Khóa luận Một số tính chất của nhóm tôpô giải được và nhóm tôpô giải được xạ ảnh

(Bản scan)

Chương 2: Nhóm tôpô giải được và nhóm tôpô giải được xạ ảnh

Đây là nội dung chính của khóa luận. Trong chương này chúng ta nghiên cứu một số tính chất của nhóm tôpô giải được và một số tính chất của nhóm tôpô giải được xạ ảnh.

Nội dung chương 2 bao gồm:

1. Nhóm tôpô giải được

2. Nhóm hữu hạn địa phương tôpô

3. Nhóm tô pô giải được xạ ảnh

pdf30 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1754 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số tính chất của nhóm tôpô giải được và nhóm tôpô giải được xạ ảnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf269.pdf
Tài liệu liên quan