Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 9

CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Gọi thuyền" tìm tiếng có âm

/ô/ , /ơ/

GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu

*Đọc sg khoa

Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu

- Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt, to, rõ ràng.

- GV nêu yêu cầu của từng bài tập, yêu cầu HS thực hiện vào vở.

- GV quan sát hỗ trợ HS kịp thời.

- Tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm các câu ứng dụng trong bài.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.

- yêu cầu HS về chia sẻ với người thân những gì đã học, luyện tập những phần mình còn yếu.

 

doc12 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9 Dạy ngày thứ 2/ 17/10/2016 TOÁN LUYỆN TẬP I.Mục tiêu - Biết phép cộng với số 0 , thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi các số đã học . Làm các bài tập bài1,2,3 - Rèn luyện kĩ năng tinh nhẩm, so sánh số cho học sinh - Giáo dục cho H tính chính xác cẩn thận trong học tập II.Chuẩn bị - T nội dung bài tập ; Viết bài 1,2,3 vào bảng phụ - H vở bài tập ,BC III.Hoạt động dạy học ND- TG Hoạt động của thầy Hoat động hoc sinh HĐCB 1.Khởi động (5p) 2. HĐTH *Bài 1: Tính *)Bài 2: Tính *)Bài3: = 3) HDƯD 2-3’ - CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi “ Truyền điện” 1+0 = 2+0 = 5+0 = 4+0 =. - NX trò chơi + Giáo viên đọc mục tiêu bài học Cách đặt tính và tính Chốt : Không cộng với số nào cũng bằng chính số đó, số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó *Yêu cầu H mở vở bài tập trang 37 Hướng dẫn H làm bài tập Cho H quan sát toàn bộ bài 1và nói Những phép tính này là phép cộng trong phạm vi 5 Y/c H vận dụng kiến thức đã học để làm Chữa bài và yêu cầu H nêu kết quả Yêu cầu H nhận xét Chốt : Số không cộng với số nào cũng bằng chính số đó , số nào cộng cộng với không cũng bằng chính số đó *Hướng dẫn chung cách làm Yêu cầu H làm vào vở bài tập Cho 3H làm bảng lớp Nhận xét đánh giá 3+2 = 2+3 = Em có nhận xét gì về các số trong phép cộng ,kết quả bằng bao nhiêu ? 3+2 bằng mấy ? Vậy 2+3 bằng mấy ? Ghi 2 + 3 = 5 thì tìm ngay kết quả của 2 +3 cũng bằng 5 Chốt : Khi ta đổi chổ các số trong phép cộng thì các số không thay đối *Đọc yêu cầu Yêu cầu H nêu cách làm Hướng dẫn chung Bài: 0 + 3.4 Nói : 0 +3 bằng 3 , 3 bé hơn 4 vậy 0 + 3 < 4 Cho H thực hành các bài còn lại Chữa chung Chốt : Muốn thực hiện bài toán dạng so sánh ta thực hiện qua các bước nào Bước 1 : Tính kết quả hai vế Bước 2: So sánh Bước 3: Đọc số T tổ chức cho H trò chơi T hỏi 3 cộng 2 bằng mấy ? 1 cộng 4 bằng mấy ? T chỉ định H trả lời -Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học - Lớp tham gia chơi Ghi nhớ Cả lớp mở VBT Quan sát cả lớp Nghe thực hành cả lớp Cá nhân nêu kết quả Cá nhân Ghi nhớ quan sát bảng lớp cả lớp 3 em Cá nhân trả lời 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 Quan sát nắm cách làm Nghe cá nhân quan sát Thực hành vở Nghe , nắm H chơi trò chơi 3 + 2 1 + 4 Hoàn thành bài tập SGK - Nghe , thực hiện TIẾNG VIỆT: Âm / r / (2T) ÔLTV: Ôn Âm /ô/ , /ơ/ I Mục tiêu - Giúp HS củng cố đọc, viết nguyên âm /ơ/,/ ô/, và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm /ơ/,/ ô/, - HS làm đúng các bài tập ở BTTHTV - HS thích học Tiếng Việt. II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BP, vở BTTHTV III. Các hoạt dạy học HĐ- TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐCB 1.Khởi động 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sg khoa Việc 2: Thực hành các bài tập trong VTH Tiếng Việt trang 25, 3. HĐƯ D - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Gọi thuyền" tìm tiếng có âm /ô/ , /ơ/ GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu *Đọc sg khoa Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu - Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt, to, rõ ràng. - GV nêu yêu cầu của từng bài tập, yêu cầu HS thực hiện vào vở. - GV quan sát hỗ trợ HS kịp thời. - Tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm các câu ứng dụng trong bài. - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt. - yêu cầu HS về chia sẻ với người thân những gì đã học, luyện tập những phần mình còn yếu. - Lớp tham gia chơi. Đọc đồng thanh nhiều lần. Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT -HS thực hiện. - HS K-G thực hiện hết bài tập. HSY thực hiện bài tập 1. - HS luyện tập và thi đọc theo nhóm. - Nhận xét nhóm bạn đọc. - Lắng nghe, thực hiện. ÔLTOÁN: TUẦN 8 TRANG 40, 41 I.Mục tiêu: Luyện cho HS - Lµm ®­îc phÐp tÝnh céng trong phạm vi 5 - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh theo cét däc, tÝnh nhÈm,viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp theo tranh - Gi¸o dôc cho H tÝnh chÝnh x¸c cÈn thËn trong häc tËp II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III.Các hoạt động dạy hoc - Phương án hỗ trợ - Giúp HS hoàn thành phần khởi động và các BT 1,2,3,4 trang 40,41 - HS :TTC: Như Lê Lan, Tuấn , TươiTheo dõi giúp các em biết đếm và thực hiện được các phép tính cộng trong phạm vi 5 , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 1,2,3,4 trang 40,41 - HS – KG: Huynh, Hiếu, Phương, Phương Giúp các em nắm chắc cách cộng . Biết cộng , tính kết quả nhanh, nối đúng , đẹp, theo yêu cầu BT 1,2,3,4 trang 40,41 IV. HDƯDVề nhà chia sẻ với người thân những gì đã học ÔLTV: Ôn Âm /p/ , /ph/ I Mục tiêu - Giúp HS củng cố đọc, viết nguyên âm /p/,/ ph/, và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm /p/,/ ph/, - HS làm đúng các bài tập ở BTTHTV - HS thích học Tiếng Việt. II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BP, vở BTTHTV III. Các hoạt dạy học HĐ- TG- Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐCB 1.Khởi động 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sg khoa Việc 2:Thực hành làm các bài tập trong VTH Tiếng Việt trang 25, 3. HĐƯ D - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Gọi thuyền" tìm tiếng có âm /p/ , /ph/ GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu *Đọc sách giaó khoa Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu - Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt, to, rõ ràng. - GV nêu yêu cầu của từng bài tập, yêu cầu HS thực hiện vào vở. - GV quan sát hỗ trợ HS kịp thời. - Tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm các câu ứng dụng trong bài. - N/xét, tuyên dương nhóm đọc tốt. - yêu cầu HS về chia sẻ với người thân những gì đã học, luyện tập những phần mình còn yếu. - Lớp tham gia chơi. Đọc đồng thanh nhiều lần. Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT -HS thực hiện. - HS K-G thực hiện hết bài tập. HSY thực hiện bài tập 1. - HS luyện tập và thi đọc theo nhóm. - Nhận xét nhóm bạn đọc. - Lắng nghe, thực hiện. ******************************* Dạy ngày thứ 3/ 18/10/2016 TIẾNG VIỆT : Âm /s/ (2T) TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu - Làm được phép tính cộng trong phạm vi các số đã học, cộng với số 0 . - làm các bài tập 1,2,4 - Rèn luyện kĩ năng tính theo cột dọc, tính nhẩm, viết phép tính thích hợp - Giáo dục cho H tính chính xác cẩn thận trong học tập II.Chuẩn bị - T -BP - H vở bài tập III.Hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của thầy Của trò 1. Khởi động (5p) 2.Bài mới(30) Giới thiệu bài ghi đề *)Bài 1: Tính *)Bài 2 Tính *)Bài 4: Viết phép tính thích hợp 3) HDƯD 2-3’ Cho H đọc bài trên phiếu 1+2 = 1+3 = o+5 = 2+1 = 4+1 = 5+0 = Nhận xét đánh giá + Giáo viên đọc mục tiêu bài học Yêu cầu H mở vở bài tập trang 38 Hướng dẫn H làm bài tập Cho H mở VBTvà hỏi *Bài tập yêu cầu ta làm gì Yêu cầu H làm bài tập vào vở Quan sát H yếu Chữa bài : yêu cầu H nêu Chốt : Cách tính ,viết số Lưu ý viết kết quả thắng cột với nhau *Yêu cầu H làm bài tập còn lại VBT Chữa chung GV đọc bài tập 1 + 3 + 1 4 + 1 + 0 2 + 0 + 3 Yêu cầu H nêu cách tính Hỏi : Muốn tính 1+3+1 ta làm thế nào T cho H hoàn thành bài tập 2 Chữa bài: y/cầu H đổi chéo vở kiểm tra Cho H báo cáo kết quả Chốt : Khi làm bài toán có hai dấu phép tính ta làm từ trái sang phải *Yêu cầu H quan sát tính bài 4a Yêu cầu H nêu nội dung bài toán Dựng mẫu Bên phải có : ? con voi ứng với mỗi con voi ta ghi số 1 vào ô trống Muốn có ? con voi ta ghi số 2 vào ô trống Muốn có ? con voi ta làm phép tính gì Yêu cầu H ghi kết quả Yêu cầu H làm bài 4a bên phải Chữa bài : yêu cầu H nêu Chốt :Cách nêu bài toán ,viết phép tính Cho H chơi trò chơi nói nhanh nói đúng 2 + 2 = 1 + 0 = - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học cá nhân cả lớp quan sát cả lớp Tính kết quả phép tính cá nhân 2+2 bằng 4 Nắm lưu ý khi thực hiện tính H nêu H: muốn tính 1+3+1ta lấy 3+1 bằng 4 sau đó lấy 4+1 bằng 5 H kiểm tra chéo Nghe nắm Quan sát cả lớp bảng lớp Cá nhân Có 1 con voi thêm 2 con voi Hỏi tất cả có mấy con voi ? H trả lời Quan sát Tính cộng 1+2 = 3 cả lớp cá nhân 1+3 = 4 nghe Cá nhân nói đúng nói nhanh ÔLTV: Ôn âm /r/ I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết phụ âm r và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm r - Viết đúng từ ứng dụng SGK II.Đồ dùng dạy học - STV-CNGD, BP, vở III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.Khởi động5’ 2. Bài mới: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách g khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: Đi chợ -NX - TD - T nêu mục tiêu tiết học. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: Cho HS Chỉ vào âm r, và hỏi: đây là loại âm gì? Nguyên âm hay phụ âm? T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa âm r T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyên dương H viết đẹp, đúng. HD HS làm các BT ở THTHCN - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS lăng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, nhóm lớn , ĐT H: Phụ âm. Nhắc lại nhiều lần. -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại HS làm bài - HS lắng nghe, thực hiện. ***************************** D¹y ngµy thø 4/ 19/10/2016 TIẾNG VIỆT: Âm /t/ (2T) TOÁN LUYỆN TẬP TỔNG HỢP I.Mục tiêu -Giúp HS củng cố về bảng cộng trong phạm vi 3 4 5. -Học thuộc bảng cộng và vận dụng để làm các bài toán cộng trong phạm vi 3 4 5 -HS năng khiếu nhìn tranh biết đặt vấn đề nêu bài toán và viết phép tính thich hợp. -Giáo dục h/s ham thích học toán.Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống II.Chuẩn bị:-Bộ thực hành toán. III.Hoạt động dạy học Ndung _ TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động (5p) 2.Ôn luyện Bài 1.Tính (9p) Bài 2.Tính (7p) Bài 3.Viết phép tính thích hợp (HSKG) (7p) 3, HDƯD(3p) Cho H chơi TC Nói nhanh nói đúng - GV nhận xét, tuyên dương -Bài toán yêu cầu ta làm gì? 1+1 = 1+2 = 1+ 3= 2+1 = 2+2 = 2+3 = 3+1 = 3+2 = 1+4 = 4+1 = 4+2 = 5+0 = 2+0 = 3+0 = 4+0 =-Huy động kết quả. +GV nêu câu hỏi y/c HSTTCtrả lời nhanh:2 + 2 = ?.....Củng cố lại bảng cộng -Bài tập 2 y/cầu ta tính theo cách nào? -Kết quả viết như thế nào? 1 3 4 2 + + + + 3 2 1 2 -GV treo mô hình tranh vẽ yêu cầu HS nhìn tranh nêu đề bài toán *Y/C hs viết phép tính theo hai cách. -Cho HS chơi trò chơi nói nhanh nói đúng.GV nêu phép tính xong chỉ định cho HS trong mỗi tổ nêu kết quả .Tổ nào nêu nhanh ,đúng , nhiều kết quả tổ đó thắng. -Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. -HS lần lượt đọc -HS nhận xét -Bài toán yêu cầu tính -HS làm vào vở -Tính theo cột dọc -K/quả viết thẳng cột với p/ tính -HS làm vào vở -HSTTC nêu k/quả và cánh làm -HSKG nêu bài toán -HS nêu phép tính. 2 + 3 = 3 + 2 = -HS tham gia chơi. ÔLTOÁN: ÔN TUẦN 8 BT 5,6,7,8 VÀ PHẦN VẬN DỤNG I.Mục tiêu: Luyện cho HS - HSTTC: Thuộc bảng cộng trong phạm vi 5. Số nào cộng với 0 cũng bằng chính nó - HSKG: Nêu bài toán và biểu thị bằng phép tính -Giúp học sinh yếu đọc thuộc bảng cộng 5 II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III.Các hoạt động dạy hoc - Phương án hỗ trợ - Giúp HS hoàn thành phần khởi động và các BT 5,6,7,8và phần vận dụng trang 42,43 - HS :TTC: Như Lê Lan, Tuấn , TươiTheo dõi giúp các em biết đếm và thực hiện được các phép tính cộng trong phạm vi 5 , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 5,6,7,8và phần vận dụng trang 42,43 - HS – KG: Huynh, Hiếu, Phương, Phương Giúp các em nắm chắc cách cộng . Biết cộng , tính kết quả nhanh, nối đúng , đẹp, theo yêu cầu BT 5,6,7,8và phần vận dụng trang 42,43 IV. HDƯD Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học ***************************** Dạy ngày thứ 5/ 20/10/2016 TIẾNG VIỆT: Âm /th/ (2T) ÔLTV: Ôn âm /s/ I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết phụ âm /s/ và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm /s/ - Viết đúng từ ứng dụng SGK II.Đồ dùng dạy học - STV-CNGD, BP, vở III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS HĐCB 1. Khởi động (5’) 2. Bài mới: 2. HĐTH *Việc 1: Đọc sách g khoa *Việc 2:Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: Đi chợ -NX - TD - T nêu mục tiêu tiết học. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: Cho HS Chỉ vào âm /s/và hỏi: đây là loại âm gì? Nguyên âm hay phụ âm? T - HD viết : câu ứng dụng ở vở THTV. T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS lắng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT H: Phụ âm. Nhắc lại nhiều lần. -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS lắng nghe, thực hiện. **************************** D¹y ngµy thø 6/ 21/10/2016 TIẾNG VIỆT: Âm /tr/ (2T) Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3 I.Mục tiêu*Giúp học sinh: * Biết làm tính trừ trong phạm vi 3 *Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ Học sinh làm các bài tập 1, 2, 3 Tr 54 *GDHS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập, giữ vở sạch sẽ II.Chuẩn bị - Phiếu , BC, VBT III.Hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò HĐCB 1. Khởi động (5p) 2.Bài mới 30 *HĐTH *)Bài 1: Tính *)Bài 2: Tính *Bài 3:Viết phép tính thích hợp 3) HDƯD 2-3’ - CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi “ truyền điện” 1+0 = 2+0 = 5+0 = 4+0 =. + Giáo viên đọc mục tiêu bài học Hướng dẫn H làm bài bài tập Cho H nêu cách làm Nhắc H vận dụng phép cộng trừ trong phạm vi 3 để làm Chữa bài cho H nêu kết quả Chốt : cách đọc phép tính *Đọc yêu cầu Yêu cầu H làm bài vào bảng con Chữa bài cho H nêu kết quả Giới thiệu cách đặt tính theo cột dọc Viết phép tính sao cho thẳng cột với nhau, làm tính trừ , viết kết quả thẳng cột với số trên Chốt : Cách nêu thứ tự như tính nhẩm Yêu cầu H làm và đọc kết quả Chốt : cách đọc kết quả *Cho H quan sát tranh SGK nêu nội dung bài toán ? có mấy con , ta ghi vào ô thứ nhất Bay mấy con ,ta ghi vào ô trống thứ ba Bay ta ghi dấu gì Cho H tự làm bài vào bảng con Chữa bài 3 - 2 = 1 Chốt:cách nêu bài toán ,cách ghi phép tính - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. Cá nhân Nghe nắm Quan sát cả lớp Thực hành bảng con cả lớp Cá nhân Ghi nhớ Cả lớp . Cá nhân nêu Có ba con chim bay đi hai con chim còn lại mấy con chim ? Cả lớp .bảng con Nghe ,ghi nhớ Cá nhân Hoàn thành BT Tính Cá nhân Nghe ,ghi nhớ HĐTT: SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu - Học sinh nhận ra ưu khuyết điểm trong tuân qua và biết rút kinh nghiệm sửa chữa những tồn tại trong tuần tới. - Biết thực hiện tốt các nội quy trường lớp. II Nội dung H§- TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động (5’) 2. Đánh giá các hoạt động tuần qua 3. Phương hướng tuần tới -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi:Chèo thuyền -NX - TD -CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs.lên đánh giá các ưu khuyết điểm trong tuần qua. - CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng thời nhắc nhở những hạn chế còn tồn tại như nói chuyện riêng trong giờ học , đi học muộn, ăn qua vặt, về chưa ôn lại bài : Lan, Tuấn, Tươi, Đạt, Duẫn -GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương các ban hoạt động tích cực ,khuyến khích động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa để làm tốt vai trò của mình. -Phát huy những ưu điểm -Khắc phục những hạn chế còn tồn tại -Duy trì nề nếp để học tập tốt -Thực hiện tốt nội quy trường lớp. - HS nghe và tham gia chơi. - Ban học tập , ban thư viện, ban vs.lên đánh giá các ưu khuyết điểm trong tuần qua. - Lớp lắng nghe , rút kinh nghiệm không nói chuyện riêng trong giờ học , đi học muộn, ăn qua vặt - Lớp lắng nghe , rút kinh nghiệm những hạn chế và phát huy mạnh mẽ những ưu điểm - Lớp lắng nghe, thự hiện ¤LTo¸n LUYỆN TẬP TỔNG HỢP I.Môc tiªu - Lµm ®­îc phÐp tÝnh céng trong c¸c sè ®· häc céng víi sè 0 và các phép tính trong phạm vi 5 - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh theo cét däc, cét ngang, tÝnh nhÈm, so sánh điền dấu ,viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp vµo « trèng. - Gi¸o dôc cho H tÝnh chÝnh x¸c cÈn thËn trong häc tËp II.ChuÈn bÞ - BP - H vë bµi tËp III. CÁC HOẠT ĐỘNG DH: Phương án hỗ trợ: Giúp HS hoàn thành phần khởi động và các BT 4,5,6,7,8 trang 62, 64 HS :TB - yếu: Như Lê Cường, Trường , TrangTheo dõi giúp các em biết và thực hiện được các phép tính cộng trong phạm vi 5, cộng với 0 , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 4,5,6 / trang 61, 62 HS – KG: Như Việt, Phương, Phú Giúp các em nắm chắc cach cộng . Biết cộng , so sánh, tình kết quả nhanh, nối đúng , đẹp, theo yêu cầu BT 6,7,8 IV. HDƯD Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học Làm BT vận dụng . ÔL.TOÁN: LUYỆN TẬP TỔNG HỢP I. Mục tiêu: Giúp HS: Biết đọc ,viết ,đếm được các số từ 0 - 10 theo thứ tự xuôi và và ngược lại. Biết so sánh và thực hiện phép tính cộng trong phạm vi 4. II.ĐỒ DÙNG DH: GV: BTHT , sách ôn luyện toán HS:BTHT+TV, sách ôn luyện toán III.CÁC HOẠT ĐỘNG DH: * Phương án hỗ trợ: Giúp HS hoàn thành các BT 5,6,7,8 trang 45,46 HS :TB - yếu: Như Lê Lan, Trang , TuấnTheo dõi giúp các em đọc xuôi , ngược được các số từ 0-10, đếm, so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng 5,6,7 trang 35,36 HS – KG: Như Việt, Phương, Phú Giúp các em nắm chắc chắn kiến thức ở MT viết số nhanh ,đẹp, đúng theo yêu cầu BT 5,6,7,8 IV. HDƯD Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học Làm BT vận dụng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 9.doc
Tài liệu liên quan