Giáo án lớp 5 môn Toán - Thể tích hình hộp chữ nhật

Gọi HS đọc bài 2. GV ghi bảng

- Trên đây là hình ảnh khối gỗ trong BT số 2

? Khối gỗ có dạng hình khối nào chúng ta đã học?

- Các em cùng suy nghĩ thảo luận theo nhóm đôi để tìm ra cách tính thể tích khối gỗ này. Thời gian cho các nhóm là 1p.

- Hết thời gian. Cô mời ý kiến của các nhóm

- Có rất nhiều cách để tính thể tích của khối gỗ các en hãy áp dụng cách làm nào nhanh và ngắn gọn nhất. Cô mời 1 bạn lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở

- NX bài làm trên bảng của bạn

- Bạn nào có cách làm khác cách của bạn. Đọc bài làm của em?

- Vậy thể tích khối gô là

Dưới lớp bao nhiêu bạn ra kết quả như trên?

- Ở bài 2 các em đã biết vận dụng cách tính thể tích HHCN vào làm bài, chúng ta tiếp tục vận dụng vào làm bài 3.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 2135 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Toán - Thể tích hình hộp chữ nhật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I. Mục tiêu: - Hình thành biểu tượng về thể tích của hình hộp chữ nhật - Tự tìm ra được cách tính và công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật -Biết vận dụng công thức để giải bài tập có liên quan II. Đồ dùng dạy học: - Hình hộp chữ nhật trong suôtd - Hình bài tập 2 và 3 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: A. KTBC: ? cm3 là gì? - Trên tay cô là hình lập phương 1cm3 và hình hộp chữ nhật. ? Hãy so sánh thể tích hình lập phương và thể tích hình hộp chữ nhật? Vì sao em biết? - Qua KTBC cô thấy các em về nhà có học bài. Cô tuyên dương các em. B. Dạy – học bài mới: 1.GTB: Vậy hình hộp chữ nhật này có thể chứa được bao nhiêu hình lập phương 1cm3? Thể tích HHCN là bao nhiêu? Cách tính ntn chúng ta sẽ biết qua bài học ngày hôm nay: Thể tích hình HCN. - GV ghi bảng. HS nêu đầu bài. 2. Hình thành quy tắc và công thức tính thể tích HHCN: a. Ví dụ: - Gọi HS đọc VD ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán yêu cầu tính gì? - Trên tay cô là hình hộp chữ nhật cũng có kích thước như phần ví dụ đã đưa ra. Để tính được thể tích của HHCN này theo đơn vị cm3 chúng ta cần tính được số HLP 1cm3 lấp đầy HHCN này. Vậy các em cùng nhau thảo luận theo nhóm để tìm số HLP 1cm3 xếp đầy HHCN này. Thời gian cho các nhóm là 2 phút. - Hết thời gian cô mời đại diện các nhóm lên trình bày cách làm của nhóm mình. -Connhóm nào có cách làm khác không? - Cả hai cách đều tìm ra đáp án tuy nhiên cách của nhóm bạn Vy cô thấy nhanh hơn đấy. ? Khi ta xếp lớp HLP đầu tiên thì 1 lớp có bao nhiêu HLP 1cm3 ? - NX. Nhắc lại ? Chúng ta cần xếp bao nhiêu lớp thì vừa đầy HHCN? ? Vậy 10 lớp có bao nhiêu HLP 1cm3? - NX. Nhắc lại. GV ghi bảng. ? Để xếp đầy HHCN trên ta cần bao nhiêu HLP 1cm3? - NX ? Vậy thể tích HHCN này là bao nhiêu cm3? ? Để tính được thể tích HHCN chúng ta đã thực hiện những phép tính nào? - NX. Ghi bảng - Quay lại bài toán cho cô biết ? 20; 16 và 10 là những kích thước nào của HHCN ? ? 3 kích thước cùng có đơn vị đo là bao nhiêu? ? Vậy để tính thể tích HHCN có chiêu dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm ta làm ntn? Cách tính này không chỉ áp dụng cho HHCN có kích thước như phần VD đưa ra mà nó còn áp dụng với tất cả các HHCN khi biết chiều dài, chiều rộng và chiều cao. ? Vậy muốn tính thể tích của HHCN ta làm ntn? - NX. Nhắc lại nối tiếp. GV ghi bảng. b/ Công thức tính thể tích HHCN: - Các em cùng QS lên bảng cô có HHCN sau. ? Đọc cho cô 3 kích thước của HHCN trên hình? - Nếu cô gọi thể tích HHCN là V hãy nêu công thức tính thể tích HHCN? - NX. GV ghi bảng ? Qua bài học hôm nay chúng ta đã học dc cách tính thể tích HHCN và công thức tính thể tích HHCN. - 1 bạn nêu cho cô quy tắc tính thể tích HHCN - 1 bạn nêu công thức tính thể tích HHCN? - Áp dụng kiến thức chúng ta vừa được học vào làm bài cho cô 3. Luyện tập: a. Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu bài 1. GV ghi yêu cầu - Nêu cho cô 3 kích thước của ý a - Áp dụng kiến thức vừa học làm cho cô ý a. 1 bạn lên bảng - 1 bạn đọc bài làm cho cô. NX - NX bài làm của bạn trên bảng - Tương tự nc các em cùng làm tiếp cho cô ý b và ý c - NX bài làm trên bảng của 2 bạn - Các em cùng đổi chéo vở kiếm tra bài bạn - Qua kiểm tra các em có NX gì về bài của bạn? ? Để làm bài số 1 các em đã vận dụng kiến thức nào? Muốn tính thể tích HHCN ta làm như thế nào? - Các em cần lưu ý 3 kích thước phải cùng đơn vị đo nhé Chúng ta cùng chuyển sang bài 2 b. Bài 2: - Gọi HS đọc bài 2. GV ghi bảng - Trên đây là hình ảnh khối gỗ trong BT số 2 ? Khối gỗ có dạng hình khối nào chúng ta đã học? - Các em cùng suy nghĩ thảo luận theo nhóm đôi để tìm ra cách tính thể tích khối gỗ này. Thời gian cho các nhóm là 1p. - Hết thời gian. Cô mời ý kiến của các nhóm - Có rất nhiều cách để tính thể tích của khối gỗ các en hãy áp dụng cách làm nào nhanh và ngắn gọn nhất. Cô mời 1 bạn lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở - NX bài làm trên bảng của bạn - Bạn nào có cách làm khác cách của bạn. Đọc bài làm của em? - Vậy thể tích khối gô là Dưới lớp bao nhiêu bạn ra kết quả như trên? - Ở bài 2 các em đã biết vận dụng cách tính thể tích HHCN vào làm bài, chúng ta tiếp tục vận dụng vào làm bài 3. c. Bài 3: - Đọc bài số 3. GV ghi bảng - Các em cùng QS lên bảng. Đây chính là 2 bể nước trong sách giáo khoa đã được cô phóng to. ? NX lượng nước trước và sau khi bỏ hòn đá? ? Vì sao ? ? vậy thể tích của phần nước dâng lên thê nào so với thể tích của hòn đá? - Dựa vào những gợi ý vừa rồi bạn nào lên bảng giải giúp cô bài này? - NX bài làm của bạn ? Bạn nào có cách làm khác. Em làm thế nào? - Rất tốt. C. Củng cố - dặn dò: - Hôm nay chúng ta đã học được kiến thức nào? ? Muốn tính thể tích HHCN em làm ntn? Nêu công thức tính thể tích HHCN? - Tiết học hôm nay các em học tập rất sôi nổi, các em đã biết vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành rất tôt các bài tập. Cô khen ngợi các em. - cm3 là thể tích HLP có cạnh 1cm - Thể tích HHCN lớn hơn thể tích HLP. Vì HLP nằm trọn vẹn trong HHCN - lắng nghe - Lần lượt nêu đầu bài - 1HS đọc VD - HSTL - HS lắng nghe - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày - Nhóm khác nêu cách làm khác -1 lớp có 20 x 16 = 320 HLP 1cm3 -10 lớp - 10 lớp có: 320 x 10 = 3200HLP 1cm3 -3200 HLP 1cm3 -3200 cm3 -20 x 16 x 10 - 20: chiều dài ; 16: chiều rộng; 10: chiều cao - cm Ta lấy chiều dài x chiều rộng x chiều cao ( cùng 1 đơn vị đo) HS lắng nghe - Ta lấy chiều dài nhân chiều rộng rồi nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo) - a: chiều dai ; b: chiều rộng; c: chiều cao - V = a x b xc - HS nêu - 1HS đọc yêu cầu bài - HS nêu ý a - 1HS lên bảng làm, lớp làm vở - đọc bài làm dưới lớp - NX - HS làm tiếp ý b, c - NX - Đổi vở Kiểm tra - NX - Thể tích HHCN - Nêu quy tắc và công thức - Đọc bài 2 - Không là hình khối nào đã học - Thảo luận nhóm đôi nêu cách tính - Nhiều hơn. Vì thể tích hòn đá chiếm thể tích của nước trong bể - Bằng nhau

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThe tich hinh hop chu nhat_12537085.doc