Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của dự án thủy lợi Phước Hòa đến chất lượng nước hạ lưu sông Đồng Nai

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan về dự án thủy lợi Phước Hòa

Chương 2: Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã  hội vùng dự án

Chương 3: Hiện trạng chất lượng nước lưu vực sông Đồng Nai khi chưa có hồ Phước Hòa

Chương 4: Dự báo chất lượng nước hạ lưu sông Đồng Nai khi có hồ Phước Hòa

Chương 5: Đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng nguồn hạ lưu sông Đồng nai nhằm  hạn chế ảnh hưởng của hồ Phước  Hòa

pdf9 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1674 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của dự án thủy lợi Phước Hòa đến chất lượng nước hạ lưu sông Đồng Nai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
Tài liệu liên quan