Giáo án Tin 10 - Bài toán và thuật toán

2. Khái niệm bài toán.

 Bài toán là một việc nào đó ta muốn máy tính thực hiện.

 Bài toán được cấu tạo từ hai thành phần cơ bản:

 Input: Các thông tin đã có

 Output: Các thông tin cần tìm từ Input.

 Ví dụ 1: Bài toán tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương:

 Input: Hai số nguyên dương M và N;

 Output: Ước chung lớn nhất của M và N;

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 19691 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin 10 - Bài toán và thuật toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BÀI GIẢNG SỐ 4 CHƯƠNG I BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN A. Mục đích, yêu cầu: 1. Về kiến thức :  Hiểu đúng khái niệm bài toán trong tin học.  Hiểu rõ khái niệm thuật toán là cách giải bài toán mà về nguyên tắc máy tính có thể thực hiện được . - Hiểu và thực hiện được một số thuật toán đơn giản trong SGK như tìm giá trị lớn nhất(nhỏ nhất) của một dãy số, sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng hoặc giảm, tìm giá trị cho trước trong một dãy số.  Xây dựng thuật toán cho một số bài toán đơn giản, qua đó hình thành kỹ năng chuẩn bị tiếp thu việc học ngôn ngữ lập trình. 2. Về tư tưởng, tình cảm _ Giúp học sinh hiểu bài học và thêm yêu thích và hứng thú với môn học.  Giúp học sinh phát triển khả năng tư duy khi giải quyết các vấn đề trong khoa học cũng như trong đời sống. B. Phương pháp, phương tiện: 1. Phương pháp:  Kết hợp các phương pháp giảng dạy như thuyết trình, vấn đáp, … 2. Phương tiện:  Vở ghi lý thuyết.  Sách giáo khoa lớp 10.  Sách tham khảo (nếu có). C. Tiến trình lên lớp, nội dung bài giảng: I. Ổn định lớp (2 phút):  Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số. 2 II. Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ (5 phút): - Kiểm tra bài cũ: Các em hãy cho biết tiết trước ta học bài nào, gồm những nội dung gì? - Giói thiệu thêm nội dung chương học. - Giới thiệu nội dung bài học. III. Nội dung bài giảng: Nội dung Hoạt động giữa thầy và trò T.gian 1. Đặt vấn đề  Trong thời đại ngày nay máy vi tính là một công cụ rất đắc lực phục vụ cho cuộc sống của con người. Máy tính giúp chúng ta giải quyết các bài toán từ đơn giản đến phức tạp. Nhưng để giải quyết một bài toán, máy tính phải hiểu bài toán đó thế nào và sẽ đưa ra giải pháp nào để giải quyết bài toán đó.  Chúng ta sẽ tìm hiểu về bài toán và thuật toán, trong tiết học này tôi sẽ giới thiệu về khái niệm bài toán và thuật toán và bước đầu giúp các bạn hiểu về thuật toán. 3 phút 3 2. Khái niệm bài toán.  Bài toán là một việc nào đó ta muốn máy tính thực hiện.  Bài toán được cấu tạo từ hai thành phần cơ bản:  Input: Các thông tin đã có  Output: Các thông tin cần tìm từ Input.  Ví dụ 1: Bài toán tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương:  Input: Hai số nguyên dương M và N;  Output: Ước chung lớn nhất của M và N;  Nêu các ví dụ về bài toán: Ví dụ 2: Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên. Xác định 2 yếu tố của bài toán?  Cho ví dụ về bài toán và phân tích?  Học sinh trả lời. 8 phút 3. Khái niệm thuật toán. a) Khái niệm:  Việc cho 1 bài toán là mô tả rõ Input cho trước và Output cần tìm. Vấn đề là làm thế nào để tìm ra output.  Việc chỉ ra tường minh một cách tìm Output của bài toán được gọi là một thuật toán giải bài toán đó.  Thuật toán để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy 5 phút 4 thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm. b) Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên.  Xác định bài toán:  Input: Số nguyên dương N và dãy N số nguyên a1,a2,…,aN.  Output: Giá trị lớn nhất (Max) của dãy số.  Ý tưởng:  Khởi tạo Max =a1;  Với i chạy từ 2 đến N, so sanh ai với Max, nếu ai > Max thì Max nhận giá trị mới là ai.  Thuật toán: Bước 1: Nhập N và dãy a1,a2,…,aN Bước 2: Max := a1; i=2  N; Bước 3: Nếu i > N; đưa ra giá trị Max rồi kết thúc; Ngược lại sang b4; Bước 4: Nếu ai > Max thì Max := ai; Bước 5: i := i+1; Quay lại bước 3; 5 phút 7 phút 4. Mở rộng  Giới thiệu cách vẽ sơ đồ khối thể hiện thuật toán.  Cách quy ước một số khối và đường có mũi tên. 4phút IV. Củng cố bài (5 phút): -Gọi một học sinh đứng dậy mô phỏng một thuật toán vừa học rồi cho các ý kiến nhận xét. 5  Hôm nay chúng ta đã được làm quen với khái niệm bài toán và thuật toán, bước đầu biết cách xác định thuật toán cho 1 bài toán đơn giản.  Yêu cầu đối với mỗi bài toán cần xác định các yếu tố Input v à Output, từ đó đưa giải thuật giải phù hợp để tìm Output. V. Bài tập về nhà:  Phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó.  Dãy các thao tác sau có phải là thuật toán không? Tại sao? Bước 1: Xóa bảng; Bước 2: Vẽ đường tròn; Bước 3: Quay lại bước 1. _ Làm hết bài tập trong SGK/44  Nghiên cứu trước nội dung tiếp theo: Cách mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối. Một số ví dụ về Thuật toán. _Lưu ý các em đây là một bài rất quan trọng, nó sẽ làm tiền đề để cho các em học tốt môn tin học. _Đây là bài rất quan trọng nên cô sẽ dành thời gian để luyên tập và kiểm tra các em nhiều hơn. VI.Nhận xét, rút kinh nghiệm giờ giảng:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_4_lop_10_phan_thi_hong_nhu_8542.pdf
Tài liệu liên quan