Luận án Ly trích rutin từ hoa hòe Sophora japonica L. và điều chế quercetin cùng các dẫn xuất

(Bản scan)

Luận án Ly trích rutin từ hoa hòe Sophora japonica L. và điều chế quercetin cùng các dẫn xuất

Mục lục

Phần mở đầu

Phần tổng quan

1. Giới thiệu về cây hòe

2. Giới thiệu về rutin

3. Giới thiệu quercetin

Phần nghiên cứu

Phần A: Ly trích rutin

1. Khảo sát nguyên liệu

2. Các phương pháp lý trích rutin từ hoa hòe

3. Cô lập rutin tinh chất

4. Nhận dạng hợp chất R

5. Nhận dạng hợp chất Q

6. So sánh các sản phẩm rutin thu được với các tiêu chuẩn của dược điển Việt Nam

7. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến màu của rutin

Phần B: Quercetin

1. Điều chế Quercetin

2. Điều chế dẫn xuất PentametylQuercetin

3. Điều chế PentaacetylQuercetin

4. Khảo sát sự tạp phức của Quercetin

5. Thử nghiệm độc tính tế bào của rutin và Quercetin

Phần thực nghiệm

Phần kết luận

 

pdf23 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 6524 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ly trích rutin từ hoa hòe Sophora japonica L. và điều chế quercetin cùng các dẫn xuất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan