Giáo án Toán 11 - Đường thẳng và mặt phẳng song song

Sau khi học xong bài học này, học sinh có thể:

1. Về kiến thức:

[1] Nhắc lại được vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.

[2] Nhắc lại được định nghĩa và các tính chất của đường thẳng và mặt phẳng song song.

2. Về kỹ năng:

[3] Giải được bài tập chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.

3. Về thái độ:

[4] Chú ý lắng nghe

[5] Tích cực xây dựng bài.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên (GV): Giáo án giảng dạy, tài liệu dạy học.

- Học sinh (HS): Dụng cụ học tập, tài liệu học tập.

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 1296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 11 - Đường thẳng và mặt phẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN BUỔI HỌC Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018 b&a Giáo sinh soạn: Huỳnh Thị Yến Nhi MSSV: 1511211 Phân môn: Hình học Khối lớp: 11B10 Tên bài học: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG Thời gian: 45 phút Tiết: 3 I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này, học sinh có thể: 1. Về kiến thức: [1] Nhắc lại được vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. [2] Nhắc lại được định nghĩa và các tính chất của đường thẳng và mặt phẳng song song. 2. Về kỹ năng: [3] Giải được bài tập chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng. 3. Về thái độ: [4] Chú ý lắng nghe [5] Tích cực xây dựng bài. II. Chuẩn bị: - Giáo viên (GV): Giáo án giảng dạy, tài liệu dạy học. - Học sinh (HS): Dụng cụ học tập, tài liệu học tập. II. Quá trình giảng dạy: Thời lượng Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Phương pháp 1 phút - GV ổn định lớp, kiểm tra sỉ số. 7 phút - GV dùng 1 cuốn vở và 1 cây bút để mô tả cho HS hình dung ra được 3 vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. - GV: Có bao nhiêu vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng? - GV dẫn dắt HS vào bài. I. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng: và không có điểm chung. cắt và có một điểm chung duy nhất. Kí hiệu và có hai điểm chung trở lên. - HS: Có 3 vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. - HS ghi bài vào vở Thuyết giảng 8 phút II. Tính chất: - GV gọi HS đọc định lí 1 Định lí 1: - GV: Nêu các cách xác định mặt phẳng? - GV: Qua ta xác định được mặt phẳng - GV: - GV: Giả sử cắt tại M thì M có thuộc không? - GV: Vậy và có điểm chung không? - HS đọc định lí. - HS ghi bài vào vở - HS: Có 4 cách xác định mặt phẳng + Qua ba điểm không thẳng hàng + Qua 1 đường thẳng và 1 điểm không thuộc đường thẳng đó + Qua hai đường thẳng cắt nhau + Qua hai đường thẳng song song - HS: - HS: Có - HS: và cắt nhau tại M (mâu thuẫn giả thiết) Thuyết giảng chủ động 25 phút Ví dụ: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. a) Chứng minh AB // (SCD). b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Chứng minh MN // (SBD). - GV hướng dẫn HS giải ví dụ a) Vì ABCD là hình bình hành nên ta có: b) Ta có: M là trung điểm BC N là trung điểm CD Suy ra MN là đường trung bình của tam giác BCD. Suy ra Bài tập 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, CD và SA. a) Chứng minh MN // (SAD). b) Chứng minh SB // (MNP). - GV gọi HS lên bảng làm bài và chấm tập 5 HS làm nhanh nhất. Bài tập 2: Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AD và CD lần lượt lấy các điểm I, J sao cho IA = 2ID và JC = 2JD. Chứng minh IJ // (ABC). - GV gọi HS lên bảng làm bài và chấm tập 5 HS làm nhanh nhất. Bài tập 3: Cho hình chóp S.ABC. Gọi G là trọng tâm tam giác SBC, trên cạnh SA lấy điểm M sao cho SM = 2AM. Chứng minh MG // (ABC). - GV dặn dò HS về nhà làm bài tập 3 - Bài làm mong muốn ở HS: a) Ta có: M là trung điểm AB N là trung điểm CD Suy ra MN là đường trung bình của ABCD Suy ra b) Ta có: M là trung điểm AB P là trung điểm SA Suy ra MP là đường trung bình của tam giác SAB Suy ra - Bài làm mong muốn ở HS: Ta có: Bài tập vận dụng 3 phút - GV cũng cố bài học Các vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Vận dụng định lí 1 để làm bài tập chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng. - HS chú ý lắng nghe 1 phút - GV dặn dò HS - BTVN: Bài tập 3 - HS chú ý lắng nghe Phê duyệt của giáo viên hướng dẫn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong II 3 Duong thang va mat phang song song_12518083.doc
Tài liệu liên quan