Luận án Điều chế hợp chất keo tụ từ bã thải sản xuất nhôm hydroxid của nhà máy hóa chất Tân Bình

(Bản scan)

Mục lục

Lời mở đầu

Phần tổng quan

Chương 1: Chất thải từ công nghiệp sản xuất nhôm hydroxid

Chương 2: Các chất keo tụ vô cơ

Chương 3: Tính chất hóa - lý của nhôm và sắt oxid

Chương 4: Các phương pháp nghiên cứu

Chương 5; Mục tiêu của đề tài

Phần thực nghiệm

Chương 6: Chuẩn bị thực nghiệm

Chương 7: Khảo sát các điều kiện tận trích nhôm và sắt từ bùn đỏ

Chương 8: Điều chế hợp chất keo tụ từ bùn đỏ

Phần kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

pdf25 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2135 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Điều chế hợp chất keo tụ từ bã thải sản xuất nhôm hydroxid của nhà máy hóa chất Tân Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf10.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF