Luận án Nghiên cứu khả năng phát triển của vi tảo Chlorella pyrenoidosa và spirulina platensis trong một số loại nước thải công nghiệp thực phẩm

(Bản scan)

Luận án Nghiên cứu khả năng phát triển của vi tảo Chlorella pyrenoidosa và spirulina platensis trong một số loại nước thải công nghiệp thực phẩm

Mục lục

Phần 1: Đặt vấn đề

Phần 2: Tổng quan tài liệu

Phần 3: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Phần 4: Kết quả và thảo luận

Phần 5: Kết luận và đề nghị

pdf2 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nghiên cứu khả năng phát triển của vi tảo Chlorella pyrenoidosa và spirulina platensis trong một số loại nước thải công nghiệp thực phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan