Giáo án Tin học 12 - Chủ đề 3: Làm việc với các đối tượng - §9: Báo cáo và kết xuất Báo cáo

3.2.2. Tạo báo cáo

(1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu cách tạo báo cáo mới.

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân.

(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính.

(5) Kết quả: Học sinh biết được cách tạo báo cáo mới.

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 12 - Chủ đề 3: Làm việc với các đối tượng - §9: Báo cáo và kết xuất Báo cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 15 Ngày soạn: 29/10/2018 Tiết: 29 Ngày dạy: 19/11–25/11/2018 CHỦ ĐỀ 3: LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG §9. BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức Biết khái niệm và vai trò của báo cáo. Biết các bước lập báo cáo. 2. Về kĩ năng Tạo được báo cáo bằng thuật sĩ. Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo. 3. Về thái độ Có thái độ tích cực trong học tập. 4. Năng lực hướng tới Qua dạy học có thể hướng tới hình thành và phát triển năng lực tự học, năng lực sử dụng CNTT và truyền thông qua những bài tập cụ thể trong cuộc sống: II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học của bài 8 và có nhu cầu tìm hiểu các nội dung của bài 9. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhâ, làm việc nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh vận dụng được kiến thức đã học của bài 8 để thực hiện các thao tác tạo mẫu hỏi theo yêu cầu của giáo viên và có mong muốn tìm hiểu đối tượng báo cáo. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung - Chiếu và treo nội dung câu hỏi lên bảng. - Gọi 1 HS lên thực hiện câu 1. - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, cho điểm. - Gọi 1 HS lên thực hiện câu 2. - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, cho điểm. (?) Treo sơ đồ tư duy của bài 9? - Nhận xét, cộng điểm cho các nhóm làm tốt và dẫn dắt vào bài 8. - Quan sát. - Lên máy thực hiện thao tác. - Nhận xét, bổ sung. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Lên máy thực hiện thao tác. - Nhận xét, bổ sung. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Treo sơ đồ tư duy đã chuẩn bị. - Lắng nghe và ghi nhớ. Sử dụng CSDL KINH_DOANH tạo mẫu hỏi: Tính tổng số lượng bán ra của từng loại mặt hàng? Cho biết khách hàng Hoàng Bình đã mua mặt hàng gì với số lượng bao nhiêu? 3.2. Hình thành kiến thức 3.2.1. Khái niệm báo cáo (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu khái niệm về báo cáo. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết được báo cáo là gì. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung - Cho HS xem đoạn clip về việc lớp trưởng, lớp phó, các tổ trưởng báo cáo tình hình lớp học tuần qua cho GVCN trong tiết sinh hoạt đầu tuần. (?) Báo cáo là gì? - Nhận xét, chốt nội dung. - Chiếu một số mẫu báo cáo để HS quan sát. (?) Báo cáo được sử dụng để làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung. - Mỗi chức năng cho ví dụ minh họa. - Tóm tắt nội dung phần 1 và dẫn dắt vào phần 2. - Quan sát đoạn clip. - Gợi nhớ, tham khảo SGK và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát, ghi chú. - Tham khảo SGK và trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát, ghi nhớ. - Lắng nghe, ghi nhớ. 1. Khái niệm báo cáo Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng. Báo cáo thường được sử dụng để: - Thể hiện sự so sánh, tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu; - Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định. 3.2.2. Tạo báo cáo (1) Mục tiêu: Học sinh có mong muốn tìm hiểu cách tạo báo cáo mới. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết được cách tạo báo cáo mới. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Để tạo báo cáo, cần trả lời câu hỏi gì? - Nhận xét và chốt nội dung. (?) Có mấy cách để tạo báo cáo? - Nhận xét và (?) Có mấy bước để tạo báo cáo? - Nhận xét và (?) bước đầu là gì? - Nhận xét và chốt nội dung. - Minh họa. (?) Làm gì trong hộp thoại report wizard? - Nhận xét, chốt nội dung. - Minh họa. (?) Bước 3? - Nhận xét và chốt nội dung. - Minh họa. (?) Bước 4? - Nhận xét và chốt nội dung. - Minh họa. ?) Bước 5, 6? - Nhận xét và chốt nội dung. - Minh họa. ?) Bước cuối cùng là gì? - Nhận xét và chốt nội dung. - Minh họa. - Tóm tắt phần 2. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe và ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Tham khảo SGK, trả lời. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Lắng nghe, ghi nhớ. 2. Tạo báo cáo Thực hiện các bước sau: - Bước 1: Chọn Reports, nháy đúp vào Create report by using wizard; - Bước 2: Trong hộp thoại Repord wizard + Chọn nguồn dữ liệu từ ô Tables/Queries; + Chọn các trường đưa vào báo cáo từ ô Available Fields; - Bước 3: Chọn trường để gộp nhóm; - Bước 4: Chọn trường để sắp xếp, tính toán; - Bước 5: Chọn cách bố trí. - Bước 6: Chọn kiểu trình bày. - Bước 7: Đặt tên -> Finish. 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học và vận dụng vào thực tế. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: HS thực hiện được các thao tác tạo báo cáo đơn giản. Nội dung hoạt động 3.3.1. Hoạt động luyện tập Biết khái niệm và vai trò của báo cáo. Biết các bước lập báo cáo. 3.3.2. Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung - Chiếu CSDL Quanli_HS và bảng hoc_sinh. - Chiếu, giải thích ví dụ 1. - Thực hiện thao tác tạo báo cáo (ví dụ 1) để học sinh quan sát. (?) Thực hiện ví dụ 2 - Nhận xét, thực hiện thao tác. - Gọi các học sinh khác nhận xét. - Nhận xét, cộng điểm - Tóm tắt nội dung phần 3. - Quan sát. - Quan sát, ghi nhớ. - Gợi nhớ và lên máy thực hiện thao tác tạo báo cáo cho ví dụ 2. - Nhận xét. - Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ. - Quan sát, ghi nhớ. Sử dụng CSDL Quanli_HS, tạo báo cáo: + Ví dụ 1: Cho biết danh sách học sinh có điểm trung bình ở tất cả các môn >=8 + Ví dụ 2: In ra danh sách các học sinh khá. 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động Xem trước bài tập và thực hành 6. Sử dụng CSDL KINH_DOANH tạo báo cáo in ra danh sách các khách hàng đã mua hàng sau ngày 12/09/2003. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 9 Bao cao va ket xuat bao cao_12476465.doc
Tài liệu liên quan