Luận án Khảo sát thành phần hóa học của nhân hột cây thông thiên Thevetia Neriifolia Juss., họ Apocynaceae

(Bản scan)

Mục lục

1. Phần mở đầu

2. Phần tổng quan

3. Phần nghiên cứu

4. Kết luận

5. Phần thực nghiệm

Tài luận tham khảo

Phu lục

 

pdf66 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1922 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Khảo sát thành phần hóa học của nhân hột cây thông thiên Thevetia Neriifolia Juss., họ Apocynaceae, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
  • pdf9.pdf
Tài liệu liên quan