Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng

+ Mở cơ sở dữ liệu quanli_hs. Bấm chuột vào queries. Bấm chuột vào Creat query in Design view.

+ Bấm phải chuột vào nền phần trên của cửa sổ mẫu hỏi và chọn lệnh Show table.

+ Bấm chuột vào bảng hoc_sinh trong cửa sổ Show table và chọn lệnh add. Bấm chuột vào nút Close để đóng cửa sổ Show table.

+ Bấm đúp chuột vào tên trường: To, toan, van trong bảng hoc_sinh.

+ Quan sát giáo viên thực hiện để nhận biết thao tác và sau đó thực hành.

 

doc6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 17576 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 6 MẪU HỎI TRÊN MỘT BẢNG I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ một bảng. - Tạo được những biểu thức điều kiện đơn giản. - Làm quen với những mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm. - Sử dụng các hàm gộp nhóm ở mức độ đơn giản. I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Phòng máy vi tính để học sinh thực hành. - Máy chiếu để giới thiệu và hướng dẫn các thao tác. - Một cơ sở dữ liệu quanli_hs. III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1. Thực hành bài tập 1. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi đơn giản. b. Nội dung: - Sử dụng cơ sở dữ liệu Quanli_hs, tạo mẫu hỏi liệt kê và sắp thứ tự theo tổ, họ tên, ngày sinh của các bạn nam. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nêu yêu cầu và nội dung của hoạt động. - Dẫn dắt học sinh thực hiện từng bước. + Mở cửa sổ mẫu hỏi. + Chọn bảng làm dữ liệu nguồn. + Chọn trường cần đưa vào cửa sổ mẫu hỏi. + Đặt điều kiện. Lưu ý cho học sinh, trường GT là cần thiết để lọc ra các bạn Nam, tuy nhiên không cần đưa vào danh sách. Do vậy, trong chế độ thiết kế, trường này có tham gia nhưng không đánh dấu trên hàng Show. + Thực hiện mẫu hỏi. - Chiếu kết quả cần có được lên màn hình để học sinh đối chiếu kết quả. - Xác nhận kết quả những học sinh thực hiện đúng trong phạm vi thời gian cho phép. - Theo dõi yêu cầu của giáo viên để biết nhiệm vụ. - Chú ý dẫn dắt để hoàn thành thao tác. + Mở cơ sở dữ liệu quanli_hs. Bấm chuột vào queries. Bấm chuột vào Creat query in Design view. + Bấm phải chuột vào nền phần trên của cửa sổ mẫu hỏi và chọn lệnh Show table.. + Bấm chuột vào bảng hoc_sinh trong cửa sổ Show table và chọn lệnh add. Bấm chuột vào nút Close để đóng cửa sổ Show table. + Bấm đúp chuột vào tên trường: hodem, ten, ng_sinh, to, gt trong bảng hoc_sinh. + Tại các cột gt = “Nam”. Tắt dấu kiểm tại cột gt để không hiển thị cột này trong kết quả. + Bấm chuột vào nút - Thông báo kết quả. 2. Thực hành bài tập 2. a. Mục tiêu: - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tạo mẫu hỏi có gộp nhóm. b. Nội dung: - Sử dụng cơ sở dữ liệu Quanli_hs, tạo mẫu hỏi Thongke có sử dụng các hàm gộp nhóm để so sánh trung bình điểm toán và điểm văn giữa các tổ. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nêu yêu cầu và nội dung của hoạt động: Sử dụng cơ sở dữ liệu Quanli_hs, tạo mẫu hỏi Thongke có sử dụng các hàm gộp nhóm để so sánh trung bình điểm toán và điểm văn giữa các tổ. - Giới hạn thời gian của hoạt động. - Dẫn dắt học sinh thực hiện từng bước. Sau khi học sinh thực hiện xong từng bước, giáo viên cùng thực hiện trên máy chiếu để khẳng định lại cho học sinh. + Mở cửa sổ mẫu hỏi. + Chọn bảng làm dữ liệu nguồn. + Chọn trường cần đưa vào cửa sổ mẫu hỏi. + Gộp nhóm: Chọn lệnh View ® Totals Chọn Group By ở hàng Total, chọn Ascending ở hàng Sort của cột To. Bấm chuột vào mũi tên chỉ xuống ở cạnh phải của ô thuộc cột Toan, hàng Total và chọn Avg (tính trung bình). Đổi tên trường Toan thành TBToán. Bấm chuột vào mũi tên chỉ xuống ở cạnh phải của ô thuộc cột Van, hàng Total và chọn Avg (tính trung bình). Đổi tên trường Van thành TBVăn. + Thực hiện mẫu hỏi. - Xác nhận kết quả của những học sinh thực hành đúng trong phạm vi thời gian cho phép. - Chiếu kết quả cần có được lên màn hình để học sinh đối chiếu kết quả. + Lưu mẫu hỏi với tên Thongke. - Yêu cầu học sinh thực hiện lại bài thực hành này. Giáo viên chọn một số học sinh cùng hướng dẫn đối với những học sinh chứa thực hiện được. - Hỏi: Tại sao lại phải đổi tên trường? - Nếu chỉ cần thống kê để so sánh điểm trung bình môn toán và điểm trung bình môn văn của các học sinh trong một tổ thì có cần đưa vào mẫu hỏi các trường ngày sinh, địa chỉ hay không? - Quan sát yêu cầu của giáo viên để biết nhiệm vụ phải thực hiện. + Mở cơ sở dữ liệu quanli_hs. Bấm chuột vào queries. Bấm chuột vào Creat query in Design view. + Bấm phải chuột vào nền phần trên của cửa sổ mẫu hỏi và chọn lệnh Show table.. + Bấm chuột vào bảng hoc_sinh trong cửa sổ Show table và chọn lệnh add. Bấm chuột vào nút Close để đóng cửa sổ Show table. + Bấm đúp chuột vào tên trường: To, toan, van trong bảng hoc_sinh. + Quan sát giáo viên thực hiện để nhận biết thao tác và sau đó thực hành. + Bấm chuột vào nút - Thông báo kết quả. - Đối chiếu kết quả với giáo viên. + Bấm chuột vào File ® Save As, xuất hiện giao thoại, gõ tên: Thongke. Bấm chuột vào nút OK để xác nhận. - Để hiển thị trên mẫu hỏi theo ngôn ngữ tiếng Việt cho dễ hiểu, dễ đọc. - Không cần. 3. Thực hành bài tập 3. a. Mục tiêu: - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tạo mẫu hỏi có thống kê điểm cao nhất. b. Nội dung: - Sử dụng cơ sở dữ liệu Quanli_hs, tạo mẫu hỏi Ki_luc_diem thống kê các điểm cao nhất của tất cả các bạn trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin). c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nêu yêu cầu và nội dung của hoạt động: Sử dụng cơ sở dữ liệu Quanli_hs, tạo mẫu hỏi Ki_luc_diem thống kê các điểm cao nhất của tất cả các bạn trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin). - Dẫn dắt học sinh thực hiện từng bước. Sau khi học sinh thực hiện xong từng bước, giáo viên cùng thực hiện trên máy chiếu để khẳng định lại cho học sinh. + Mở cửa sổ mẫu hỏi. + Chọn bảng làm dữ liệu nguồn. + Chọn trường cần đưa vào cửa sổ mẫu hỏi. + Gộp nhóm: Tương tự như tính trung bình, nhưng ở đây ta chọn Max. + Thực hiện mẫu hỏi. - Xác nhận kết quả của những học sinh thực hành đúng trong phạm vi thời gian cho phép. - Chiếu kết quả cần có được lên màn hình để học sinh đối chiếu kết quả. + Lưu mẫu hỏi. - Khái quát để học sinh thấy được các bước chung của thao tác tạo mẫu hỏi. - Quan sát yêu cầu của giáo viên để biết nhiệm vụ phải thực hiện. + Mở cơ sở dữ liệu quanli_hs. Bấm chuột vào queries. Bấm chuột vào Creat query in Design view. + Bấm phải chuột vào nền phần trên của cửa sổ mẫu hỏi và chọn lệnh Show table.. + Bấm chuột vào bảng hoc_sinh trong cửa sổ Show table và chọn lệnh add. Bấm chuột vào nút Close để đóng cửa sổ Show table. + Bấm đúp chuột vào tên trường: toan, van, lí, hoa, tin trong bảng hoc_sinh. + Chọn lệnh View ® Totals. Chọn Group By ở hàng Total. Bấm chuột vào mũi tên chỉ xuống ở cạnh phải của ô thuộc cột Toan, li, hoa, van, tin hàng Total và chọn max (lớn nhất). + Bấm chuột vào nút - Thông báo kết quả. + Đối chiếu kết quả với giáo viên. + Bấm chuột vào File ® Save As, xuất hiện giao thoại, gõ tên: ki_luc_diem. Bấm chuột vào nút OK để xác nhận. - Theo dõi để khái quát vấn đề. 4. Hướng dẫn học ở nhà. a. Mục tiêu: - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi trên một bảng. - Chuẩn bị nội dung cho bài thực hành tạo mẫu hỏi trên nhiều bảng. b. Thực hiện: - Giáo viên: Yêu cầu học sinh thực hiện lại các bài tập trong bài thực hành số 6 - Giáo viên: Yêu cầu học sinh xem trước hàm Count, Avg, Max, Min và nội dung, yêu cầu của bài thực hành số 7.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án tin học 12, bài tập và thực hành 6, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh.doc
Tài liệu liên quan