Giáo án môn Toán 10 - Tiết 25: Ôn tập chương III phương trình và hệ phương trình

Phép biến đổi tương đương, phép biến đổi hệ quả

Giải và biện luận phương trình dạng ax+b=0 và phương trình quy về dạng đó.

Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai và định lí Vi_ét

Giải hệ hai PT bậc nhất hai ẩn, hệ ba PT bậc nhất ba ẩn

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Dùng MTCT để giải phương trình, hệ phương trình

 

ppt23 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Tiết 25: Ôn tập chương III phương trình và hệ phương trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người thùc hiÖn: Bùi Văn Đoàn Trường THPT Bạch Đằng tiÕt 25: «n tËp ch­¬ng iiiph­¬ng tr×nh vµ hÖ ph­¬ng tr×nhHỘI GIẢNG MÔN TOÁNKính chào quý thầy côThân mến chào các em ! 0CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM ĐƯỢC CHƯƠNG IIICông thức nghiệm của phương trình bậc hai và định lí Vi_étGiải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhDùng MTCT để giải phương trình, hệ phương trìnhPhương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc haiGiải và biện luận phương trình dạng ax+b=0 và phương trình quy về dạng đó. Giải hệ hai PT bậc nhất hai ẩn, hệ ba PT bậc nhất ba ẩnPhép biến đổi tương đương, phép biến đổi hệ quảBài tập 1: Hãy điền dấu X vào chỗ mà em chọnSaiĐúngXXXXXBackBài tập 2: Cho phương trình m(m-3)x = m (1)Nếu m = 3Nếu m ≠ 3 và m ≠ 0Nếu m = 0PT (1) có nghiệm đúng với mọi xPT(1) vô nghiệmPT(1) có nghiệm duy nhấtPT(1) có nghiệm duy nhất Đáp số: A – 2 B – 3 C – 1 Ghép mỗi dòng ở cột bên trái với mỗi dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúngCột 1Cột 2BackBài tập 3: Cho phương trình x2 +4x +3 – 2m = 0 (1)a, PT (1) có hai nghiệm trái dấu khi:b, PT (1) có hai nghiệm phân biệt cùng âm khi:D. m - 2 B. x ≥ - 2 và x ≠ 0D. X ≠ - 2 và x ≠ 0C. x > - 2 và x ≠ 0 CÂU HỎI CỦNG CỐC. x > - 2 và x ≠ 0Câu hỏi: Tập nghiệm của phương trình trong trường hợp m ≠ 0 là:B. ØC. RD. R\{0}Câu hỏi: Nghiệm của hệ phương trình là:Câu hỏi: Nghiệm của hệ phương trình là:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptGiao an DT bai giang on tap chuong III_12402530.ppt
Tài liệu liên quan