Luận án Nghiên cứu cài đặt một hệ số cơ sở dữ liệu phân tán phục vụ việc quản lý dân cư thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

Luận án Nghiên cứu cài đặt một hệ số cơ sở dữ liệu phân tán phục vụ việc quản lý dân cư thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục

Chương 0: Lời cảm ơn

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Lý thuyết cơ sở dữ liệu và Oracle server

Chương 3: Mô hình kết nối và cơ sở dữ liệu

Chương 4: Mô tả hệ thống

Chương 5: Kết luận

pdf4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1772 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nghiên cứu cài đặt một hệ số cơ sở dữ liệu phân tán phục vụ việc quản lý dân cư thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2_2.pdf
  • pdf4_2.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
Tài liệu liên quan