Luận án Mô phỏng mạch lọc tự chỉnh băng thông dùng Logic mờ

(Bản scan)

Luận án Mô phỏng mạch lọc tự chỉnh băng thông dùng Logic mờ

Mục lục

Chương 1: Phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền tần số

Chương 2: Tóm lược về mạch lọc số

Chương 3: Tóm lược về Logic mờ

Chương 4: Thiết kế một mạch lọc tự chỉnh băng thông bằng logic mờ

Chương 5: Các kết quả mô phỏng

pdf26 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1707 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Mô phỏng mạch lọc tự chỉnh băng thông dùng Logic mờ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF