Luận án Nghiên cứu khả năng đông tụ sữa của protease - Vi sinh vật (Vi khuẩn Bacillus subtilis và nấm mốc Aspergillus oryzae)

(Bản scan)

Luận án Nghiên cứu khả năng đông tụ sữa của protease - vi sinh vật (Vi khuẩn Bacillus subtilis và nấm mốc Aspergillus oryzae)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận và đề nghị

pdf33 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1622 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu khả năng đông tụ sữa của protease - Vi sinh vật (Vi khuẩn Bacillus subtilis và nấm mốc Aspergillus oryzae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan