Giáo án Toán 7 - Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đưỡng xiên và hình chiếu

Hoạt động 3:

Để tập bơi nâng dần khoảng cách,

hàng ngày bạn Mạnh tập bơi xuất phát

từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A,

ngày thứ hai bạn bơi đến C.

Mục đích của bạn Mạnh là ngày hôm sau

phải bơi được xa hơn ngày hôm trước.

Hỏi rằng bạn Mạnh tập như thế có đúng mục đích đề ra không?

pdf8 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3989 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 7 - Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đưỡng xiên và hình chiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 2- Chng III: Quan h gia ng vuông góc và ng xiên, ng xiên và hình chiu. 1 Môn:Hình học Lớp:7 Bài 2 - Chương III: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đưỡng xiên và hình chiếu. I. Yêu cầu trọng tâm: – Nắm được khái niệm đường vuông góc, đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài đến một đường thẳng. Biết vẽ hình và nhận ra các khái niệm: đường vuông góc, đường xiên, chân đường vuông góc và hình chiếu. – Nắm vững địnhlý 1 – áp dụng để giải bài tập. II. Cơ sở vật chất. – Giấy, thước, dây ghim, bút dạ. – File Qhdxhc.ppt, Qhdxhc.gsp III. Tổ chức lớp: Nhóm Công việc Công cụ 1 Gấp hình cắt dán Giấy thước, dây ghim 2 Dựng hình đo và so sánh trên máy tính File Qhdxhc.gsp 3 Vẽ hình và chứng minh địnhlý Giấy A0 IV. Tiến trình tiết dạy: Các hoạt động Thời gian Công việc Giáo viên học sinh 2’  Giới thiệu kiến thức mới  Giáo viên đưa ra bài toán vui : Ai bơi xa nhất?. Giáo viên dùng File Qhdxhc.ppt giới thiệu bài.  Học sinh suy nghĩ và phát biểu ý kiến 5’  Giới thiệu khái niệm mới  Giáo viên nêu khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu, chân đường vuông góc.  Nghe và ghi chép 18’  Củng cố khái niệm và phát hiện  Hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm.  Hoạt động nhóm theo các nội dung Bài 2- Chng III: Quan h gia ng vuông góc và ng xiên, ng xiên và hình chiu. 2 định lý 1,2  Quan sát và giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn nêu trong phiếu. 10’  Nêu và chứng minh định lý 1,2  Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày các kết quả thu được.  Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả hoạt động và nhận xét kết quả hoạt động của các nhóm khác. 10’ Củng cố khái niệm và định lý.  Giáo viên dùng file Qhdxhc.ppt nêu tóm tắt nội dung bài học.  Cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm  Làm bài tập và phát biểu ý kiến. Bài 2- Chng III: Quan h gia ng vuông góc và ng xiên, ng xiên và hình chiu. 3 Nhóm 1: Gấp hình - Cắt dán 1. Nhiệm vụ: – Thông qua gấp hình cắt dán xác định các khái niệm. – So sánh đường vuông góc và đường xiên;mối quanhệ giữa đường xiên và hình chiếu. 2. Công cụ, tài liệu: – Giấy, thước, kéo, dây, đinh ghim 3. Phân phối thời gian hoạt động Thời gian Hoạt động 1 6’ Hoạt động 2 7’ Hoạt động 3 5’ Trình bày hoạt động 4’ Hoạt động 1: Gấp hình – Gấp đôi tờ giấy A4 theo một cạnh của nó. Xác định được mép gấp thứ nhất cho ta đường vuông góc. – Dùng dây, ghim thể hiện đường vuông góc , hai đường xiên. – Thao đinh, chập 3 dây rút ra nhận xét về độ dài đường vuông góc và các đường xiên. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ........................... Hoạt động 2: – Cắt một tam giác vuông ABC. – Xác định các khái niệm đường xiên, vuông góc, hình chiếu. – Đo độ dài các cạnh và rút ra nhận xét. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Bài 2- Chng III: Quan h gia ng vuông góc và ng xiên, ng xiên và hình chiu. 4 .................................................................................................................. ........................... .................................................................................................................. ......... Hoạt động 3: Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Mạnh tập bơi xuất phát từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến C... Mục đích của bạn Mạnh là ngày hôm sau phải bơi được xa hơn ngày hôm trước. Hỏi rằng bạn Mạnh tập như thế có đúng mục đích đề ra không? ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................... ............................................................................................................................. .......... M A B C D Bài 2- Chng III: Quan h gia ng vuông góc và ng xiên, ng xiên và hình chiu. 5 Nhóm máy tính 1. Nhiệm vụ: – Dựng hình trên máy tính, đo và so sánh về đo dài của đường xiên và đường vuông góc. 2. Công cụ, tài liệu: – File Qhdxhc.gsp 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 5’ Hoạt động 2 8’ Hoạt động 3 5’ Trình bày hoạt động 4’ Hoạt động 1: – Sử dụng công cụ trong Sketchpad dựng đường thẳng a và một điểm M nằm ngoài a. Lấy 3 điểm A, B, C nằm trên a. – Qua M dựng đường vuông góc d với a tại H và các đoạn MA, MB, MC – Hãy chỉ ra các đường vuông góc và đường xiên trong hình. Bài 2- Chng III: Quan h gia ng vuông góc và ng xiên, ng xiên và hình chiu. 6 – Đo độ dài các đường vuông góc và đường xiên. Rút ra nhận xét tổng quát. Hoạt động 2: – Đo độ dài đường xiên MA, MB và hình chiếu HA, HB của chúng và điền vào bảng sau: Độ dài đường xiên Độ dài hình chiếu MA = HA = MB = HB = So sánh MA và MB ; hình chiếu HA, HB Di chuyển điểm B sao cho: – HB > HA. Quan sát và so sánh MA, MB – MA > MB. Quan sát So sánh HB và HA – HB = HA. So sánh MA và MB – MA= MB Nhận xét từ các kết quả có được về mối quan hệ giữa các đường xiên và hình chiếu của chúng. Hoạt động 3: Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Mạnh tập bơi xuất phát từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến C... Mục đích của bạn Mạnh là ngày hôm sau phải bơi được xa hơn ngày hôm trước. Hỏi rằng bạn Mạnh tập như thế có đúng mục đích đề ra không? M A B C D Bài 2- Chng III: Quan h gia ng vuông góc và ng xiên, ng xiên và hình chiu. 7 Bài tập trắc nghiệm. Bài 1: Cho hình vẽ sau. Khoanh tròn những câu đúng trong các câu sau: 1. HB là đường vuông góc hạ từ B xuống đường thẳng a 2. Đoạn thẳng HB gọi là hình chiếu của HA 3. Đoạn thẳng HA là hình chiếu của đường xiên AB lên đường thẳng a 4. Từ 1 điểm B ở ngoài đường thẳng có thể kẻ được vô số đường vuông góc và đường xiên tới đường thẳng đó. Bài 2: Cho hình vẽ sau 1. Biết AB<AC. Kết luận nào sau đây là đúng? a) HB = HC b) HB > HC c) HB < HC 2. Biết HD < HB. Các kết luận nào sau đây là đúng? a) AD < AB b) AD = AB a H B A H A B C D Bài 2- Chng III: Quan h gia ng vuông góc và ng xiên, ng xiên và hình chiu. 8 c) AD > AB Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Nội dung 0 1 2 Trình bày Không trình bày được. Trình bày đủ ý nhưng chưa rõ ràng mạch lạc, hợp lý. Trình bày rõ ràng, mạch lạc theo thứ tự hợp lý. Kiến thức Không chứng minh được,sai kiến thức cơ bản. Nắm được cách chứng minh nhưng một số lập luận chưa chính xác. Chứng minh, trả lời đúng, rõ ràng đầy đủ, ngắn gọn. Kỹ năng Không thực hiện được các yêu cầu cơ bản. Biết làm theo hường dẫn nhưng chưa được chuẩn. Làm đúng yêu cầu và chính xác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc3b2_quanhedxhc_6455..pdf
Tài liệu liên quan