Luận án Khảo sát cách tiếp cận Component (Patterns - Frameworks) để ứng dụng trong lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin

(Bản scan)

Luận án Khảo sát cách tiếp cận Component (Patterns - Frameworks) để ứng dụng trong lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Mục lục

Chương 1: Dẫn nhập

Chương 2: Khảo sát cách tiếp cận thành tố

Chương 3: Ứng dụng cách tiếp cận thành tố trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin: thử nghiệm với hệ thống quản lý các giao dịch đặt trước (giữ chỗ)

Chương 4: Cài đặt một khung mẫu cho hệ thống quản lý các giao dịch đặt trước

Chương 5: Đánh giá kết quả thực hiện và hướng phát triển

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Khảo sát cách tiếp cận Component (Patterns - Frameworks) để ứng dụng trong lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2_2.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4_2.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf