không tiết kiệm 2. Thực hành tiết kiệm điện nước, chất đốt, sạch vở... - Chuẩn bị tiết sau.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBAO VE TAI NGUYEN THIEN NHIEN.doc