Luận văn Áp dụng phương thức quản lý vòng đời sản phẩm trong quản lý môi trường ngành chế biến tôm đông lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Tổng quan ngành sản xuất tôm Việt nam. Các tác động môi trường và kinh tế - xã hội

Chương 4: Đánh giá sự cần thiết và tính khả thi việc áp dụng LCM trong ngành chế biến tôm đông lạnh thành phố hồ chí minh

Chương 5: Đề xuất chương trình áp dụng LCM cho ngành chế biến tôm đông lạnh thành phố Hồ Chí Minh

Chương 6: Case study

Chương 7: Kết luận và kiến nghị

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2060 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Áp dụng phương thức quản lý vòng đời sản phẩm trong quản lý môi trường ngành chế biến tôm đông lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4_2.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Tài liệu liên quan