Giáo án Toán 6 - Trung điểm đoạn thẳng

Hoạt động 1: Không dùng thước, hãy gấp và cắt 1 tờ giấy hình vuông thành

4 hình vuông bằng nhau bằng ít lần cắt nhất

-Giải thích cách cắt

-Điểm gấp ở mép giấy có vị trí thế nào so với mép giấy ? Tại sao

Hoạt động 2: Lấy một tờ giấy hình vuông

-Gấp để xác định trung điểm 1 đường chéo của hình vuông đó. Giải

thích cách gấp

-Hãy chỉ ra trung điểm đường chéo còn lại của hình vuông đó. Giải

thích.

-Trên 1 đường chéo, đánh dấu 1 điểm A tuỳ ý (không trùng trung điểm

O của đường chéo). Hãy gấp để xác định điểm B sao cha AB nhận O là

trungđiểm

Dán các hình đã gấp và cắt được lên giấy A1để báo cáo kết quả

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2024 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 6 - Trung điểm đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 10 ch­¬ng 1: Trung ®iÓm ®o¹n th¼ng Môn:Toán Lớp:6 Bài 10 chương 1: Trung điểm đoạn thẳng I. Yêu cầu trọng tâm: - Kiến thức : Nắm và phân tích được định nghĩa trung điểm đoạn thẳng - Kĩ năng : Biết cách xác định trung điểm đoạn thẳng II. Cơ sở vật chất. - Máy tính, phần mềm sketchpad - Giấy màu, giấy A1 - Dây, định ghim III. Tổ chức lớp: Nhóm Công việc Công cụ Máy tính Nhận dạng và thể hiện khái niệm trung điểm đoạn thẳng trên máy tính Máy tính Phần mềm sketchpad Gấp giấy Cắt dán giấy thể hiện trung điểm các đoạn thẳng Kéo, giấy màu, giấy A1 Đo đạc thực tế Đo đạc và xác định trung điểm các đồ vật thực Dây, đinh ghim IV. Tiến trình tiết dạy: Các hoạt động Thời gian Công việc Giáo viên học sinh 3'  ổn định lớp  ổn định tổ chức lớp  7'  Hoạt động chung cả lớp  Giới thiệu định nghĩa trung điểm đoạn thẳng và cách xác định trung điểm đoạn thẳng  Lắng nghe và ghi nhớ 3'  Chia nhóm  Chia lớp thành các nhóm hoạt động  Tập chung theo nhóm đã chia 12'  Hoạt động theo nhóm  Chia nhóm và quan sát hoạt động  Hoạt động theo nhóm 15'  Các nhóm báo cáo  Theo dõi và đánh giá báo cáo  Cử đại diện báo cáo  Đánh giá báo cáo của nhóm bạn Bµi 10 ch­¬ng 1: Trung ®iÓm ®o¹n th¼ng 2 5'  Trắc nghiệm  Toàn lớp làm trắc nghiệm Bµi 10 ch­¬ng 1: Trung ®iÓm ®o¹n th¼ng 3 Nhóm Máy tính 1. Nhiệm vụ: - Nhận dạng và thể hiện khái niệm trung điểm đoạn thẳng trên máy tính 2. Công cụ, tài liệu: - Máy tính, phần mềm sketchpad - File trungdiem.gsp 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 6' Hoạt động 2 6' Hoạt động 1: - Mở phần định nghĩa trung điểm + Lần lượt kích vào các nút :'M nằm giữa A,B';'MA = MB', 'M là trung điểm AB'. Quan sát và so sánh vị trí điểm M ở hai đoạn thẳng + Rút ra định nghĩa trung điểm đoạn thẳng + Kích vào nút 'định nghĩa' để kiểm tra Hoạt động 2: Mở phần 'xác định trung điểm' Đo và xác định trung điểm các đoạn thẳng cho trước A A Trung ®iÓm ®o¹n th¼ng M trung ®iÓm AB khi: Hide §Þnh nghÜa AB = 6.000 cm Hide M lµ trung ®iÓm AB AM = 3.000 cmMA = MB Hide M n»m gi÷a A, B xo¸ X¸c ®Þnh trung ®iÓm Ph©n tÝch ®Þnh nghÜa Bµi 10 ch­¬ng 1: Trung ®iÓm ®o¹n th¼ng 4 Nhóm gấp giấy 4. Nhiệm vụ: - Gấp giấy thể hiện trung điểm các đoạn thẳng 5. Công cụ, tài liệu: - Giấy màu, kéo, hồ dán - Giấy A1 để dán hình và báo cáo kết quả 6. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 5' Hoạt động 2 7' Hoạt động 1: Không dùng thước, hãy gấp và cắt 1 tờ giấy hình vuông thành 4 hình vuông bằng nhau bằng ít lần cắt nhất - Giải thích cách cắt - Điểm gấp ở mép giấy có vị trí thế nào so với mép giấy ? Tại sao Hoạt động 2: Lấy một tờ giấy hình vuông - Gấp để xác định trung điểm 1 đường chéo của hình vuông đó. Giải thích cách gấp - Hãy chỉ ra trung điểm đường chéo còn lại của hình vuông đó. Giải thích. - Trên 1 đường chéo, đánh dấu 1 điểm A tuỳ ý (không trùng trung điểm O của đường chéo). Hãy gấp để xác định điểm B sao cha AB nhận O là trung điểm Dán các hình đã gấp và cắt được lên giấy A1 để báo cáo kết quả Bµi 10 ch­¬ng 1: Trung ®iÓm ®o¹n th¼ng 5 Nhóm đo đạc thực tế 7. Nhiệm vụ: - Đo đạc và xác định trung điểm các đồ vật thực bằng dây 8. Công cụ, tài liệu: - Dây, đinh ghim 9. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 7' Hoạt động 2 5' Hoạt động 1: - Đo để xác định trung điểm cạnh bàn, cạnh ghế bằng thước 20 cm - Nêu cách chia đôi một thanh gỗ bằng một đoạn dây Hoạt động 2 - Cho 1 điểm O cố định trên mép SGK toán, bằng một đoạn dây hãy xác định các cặp điểm A, B trên quyển sách sao cho AB nhận O là trung điểm. Xác định được bao nhiêu cặp điểm như vậy ? Bµi 10 ch­¬ng 1: Trung ®iÓm ®o¹n th¼ng 6 Bài tập trắc nghiệm. Điền đúng sai cho các câu sau 1. AB = 16 cm, AM = 8 cm vậy M là trung điểm AB 2. Vì M là trung điểm AB nên M nằm giữa A, B 3. Vì M nằm giữa A, B nên M là trung điểm AB 4. AM + MB = AB và AB = 2MB nên M là trung điểm AB 5. Vì M là trung điểm AB nên M nằm giữa A, B và MA = MB Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Nội dung 0 5 10 Trình bày Không biết trình bày Trình bày chưa lưu loát Trình bày lưu loát, mạch lạc Kiến thức Không biết vận dụng kiến thức Biết vận dụng kiến thức nhưng chưa linh hoạt Biết vận dụng kiến thức lanh hoạt , hiểu rõ kiến thức Kỹ năng Không biết sử dụng các công cụ để làm bài tập Biết sử dụng công cụ nhưng kỹ năng chưa tốt Sử dụng thành thạo và sáng tạo các công cụ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfb10h6_trungdiemdt_1445..pdf
Tài liệu liên quan