Giáo trình Thực hành bài tập C

1. Các giá trị trong bảng mã ASCII có phạm vi từ 0 đến 255. Từ 0 đến 127 là ký tự chuản, từ 128 đến 255 là ký tự mở rộng

2. Một chuỗi là một dãy các ký tự kết thúc bằng ký tự null

3. Để lưu ký tự kết thức chuối là null

pdf197 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1567 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Thực hành bài tập C, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiaotrinhbaitapCvaC.pdf