Luận văn Nghiên cứu các đột biến ảnh hưởng đến các protein tham gia vào chu trình tế bào của vi khuẩn Caulobacter crescentus

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu các đột biến ảnh hưởng đến các protein tham gia vào chu trình tế bào của vi khuẩn Caulobacter crescentus

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Chương 4:  Kết luận và kiến nghị

pdf32 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu các đột biến ảnh hưởng đến các protein tham gia vào chu trình tế bào của vi khuẩn Caulobacter crescentus, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
Tài liệu liên quan