Giáo án môn Thể dục lớp 1 - Trường tiểu học “B” Mỹ Hội Đông

I -Mục tiêu:

-Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. YC thực hiện được động tác chính sác hơn giời trước.

-Học đứng kiểng gót, hai tay chống hông.YC thực hiện được ở mức cơ bản đúng.

II-Địa điểm, phương tiện:

-Địa diểm: trên sân trường.

-Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi.

III-Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc49 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 1111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục lớp 1 - Trường tiểu học “B” Mỹ Hội Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ --------------------------------------------------- TUẦN: 13 Bài: 13 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI I-Mục tiêu: -Ô n động tác thể dục RLTTCB đã học. YC thực hiện được ở mức độ tương đối chính xác. -Học đứng đưa một chân sang ngang. YC thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. -Tiếp tục ôn trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”. YC tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II-Địa điểm, phương tiện: -Địa điểm: Trên sân trường. -Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi. III-Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Đ-LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1)Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến ND-YC bài học. -Chạy nhẹ nhàng trên sân. *Ôn: Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải (Trái). -Trò chơi “Diệt các con vật có hại”. 2)Phần cơ bản: -Ô n đứng đưa 1 chân ra sau, 2 tay giơ cao thẳng hướng. *Ô n phối hợp đứng đưa 1 chân ra trước, 2 tay chống hông và đứng đưa 1 chân ra sau, 2 tay giơ cao thẳûng hướng. -Đứng đưa 1chân sang ngang, 2 tay chống hông. Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang, 2 tay chống hông. Nhịp 2: Về TTĐCB. Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang, 2 tay chống hông. Nhịp 4: Về TTĐCB. * HS CHT: biết được cách đứng đưa 1 chân sang ngang hai tay chống hơng. * HS HTT: thực hiện đúng kĩ thuật động tác đứng đưa 1 chân sang ngang hai tay chống hơng. *Ô n phối hợp. Nhịp 1: Đứng đưa chân trái ra trước, 2 tay chống hông. Nhịp 2: Về TTĐCB. Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra trước, 2 tay chống hông. Nhịp 4: Về TTĐCB. *Ô n phối hợp. Nhịp 1: Đứng đưa chân trái ra sau, 2 tay chống hông. Nhịp 2: Về TTĐCB. Nhịp 3: Đưa chân phải ra sau, 2 tay chống hông. Nhịp 4: Về TTĐCB. GV hơ nhịp khơng tập mẫu, nhanh hơn (HS giỏi) 1 X 8 nhịp, khen, nhận xét kỷ hơn “biên độ, cường độ, nhịp” -Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”. +GV nêu tên trò chơi. +GV hướng dẫn – Quy định luật chơi. +HS chơi thử – HS chơi chính thức. 3)Phần kết thúc: -Đi thường theo nhịp và hát. *Trò chơi hồi tỉnh. -GV cùng HS hệ thống bài. -GV nhận xét bà học và giao bài tập về nhà. 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 2 phút 1-2 phút 1-2 phút -Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang - Những quy định cơ bản trong giờ học thể dục p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ TUẦN: 14 Bài: 14 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI I-Mục tiêu: -Ô n một số động tác thể dục RLTTCB đã học. YC thực hiện được ở mức độ tương đối chính xác. -Làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức”. YC tham gia được vào trò chơi ở mức ban đầu. II-Địa điểm, phương tiện: -Địa điểm: Trên sân trường. -Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, 2-4 lá cời và kẻ sân chơi trò chơi. III-Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Đ-LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1)Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến ND-YC bài học. -Đứng vỗ tay và hát. -Giậm chân tạy chổ đếm theo nhịp. *Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng ghiêm (nghỉ), quay phải (trái). 2)Phần cơ bản: -Ô n phối hợp. Nhịp 1: Đứng đưa 2 tay ra trước. Nhịp 2: Về TTCB Nhịp 3: Đưa 2 tay dang ngang. Nhịp 4: Về TTCB Nhịp 5: Đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Nhịp 6: Về TTCB. Nhịp 7: Hai tay chống hông kiểng gót Nhịp 8: Về TTCB. -Ô n phối hợp. Nhịp 1: Đứng đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông Nhịp 2: Đứng 2 tay chống hông. Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông Nhịp 4: Về TTĐCB. * HS CHT: biết cách đứng đưa 1 chân ra trước hai tay chống hơng. * HS HTT: biết cách làm đúng động tác đứng đưa 1 chân ra trước hai tay chống hơng. -Trò chơi “Chạy tiếp sức”. +GV nêu tên trò chơi. +GV giải thích cách chơi-Quy định luật chơi. +GV cho HS chơi thử 2 lần. +HS chơi chính thức có phân thắng thua. 3)Phần kết thúc: -Đi thường theo nhịp. -GV + HS hệ thống bài. -GV nhận xét giời học và giao bài tập về nhà. 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 2 phút 1-2 phút 1-2 phút -Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang - Những quy định cơ bản trong giờ học thể dục p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ TUẦN: 15 Bài: 15 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI I-Mục tiêu: -Tiếp tục ôn1 số kĩ năng Thể dục RLTTCB đã học.YC thực hiện được ở mức độ chính xác hơn giời trước. -Tiếp tục làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức”. YC biết tham gia vào trò chơi. II-Địa điểm, phương tiện: -Địa điểm: Trên sân trường. -Phương tiện:GV chuẩn bị 1 còi, 2-4 lá cời và kẻ sân chơi trò chơi. III-Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Đ-LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1)Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến ND-YC bài học. -Vổ tay và hát. -Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập. -Tập hít thở sâu. *Trò chơi “Diệt các con vật có hại”. 2)Phần cơ bản: -Ô n phối hợp. Nhịp 1: Đứng đưa chân trái ra sau, 2 tay giơ cao thẳng hướng. Nhịp 2: Về TTĐCB. Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra sau, 2 tay giơi lên cao thẳng hướng. Nhịp 4: Về TTĐCB. *Ô n phối hợp. Nhịp 1: Đứng đưa chân trái sang nganh, 2 tay chống hông. Nhịp 2: Về tư thế đứng hai tay chống hông. Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang, 2 tay chống hông. Nhịp 4: Về TTĐCB. * HS CHT: biết cách đứng đưa 1 chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và đứng đưa 1 chân sang ngang hai tay chống hơng. * HS HTT: thực hiện đúng động tác đứng đưa 1 chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và đứng đưa 1 chân sang ngang hai tay chống hơng. -Trò chơi “Chạy tiếp sức”. - GV nhắc lại tên trị chơi và cách chơi, sau đĩ cho học sinh chơi thử rồi chơi chính thức cĩ phân thắng thua. * HS CHT: chơi chính thức 1-2 lần đúng cách, đúng luật nhưng khơng tiếp tục tham gia thi đua với tốc độ cao. * HS HTT: chơi phải đạt yêu cầu chung nhưng khi tham gia các em phải thực hiện trị chơi 1 cách nhanh nhẹn hơn. GV nhận xét trị chơi, tuyên dương. 3)Phần kết thúc: -Đi thường theo nhịp. -GV + HS hệ thống bài. -GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 2 phút 1-2 phút 1-2 phút -Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang - Những quy định cơ bản trong giờ học thể dục p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ---------------------------------------------------------------- TUẦN: 16 Bài: 16 ÔN TẬP CÁC ĐỘNG TÁC THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I-Mục tiêu: -Ô n tập các động tác Thể dục RLTTCB. YC thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. -Tiếp tục ôn trò chơi “Chạy tiếp sức”. YC biết tham gia vào trò chơi. II-Địa điểm, phương tiện: -Địa điểm: Trên sân trường. -Phương tiện:GV chuẩn bị 1 còi. III-Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Đ-LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1)Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến ND-YC bài học. -Giậm chân tại chổ đếm theo nhịp. *Trò chơi “Diệt các con vật có hại” 2)Phần cơ bản: -Ô n phối hợp. Nhịp 1: Đứng đưa 2 tay ra trước. Nhịp 2: Về TTCB Nhịp 3: Đưa 2 tay dang ngang. Nhịp 4: Về TTCB Nhịp 5: Đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Nhịp 6: Về TTCB. Nhịp 7: Hai tay chống hông kiểng gót Nhịp 8: Về TTCB. -Ô n phối hợp. Nhịp 1: Đứng 2 tay chống hông, đưa chân trái ra trước. Nhịp 2: Thu chân về, đứng 2 tay chống hông. Nhịp 3: đưa chân phải ra trước, 2 tay chống hông. Nhịp 4: Về TTĐCB. * HS CHT: biết cách thực hiện động tác đứng kiễng gĩt 2 tay chống hơng; đứng đưa 1 chân ra trước và sang ngang, 2 tay chống hơng, đứng đưa 1 chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. * HS HTT: thực hiện đúng các động tác đứng kiễng gĩt 2 tay chống hơng; đứng đưa 1 chân ra trước và sang ngang, 2 tay chống hơng, đứng đưa 1 chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - Thi đua giữa các tổ. GV cùng hs nhận xét, đánh giá tuyên dương tổ tập tốt. -Trò chơi “Chạy tiếp sức”. +GV nhắc lại tên trò chơi và cách chơi, sau đó cho HS chơi thử 1-2 lần, rồi chơi chính thứ có phân thắng thua. 3)Phần kết thúc: *Đi thường theo nhịp. *Đứng vổ tay và hát. -GV + HS hệ thống bài. -GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 2 phút 1-2 phút 1-2 phút -Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang - Những quy định cơ bản trong giờ học thể dục p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ ------------------------------------------------------------------- TUẦN: 17 Bài: 17 SƠ KẾT HỌC KỲ I I-Mục tiêu: -Ô n tập các động tác Thể dục RLTTCB. Yêu cầu : biết được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kỳ (Có thể còn quên một số chi tiết) và thực hiện được cơ bản đúng những kỹ năng đó. -Tiếp tục ôn trò chơi “Chạy tiếp sức”. YC biết cách chơi và tham gia chơi được. II-Địa điểm, phương tiện: -Địa điểm: Trên sân trường. -Phương tiện:GV chuẩn bị 1 còi, 2 cây cờ, 2 quả bóng cao su. III-Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Đ-L PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1)Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến ND-YC bài học. -Chạy tại chổ và hát. *Trò chơi 2)Phần cơ bản: a/ Sơ kết học kỳ I + GV cùng HS nhắc lại những kiến thức, kỹ năng đã học về: đội hình đội ngũ, thể dục RLTTCB và trị chơi vận động. + Xen kẽ GV gọi một vài em (trên tinh thần xung phong ) lên làm mẫu các động tác đã học. * HS CHT: nhắc lại được những nội dung mà mình biết trong HKI. * HS HTT: nhắc lại được những kiến thức mà mình đã học theo thứ tự như: về đội hình đội ngũ, thể dục RLTTCB và trị chơi vận động + GV đánh giá kết quả học tập của HS ( cả lớp hoặc từng tổ). Tuyên dương một vài tổ và cá nhân. Nhắc nhở chung một số tồn tại và khắc phục trong học kỳ II. b/ Trị chơi: “ Chạy tiếp sức” - GV cùng hs nhắc lại cánh chơi, cho hs chơi thử sau đĩ chơi thật. * HS CHT: chơi chính thức 1-2 lần đúng cách, đúng luật nhưng khơng tiếp tục tham gia thi đua với tốc độ cao. * HS HTT: chơi phải đạt yêu cầu chung nhưng khi tham gia các em phải thực hiện trị chơi 1 cách nhanh nhẹn hơn. - GV nhận xét tổng kết trị chơi. 3)Phần kết thúc: - Đứng vổ tay và hát. - GV + HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 2 phút 1-2 phút 1-2 phút -Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang - Những quy định cơ bản trong giờ học thể dục p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ p €€€€€€€K €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ TUẦN: 18 Bài 18: TRÒ CHƠI I – Mục tiêu: - Làm quen với trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II – Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường sạch sẽ - Phương tiện: Còi,kẻ ô chơi trò chơi. III – Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1 – Phần mở đầu: -GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Đứng vỗ tay và hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” 2 – Phần cơ bản: + Trị chơi: “Nhảy ơ tiếp sức” - GV nêu tên trị chơi, chỉ lên hình vẽ và giải thích cách chơi: khi cĩ lệnh, em số 1 bật nhảy hai chân vào ơ số 1, sau đĩ bật nhảy bằng hai chân vào ơ số 2 và 3, nhảy chụm hai chân vào ơ số 4 và cứ lần lượt nhảy như vậy cho đến đích, thì quay lại, chạy về vạch xuất phát đưa tay để chạm tay bạn số 2. Bạn số 2 bật nhảy như bạn số 1 và cứ lần lượt (lượt đi thì bật nhảy, lượt về thì chạy) như vậy cho đến hết, hàng nào xong trước, ít phạm quy là thắng cuộc - GV thực hiện mẫu chậm 1 lần. GV tổ chức cho HS chơi thử một số lần để làm quen cách bật nhảy vào các ơ, giữa các lần thực hiện GV nhận xét và hướng dẫn thêm. Sau đĩ tổ chức dưới dạng thi đua giữa các tổ với nhau. * HS CHT: biết cách nhảy chụm hai chân vào ơ số 1 và tách hai chân vào ơ số 2 và 3 nhảy chụm hai chân vào ơ số 4 cứ tiếp tục như vậy cho tới ơ số 10. * HS HTT: thực hiện động tác nhảy thật nhẹ nhàng và nhanh nhẹn vào đúng các ơ qui định. - GV quan sát nhận xét, tuyên dương tổ cĩ số bạn chơi ít phạm quy. 3 – Phần kết thúc: - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học. - Về nhà: Tập RLTTB. 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 26 phút 1-2 phút 1-2 phút 2 phút 1-2 phút 1 phút -Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang - Những quy định cơ bản trong giờ học thể dục TUẦN: 19 Bài 19: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI I – Mục tiêu: - Ôn trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. - Làm quen với 2 động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục. Yêu cầu bước đầu biết cách thực hiện 2 động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục. II – Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường sạch sẽ - Phương tiện: Còi, kẻ ô chơi trò chơi. III – Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1 – Phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến ND-YC bài học. - Đứng vỗ tay và hát. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc quanh sân trường 40 -50 m. - Đi thường theo vòng tròn (ngược chiều kim đồng hồ) và hít thở sâu - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” 2 – Phần cơ bản: -Động tác vươn thở: +GV làm mẫu cả bài +GV tập và phân tích động tác + học sinh tập theo. +GV tập + HS tập theo + GV sửa sai cho HS. +GV phân tích tranh + HS quang sát. +GV đếm nhịp + HS tập (nhìn tranh) -Động tác tay: +cách dạy như động tác vươn thở. -Ô n 2 động tác vươn thở và tay. -Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức” +GV nêu tên trò giải thích cách chơi kết hợp chỉ dẫn hình vẽ rồi nêu quy định chơi sau đó cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. GV giám sát quá trình HS chơi +có thưởng phạp đối với dội thắng thua. 3 – Phần kết thúc: - Đi thường theo trên địa hình tự nhiên và hát. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học. - Về nhà: Tập RLTTB. 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1 phút -Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang - Những quy định cơ bản trong giờ học thể dục TUẦN: 20 Bài 20: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI I – Mục tiêu: - Ôn 2 động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục, học động tác chân. Yêu cầu biết cách thực hiện 2 động tác Vươn thở và tay. Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân của bài thể dục phát triển chung. - Điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ. II – Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường sạch sẽ - Phương tiện: Còi, kẻ ô chơi trò chơi. III – Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Đ-LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1 – Phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ ND -YC bài học. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc quanh sân trường 50 -60 m. - Đi thường theo vòng tròn (ngược chiều kim đồng hồ) và hít thở sâu - Trò chơi: 2 – Phần cơ bản: - Ơn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung GV gọi 1-2 HS lên thực hiện 2 đt 1 lần, GV nhận xét sau đĩ tổ chức cho cả lớp tập dưới sự điều khiển của cán sự lớp hay GV. - Học động tác Chân - Lần 1: GV vừa làm mẫu vừa giải thích đt hs thực hiện theo (soi gương). + Nhịp 1: Hai tay chống hơng, đồng thời kiễng gĩt chân. + Nhịp 2: Hạ gĩt chân chạm đất, khuỵu gối, thân trên thẳng, vỗ hai bàn tay vào nhau ở phía trước. + Nhịp 3: Như nhịp 1. + Nhịp 4: Về TTCB. + Nhịp 5, 6, 7, 8: Như trên. - Lần 2: GV hơ nhịp chậm và tập cùng chiều hs. - Lần 3: GV hơ nhịp hs tập tồn bộ động tác, uốn nắn, sửa sai. - Lần 4: Cán sự hơ nhịp và tập cùng chiếu cả lớp. - Ơn tập 3 động tác đã học: lần 1 GV điều khiển, lần 2 do cán sự điều khiển. Xen kẽ GV nhận xét, sửa động tác sai cho các em. * HS CHT: Nhớ động tác nào thực hiện động tác đĩ khơng theo thứ tự * HS HTT: Thực hiện theo thứ tự động tác, tập đúng động tác. - Điểm số hàng dọc theo tổ + GV hướng dẫn cách điểm số, giải thích và làm động tác quay mặt qua trái ra sau hơ to số của mình. + GV gọi 1 tổ lên làm mẫu cách điểm số. GV qs kết hợp chỉ dẫn thêm cho các em. + GV cĩ thể chia tổ cho hs tập luyện, GV đi đến từng tổ qs nhắc nhở các em chưa biết cách quay mặt để điểm số. - Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức”GV nêu tên trò chơi giải thích cách chơi kết hợp chỉ dẫn cách chơi nêu quy định luật chơi sau đó cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. GV giám sát quá trình HS chơi +thưởng phạt đội thắng thua. 3 – Phần kết thúc: -Đi thường và hát. -GV cùng HS hệ thống bài. -GV nhận xét giờ học. -Về nhà: Tập RLTTB. 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1 phút -Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang - Những quy định cơ bản trong giờ học thể dục TUẦN: 21 Bài 21: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI I – Mục tiêu: - Ôn 3 động tác: Vươn thở, tay và chân của bài thể dục. Yêu cầu biết cách thực hiện 3 động tác Vươn thở, tay và chân của bài thể dục. - Học động tác vặn mình. Yêu cầu bước đầu biết cách thực hiên động tác vặn mình. - Ôn điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ. II – Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường sạch sẽ - Phương tiện: Còi, kẻ ô chơi trò chơi. III – Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Đ-LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1 – Phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ ND-YC bài học. GV tiếp tục giúp đỡ cán sự lớp điều khiển tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Đứng vỗ tay và hát. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc quanh sân trường 50-60 m. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Trò chơi: “Đi ngược chiều kim đồng hồ” 2 – Phần cơ bản: - Ơn 3 động tác vươn thở, tay, chân của bài TDPTC GV gọi 1-2 HS lên thực hiện 3 đt 1 lần, GV nhận xét sau đĩ tổ chức cho cả lớp tập dưới sự điều khiển của cán sự lớp hay GV. - Học động tác Vặn mình - Lần 1: GV vừa làm mẫu vừa giải thích đt hs thực hiện theo (soi gương). + Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. + Nhịp 2: Vặn mình sang trái, hai bàn chân giữ nguyên, tay phải đưa sang trái vổ vào bàn tay trái. + Nhịp 3: Về nhịp 1. + Nhịp 4: Về TTCB. + Nhịp 5, 6, 7, 8: Như trên, nhưng ở nhịp 5 bước chân phải sang ngang và ở nhịp 6 vặn mình sang phải, vỗ bàn tay trái vào bàn tay phải. - Lần 2: GV hơ nhịp chậm và tập cùng chiều hs. - Lần 3: GV hơ nhịp hs tập tồn bộ động tác, uốn nắn, sửa sai. - Lần 4: Cán sự hơ nhịp và tập cùng chiếu cả lớp. - Ơn tập 4 động tác đã học: * HS CHT: Nhớ động tác nào thực hiện động tác đĩ khơng theo thứ tự * HS HTT: Thực hiện theo thứ tự động tác, tập đúng động tác. + Lần 1 GV điều khiển, lần 2 do cán sự điều khiển. Xen kẽ GV nhận xét, sửa động tác sai cho các em. - Ơn tTttập hợp hàng dọc, dĩng hàng, điểm số Lần 1 GV điều khiển, lần 2-3 do cán sự điều khiển, GV giúp đỡ. - Trò chơi “Chạy tiếp sức”GV nêu tên trò giải thích cách chơi kết hợp chỉ dẫn cách chơi, nêu quy định chơi sau đó cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. GV giám sát quá trình HS chơi+ có thưởng phạt với các đội thắng thua. 3 – Phần kết thúc: -Đi thường trên địa hình tự nhiên và hát. -GV cùng HS hệ thống bài. -GV nhận xét giờ học. -Về nhà: Tập RLTTB. 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1 phút -Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang - Những quy định cơ bản trong giờ học thể dục TUẦN: 22 Bài 22: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI I – Mục tiêu: - Ôn 4 động tác thể dục đã học. Học động tác bụng. Yêu cầu biết cách thực hiện 4 động tác (vươn thở, tay, chân, vặn mình) bước đầu biết cách thực hiện động tác bụng của bài TD phát triển chung. - Làm quen trò chơi “nhảy đúng, nhảy nhanh’. Yêu cầu bước đầu làm quen với trò chơi và tham gia chơi được. II – Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường sạch sẽ - Phương tiện: Còi, kẻ ô chơi trò chơi. III – Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1 – Phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ ND-YC bài học. - Đứng vỗ tay và hát. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc quanh sân trường 50-60 m. - Đi thường theo vòng và hít thở sâu. 2 – Phần cơ bản: - Ơn 4 động tác đã học của bài TDPTC GV gọi 1-2 HS lên thực hiện 4 đt 1 lần, GV nhận xét sau đĩ tổ chức cho cả lớp tập dưới sự điều khiển của cán sự lớp hay GV. - Học động tác Bụng - Lần 1: GV vừa làm mẫu vừa giải thích đt hs thực hiện theo (soi gương). + Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, đồng thời vỗ hai bàn tay vào nhau ở phía trước, mắt nhìn theo tay. + Nhịp 2: Cúi người, vỗ hay bàn tay vào nhau ở dưới thấp, chân thẳng, mắt nhìn theo tay. + Nhịp 3: Đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. + Nhịp 4: Về TTCB. + Nhịp 5, 6, 7, 8: Như trên, nhưng ở nhịp 5 bước chân phải sang ngang. - Lần 2: GV hơ nhịp chậm và tập cùng chiều hs. - Lần 3: GV hơ nhịp hs tập tồn bộ động tác, uốn nắn, sửa sai. - Lần 4: Cán sự hơ nhịp và tập cùng chiếu cả lớp. è Chú ý: Ở nhịp 2 và 6 khi cúi khơng được co chân. Ơn tập 5 động tác đã học (vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng): * HS CHT: Nhớ động tác nào thực hiện động tác đĩ khơng theo thứ tự * HS HTT: Thực hiện theo thứ tự động tác, tập đúng động tác. Lần 1 GV điều khiển, lần 2 do cán sự điều khiển. Xen kẽ GV nhận xét, sửa động tác sai cho các em. * Điểm số hàng dọc theo tổ GV tổ chức cho hs tập hợp ở những địa điểm khác nhau trên sân. Các tổ trưởng cho tổ mình điểm số sau đĩ báo cáo sĩ số tổ mình cho lớp trưởng, lớp trưởng báo cáo cho GV. GV nhận xét, tuyên dương những tổ tập tốt. - Trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”GV nêu tên trò giải thích cách chơi kết hợp chỉ dẫn hình vẽ rồi nêu quy định chơi sau đó cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. GV giám sát quá trình HS chơi+ có thưởng phạt với các đội thắng thua. 3 – Phần kết thúc: - Đi thường theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học. - Về nhà: Ôn 5 động tác đã học. 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 6-8 phút 1-2 phút 1-2 phút 1-2 phút 1 phút -Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang - Những quy định cơ bản trong giờ học thể dục TUẦN: 23 Bài 23: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI I – Mục tiêu: - Ôn 5 động tác thể dục đã học. Học động tác toàn thân. Yêu cầu biết cách thực hiện 5 động tác (vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng) bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài TD phát triển chung. - Làm quen trò chơi “nhảy đúng, nhảy nhanh’. Yêu cầu bước đầu làm quen với trò chơi và tham gia chơi được. II – Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường sạch sẽ - Phương tiện: Còi, kẻ ô chơi trò chơi. III – Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG Đ- LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1 – Phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến ND-YC bài học. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc quanh sân trường50- 60 m. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu 2 – Phần cơ bản: - Ơn 5 động tác đã học của bài TDPTC GV gọi 1-2 HS lên thực hiện 5 đt 1 lần, GV nhận xét sau đĩ tổ chức cho cả lớp tập dưới sự điều khiển của cán sự lớp hay GV. - Học động tác Tồn thân - Lần 1: GV vừa làm mẫu vừa giải thích đt hs thực hiện theo (soi gương). + Nhịp 1: Bước chân trái ra trước, khuỵu gối, hai tay chống hơng, thân người thẳng, mắt nhìn phía trước. + Nhịp 2: Rút chân trái về, đồng thời cúi người, chân thẳng, hai bàn tay hướng vào hai bàn chân, mắt nhìn theo tay. + Nhịp 3: Đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, mặt hướng phía trước. + Nhịp 4: Về TTCB. + Nhịp 5, 6, 7, 8: Như trên, nhưng ở nhịp 5 bước chân phải ra trước. - Lần 2: GV hơ nhịp chậm và tập cùng chiều hs. - Lần 3: GV hơ nhịp hs tập tồn bộ động tác, uốn nắn, sửa sai. - Lần 4: Cán sự hơ nhịp và tậ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12383868.doc
Tài liệu liên quan