Khóa luận Ảnh hưởng của các loại hỗn hợp đất vùng rễ cỏ lên sinh rưởng của hai giống cỏ Tifdwarf và Tifeagle tại sân golf Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Phương tiện và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và đề nghị

pdf98 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1770 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Ảnh hưởng của các loại hỗn hợp đất vùng rễ cỏ lên sinh rưởng của hai giống cỏ Tifdwarf và Tifeagle tại sân golf Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf98132ba.pdf
Tài liệu liên quan