Giáo án Ngữ văn 12: Hướng dẫn đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ - Sơn Nam

I. Giới thiệu chung:

II. Hướng dẫn đọc thêm:

1. Nội dung:

- Tài năng và long dũng cảm của ông Năm Hên: ông Năm Hên tự tìm đến ngọn rạch Cái Tàu.

Ông là người nông dân nghèo, sống chất phác, thuần hậu, ngay thẳng, không lợi dụng tài bắt sấu

của mình để kiếm tiền. Ông bắt cá sấu để trừ hoạ cho mọi người.

- Sự ngưỡng mộ của mọi người với ông Năm Hên: mọi người trong làng hết lòng ngưỡng mộ

ông Năm Hên. Ông đã cứu dân làng khỏi tai hoạ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

2. Nghệ thuật: Lối kể chuyện ngắn gọn, mang màu sắc huyền thoại, ngôn ngữ văn xuôi đậm

sắc thái Nam Bộ.

3. Ý nghĩa: Truyện giúp người đọc nhận thức trước hiểm hoạ, phải có lòng quả cảm, mưu trí

để vượt qua. Sức mạnh của con người xuất phát từ lòng yêu thương con người.

pdf1 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12: Hướng dẫn đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ - Sơn Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn đọc thêm : BẮT SẤU RỪNG U MINH HẠ Sơn Nam I. Giới thiệu chung: II. Hướng dẫn đọc thêm: 1. Nội dung: - Tài năng và long dũng cảm của ông Năm Hên: ông Năm Hên tự tìm đến ngọn rạch Cái Tàu. Ông là người nông dân nghèo, sống chất phác, thuần hậu, ngay thẳng, không lợi dụng tài bắt sấu của mình để kiếm tiền. Ông bắt cá sấu để trừ hoạ cho mọi người. - Sự ngưỡng mộ của mọi người với ông Năm Hên: mọi người trong làng hết lòng ngưỡng mộ ông Năm Hên. Ông đã cứu dân làng khỏi tai hoạ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 2. Nghệ thuật: Lối kể chuyện ngắn gọn, mang màu sắc huyền thoại, ngôn ngữ văn xuôi đậm sắc thái Nam Bộ. 3. Ý nghĩa: Truyện giúp người đọc nhận thức trước hiểm hoạ, phải có lòng quả cảm, mưu trí để vượt qua. Sức mạnh của con người xuất phát từ lòng yêu thương con người.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTuan 22 Doc them Bat sau rung U Minh Ha_12406923.pdf
Tài liệu liên quan